Effektiva plocklistor & plockslingor ett vinnande team

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här kommer du varje månad att få råd och tips på hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden & bättre ekonomi & hållbar arbetsmiljö. Ämnet denna gång är: Struktur för effektivt orderflöde – Plocklistor & plockslingor

I många distribuerande företag är lager och logistik den del av verksamheten som kräver mest tidsåtgång, utrustning, medarbetare och kapitalinsatser. Ett effektivt lager ska ses som en strategisk tillgång som lyfter leveranskvalitet och kundnöjdhet. Företag med denna insikt ser till att alla moment är effektiva och skapar värden – inte minst viktigt är digitaliserade och optimerade plocklistor och plockslingor. Detta är något som jag brinner för dagligen i mitt arbete som logistikkonsult!

Målet är korta körsträckor
Plocklistor och plockslingor ska man alltid prata om på samma gång, för de hänger naturligt samman i det dagliga arbetet på lagret. Plocklistorna berättar vad som ska hämtas och i vilken ordning. Plockslingans layout styrs av flera faktorer. ABC-klassning där A står för de mest frekvent efterfrågade produkterna. Annat som spelar in är produkternas placering, längd, bredd, höjd, volym, vikt och känslighet. Målet är alltid kortast möjliga körsträcka för att genomföra en plockorder.

Låt ”handen i lådan” styra placering
Jag brukar lite skämtsamt säga att det där ”handen är i lådan oftast” ska placeras närmast på lagret. Men det är inte alltid så självklart var produkter ska hyllplaceras. Tänk dig ett lager för kläder. Det kan kännas logiskt att placera alla blå byxor av ett visst märke på samma ställe lagrade i storleksordning. Men om storlek 36/32 är mest efterfrågade ska dessa byxor ligga mest lättplockade.

Grunden för denna logik är att ha koll på kundernas köpmönster och även ha blick för vilka kombinationer av olika produkter som är vanligast. Köper många blå byxor och väljer till vita skjortor ska det påverka hyllplacering och bidra till att göra plockslingan effektivare.

Digitalisera och få helt ny kontroll
Det finns en väldig kraft i att digitalisera så många funktioner som möjligt i ett lager. Jämfört med information på papper är digital lagerhantering säkrare, snabbare och effektivare i varje parameter. Plocklistor på papper kan vara utskrivna flera dagar i förväg och bli inaktuella när saker förändrats under tiden. Digitalt plockstöd är alltid uppdaterat och online. Är man flera som plockar på samma rad så ser man dynamiskt hur arbetet framskrider vilket underlättar samarbetet. Även återrapporteringen går snabbare och med hög tillförlitlighet.

Endast relevant information visas i Qpick
Jag har ofta upplevt att man ute hos företagen har lösningar som ger lagerarbetarna alldeles för mycket information under plockprocessen. Det skapar ett visuellt buller som stör, förvirrar och försinkar arbetet. Mitt råd som logistikkonsult är alltid: Visa relevant information och presentera på ett logistiskt och pedagogiskt sätt

Ett bra sätt att uppgradera sitt lager är att använda vårt egenutvecklade digitala plocksystem Qpick. I Qpick är informationen till lagerarbetaren nerskalad. Bara den information som behövs i varje givet ögonblick visas på displayen. Det handlar om vilken artikel, som ligger var och hur många som ska plockas. Det blir lätt att göra rätt.

Qpick tillför så många mervärden i det dagliga arbetet på lagret. En stor fördel är att det är lätt att göra dynamiska plocklistor för olika behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med de som gör jobbet bland hyllorna. Jag får ofta höra hur är enkelt och intuitivt systemet är att använda vilket ger både arbetsglädje och gör jobbet effektivare. Läs gärna mer om hur Qpick fungerar på vår hemsida och tveka inte att ringa mig eller mina kollegor om du vill få fördjupad information.

Mitt bästa råd: Rätt information och rätt placerade produkter är grunden
Basen för optimerade plocklistor och plockslingor är korrekta masterdata. Läs gärna lektion 1 och 2 där jag pratar mera om vikten av uppdaterad information. Nästa byggsten är att rätt produkt finns på rätt ställe i lagret, baserat på bland annat köpfrekvens. Och till sist ska vi underlätta lagerarbetarnas jobb genom att visa relevant information i plockstödet.

Har du frågor om effektiva plocklistor och plockslingor?
Tveka inte att höra av dig till mig och mina kollegor på Qsys. Vi hjälper dig gärna att se över både struktur och innehåll.

Kontakta gärna mig

Mattias Olsson
Logistikkonsult
mattias.olsson@qsys.se

Qpick gör det enkelt att göra rätt på lagret!

Qpick:

Det är inte konstigt att Qsys egenutvecklade digitala lagerhanteringssystem Qpick väljs av allt fler företag som vill optimera lager och logistik och få ökad lönsamhet på köpet.


Ett av målen med Qpick är att det ska vara enkelt att göra rätt på lagret. Men finns det andra fördelar? Och hur går det till när ditt företag ska komma igång med Qpick? Vi bjöd in Qsys konsultchef Boris Gasic och vd Sebastian Wollter till ett samtal.

Vilka är de fyra största fördelarna med Qpick?

Systemet är utvecklat i samarbete med de som gör jobbet på lagret. Det är enkelt och intuitivt att använda vilket skapar både arbetsglädje och bättre effektivitet i jobbet. Lätt att göra rätt helt enkelt. Det är till en stor fördel när man tar in extrapersonal vid exempelvis semestertider eller säsongstoppar. Den nya personalen behöver då endast en kort introduktion innan de är igång och kan arbeta i Qpick.
Det effektiva systemstödet gör att man kan plocka flera order samtidigt, vilket minskar stressen och effektiviserar plockflödet.
I Qpick är informationen till lagerarbetaren nerskalad och endast den information som behövs i varje givet ögonblick visas på displayen.
Qpick är en enkel men flexibel lösning för hela lagret. Med Qpick erbjuder vi hårdvara, mjukvara, standardiserad integration med befintligt affärssystem, wifi-lösning, konsultation om lagerlayout, utbildning och support, allt i ett komplett paket.

För vilka typer av företag passar Qpick?

Alla företag som har ett lager som behöver effektiviseras med ett modernt digitalt lagerhanteringssystem som vi ständigt utvecklar i dialog med lagerarbetare och företagsledning.

Jobbar Qpick lika bra ihop med alla affärssystem?

Qpick är designat för att kunna integreras smidigt med valfritt system. Vi tar också fram och erbjuder våra kunder standardiserade Plug-in integrationer till olika affärssystem tillsammans med våra partners.

Berätta mera om den nytta som Qpick levererar?

Med Qpick i lagret vet lagerarbetarna att varje artikel ligger på rätt ställe. Man leds med självklar enkelhet genom arbetet med digitala plocklistor och plockslingor som alltid är uppdaterade. Det ger trygghet och en ökad arbetsglädje.
Förutsatt att masterdata är korrekt bidrar Qpick till ett störningsfritt flöde från inleverans, orderhantering till lagerplock och frakthantering vid utleverans.
För företagsledningen ger Qpick nyttan att lagret fungerar effektivt i alla lägen. Lager och logistik i toppform bidrar till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Hur går det till steg-för-steg när Qpick sätts i arbete i ett företag?

Qpick är ett system som levereras till fast pris vilket ger våra kunder trygghet i sin investering. Implementationen av systemet med integration till ert affärssystem drivs i projektform med ett antal hållplatser på vägen fram tills dess att Qpick är helt integrerat och kan köras för fullt i er verksamhet:

Kundmöte med demo – Tillsammans med dig som kund och en av våra logistikkonsulter går vi igenom din lagerverksamhet och kartlägger vilken effekt man efterfrågar med Qpick.

Nulägesbeskrivning och riskanalys – Qsys identifierar förutsättningarna för att genomföra implementationsprojektet samt beskriver nuvarande status för lager och logistik i ditt företag.

Offert till fast pris – Priset bygger på antalet samtida användare, implementation, tester, produktutbildning och support.

Qpick går live integrerat med ert affärssystem – tester, utbildning, justeringar och support. För att säkerställa att du som kund känner dig trygg i det nya systemet finns Qsys alltid på plats hos dig när vi går live. Tillsammans med dig testar vi systemflöden och gör justeringar och innan vi går live ser vi alltid till att du och din personal fått rätt utbildning i Qpick.

Qpick börjar göra nytta direkt och blir snabbt en uppskattad ”ny medarbetare” i teamet.

Till sist Boris och Sebastian, vilken är er bästa oneliner för att beskriva Qpick?

Qpick ger er en digital plocklista i ett modernt, intuitivt och flexibelt system!
Med Qpick börjar resan mot ett effektivare lager!

Kontakta gärna oss

Boris Gasic
boris.gasic@qsys.se
Sebastian Wollter
sebastian.wollter@qsys.se

Relaterade artiklar

Logistikskolan 1 – Koll på masterdata är nyckeln till företagets framgång
Logistikskolan 2 – Korrekta masterdata ger rätt tryck i dina informationsflöden
Besök Qsys på Logistik & Transport 8-9 november

Besök Qsys på mässan Logistik & Affärssystem

Den 11 oktober går den årliga mässan Logistik och Affärssystem av stapeln igen i Gummifabriken i Värnamo. Temat för i år är "Success stories - lyckade kundcase". Qsys kommer att finnas på plats även i år och tillsammans med Invid och Vitec Unikum Datasystem AB (Pyramid) bjuder vi på smarta tips för lyckade logistikprojekt.

Besök oss gärna i vår monter eller lyssna in på vårt presentationspass kl. 10:45 där vi tillsammans med Invid ger dig viktiga tips på vägen för att lyckas med olika typer av logistikprojekt. Du får en inblick i vilka aktiviteter ni bör fokusera mest på samt viktiga punkter om er förberedelse i Pyramid. Varje logistikprojekt har olika aktiviteter kopplade till lagerprocesserna. Exempelvis lageruppmärkning, streckkodsmärkning samt effektivisering av lagret.

Vi ser fram emot att få träffa både kunder och företag som är nyfikna på Qsys lösningar i samarbete med vår partner Invid samt Vitec Unikum Datasystem AB. Du får även möjlighet att ta en närmare titt på Qpick, Qsys egenutvecklade streckkodsbaserade plocksystem, som integreras i ert affärssystem.

Varmt välkommen att besöka oss i vår monter den 11 oktober!

Kontakta gärna mig

Sebastian Wollter
VD
sebastian.wollter@qsys.se

Så använder du statistik för att få bättre fart på lagret

Statistik i form av siffror i långa rader gör ingen människa glad och bidrar inte till att utveckla företagens lager och logistik. Men det finns bättre lösningar. En sådan är Vellox lagermodul som tillsammans med Qsys digitala lagerhanteringssystem Qpick visualiserar statistiken och gör den användbar för att skapa effektivare plock på lagret.

– Lagret är ofta hjärtat i ett handelsföretag. Här blir det tydligt när det är snurr på affärerna. Med intelligent användning av statistik från lagret går det att identifiera hyllvärmare, höja effektiviteten, minska värdet som är bundet i lagret och samtidigt öka servicegraden.

Det säger Robert Stenvall på Develox, en partner till Qsys som erbjuder företag tjänsten Vellox lagermodul. Denna modul kan användas tillsammans med Qsys egenutvecklade digitala lagerhanteringssystem Qpick för att analysera och visualisera data från arbetet på lagret. En lösning som skapar värden hos Qsys kunder när verksamheten utvecklas.

Jönköpingsföretaget Develox affärsidé är att utveckla kundföretagen med hjälp av Business Intelligence (beslutstöd). Det finns en lång historia tillsammans med Qsys då man tidigare varit grannar och affärspartners liksom nu.


Exempel från Vellox Qpick-modul i Power BI

Det smarta med Vellox Lagermodul är att insamlad data och statistik kan visualiseras pedagogiskt för att synliggöra mönster i bland annat plocktid och körtid. De slutsatser man kan dra bidrar till att förbättra artikelplaceringar när ordermönster ändras. Kanske finns det lågfrekventa artiklar, de berömda hyllvärmarna, som kan placeras i andra lagersektioner.

– Smart visualiserad lagerdata är viktiga beslutsunderlag för många avdelningar i ett handelsföretag så som lagerchefen, inköpschefen, säljchefen och ekonomichefen. Vi levererar en dynamisk bild av verksamheten som synliggör nya köpmönster hos kunderna. Något som direkt påverkar det dagliga arbetet på lagret från inleverans till utleverans. Alla delar måste lira ihop för att man snabbt ska kunna anpassa och optimera strukturen på lagret, säger Robert Stenvall.

Mattias Olsson, teamleder & logistikkonsult på Qsys, ser koll på statistiken som en viktig framgångsfaktor.

– Bra statistik är en förutsättning för att skapa konkurrenskraftiga lager och logistiklösningar med rätt saker på rätt plats. Vårt digitala lagerhanteringssystem Qpick i kombination med Vellox lagermodul är en lösning som ger nya möjligheter för våra kunder att visualisera förbättringspotential och dra rätt slutsatser.

Höj effektiviteten på ditt lager med statistik.

Tre steg:
• Analysera
• Visualisera
• Utveckla

För mer information om Develox, besök Vellox.se

Kontakta gärna mig

Mattias Olsson
Logistikkonsult
mattias.olsson@qsys.se

Separetts toaletter gör livet enklare och friskare i hela världen

Var tredje människa på jorden har inte tillgång till en toalett. Så man förstår att familjeföretaget Separett i Värnamo - som erbjuder vattenfria toalettlösningar - har en enorm global marknad att expandera på. Separett drivs av en blandning av affärsmässig blick för tillväxt och en humanistisk ambition att bidra till mänsklighetens bästa. Läs mer om den senaste nya kunden hos Qsys!

Separett grundades år 1976. I den egna fabriken i Värnamo tillverkar man vatten- och avloppsfria toaletter med ledstjärnorna att öka livskvalitet och underlätta vardagen för människor. I Sverige finns deras miljövänliga produkter i många fritidshus från norr till söder. Idag står Sverige för cirka 55 procent av företagets omsättning. Men det är på världsmarknaden som den stora potentialen finns.

Ola Nilsson, produktionschef på Separett:

– Vår främsta framgångsfaktor är att vi brinner för att fler ska få det bättre och bekvämt, samt att förbättra människors hälsa genom tillgång till hygieniska toaletter. Genom att ständigt informera om våra unika toalettlösningar skapar vi en efterfrågan och därmed en stabil ekonomi som är grunden för företagets framtida tillväxt.

När Separett växer är fungerande lager och logistik en avgörande faktor. Därför har man valt att använda Qsys egenutvecklade digitala lagerhanteringssystem Qpick för att säkerställa effektiviteten och möjligheten att skala upp när försäljningen ökar.

På lagret hanteras både delar till vad som ska bli till miljövänliga toaletter i den egna fabriken och leveransklara toaletter som transporteras till återförsäljare i Sverige och i världen.

Daniel Malkolmsson, ansvarig för Separetts lager:

– Separett expanderar varje år och vi sökte efter ett lagerhanteringssystem som klarar av att växa med oss. Kravprofilen var att systemet ska vara enkelt att använda på golvet, hjälpa oss att hålla koll på att vi har rätt saker på hyllorna och dessutom göra plocket effektivare. Vi fick tips om Qpick och blev snabbt övertygade om att det är rätt val för oss när vi träffat företagets konsulter och fått en bra presentation.

– Qpick är ett mobilt lagerhanteringssystem vilket jag uppskattar mycket. Man slipper sitta vid datorn och kan hela tiden vara på fötter ute på lagret. För oss är supporten viktig och med Qsys är vi verkligen nöjda. Man känner ett äkta engagemang för att allt ska fungera så smidigt som möjligt


Det är i utvecklingsländerna som Separetts toaletter gör störst nytta när människors avfall tas om hand för att inte blandas med vattentillgångar. Spridning av bakterier och parasiter i dricksvattnet är en stor hälsofara. Med en biologisk toalett förbättras hygienen vilket motverkar sjukdomar hos både barn och vuxna. Separetts toaletter i fattiga länder kan bokstavligen bidra till att rädda livet på många människor. Dessutom gör restprodukter från toaletterna nytta på åkrarna inom jordbruket.


Vill du veta mer om Separett? Besök deras hemsida här.

Kontakta gärna mig

Sebastian Wollter
Säljansvarig
sebastian.wollter@qsys.se

Anders ser till att ditt lager alltid är online

Att få ett trådlöst nätverk att fungera utan avbrott i en komplex lagermiljö är en utmaning för proffs. Först ska du välja marknadens bästa hårdvara som lämpar sig för situationen. Sedan ska du ha kunskap om exakt vart accesspunkterna ska placeras för att garantera trådlös täckning i alla lägen. Det vet Anders Grandt, konsultchef på Qsys.

Anders har arbetat i nio år på Qsys och har uppdraget att koordinera Qsys experter för att ge kunderna den optimala lösningen i sina trådlösa nätverk.

Det första Anders gör i uppdraget med en ny kund är att inspektera lagret för att kunna göra en analys av vad som krävs i den tuffa lagermiljön.

– Jag är väl lite skadad men jag söker direkt av lokalen för att få en bild av var och hur accesspunkterna är installerade, om det finns ett nätverk sedan tidigare. Vår produkt Qpick arbetar med livedata i kontakt med server och affärssystem. Det kräver extra hög kvalitet i det trådlösa nätverket.

Anders ger en bild av hur miljön i ett lager skiljer sig från till exempel ett kontor.

– Lagerarbetarna ska vara online hela tiden när de kör runt med truckarna, vilket kräver en bra fungerande roaming mellan klient och accesspunkt. På lagret finns det dessutom många olika typer av produkter och material, till exempel stål, som kan störa sändningen. Vi pratar också om en miljö med högt i tak och höga stallage, där hyllorna töms och fylls på kontinuerligt. En tuff utmaning för ett trådlöst nätverk minst sagt!

I paketet som Anders tar fram ingår en plan för vart accesspunkterna ska installeras för att klara kraven i kundernas lagermiljö. Men lika viktigt är att hårdvaran runt om i lagret innehåller spjutspetsteknik.

– Vi rekommenderar trådlös nätverksutrustning från det amerikanska företaget Ruckus Networks. Konkurrenter har accesspunkter med antenner som är rundstrålande. Det gör att en del av signalen skickas i fel riktning. Ruckus erbjuder en patenterad teknik som riktar signalen mycket mer effektivt och därmed passar bra i lagermiljö.

För Anders är det viktigt att alla kompetenser inom Qsys arbetar som ett team för att ge kunderna den bästa servicen vad gäller effektiv lagerhantering.

– Ska vi kunna ta ansvar för helheten måste vi trimma samman alla resurser som behövs för att kunderna ska få en optimal lösning. Vår nätverkskompetens, Qpick som mjukvara tillsammans med rätt hårdvara för lagermedarbetaren är delar i ett paket som ska ge våra kunder konkurrensfördelar.

Tre tips för ett effektivt trådlöst nätverk:

• Analysera lagermiljön
• Välj rätt hårdvara
• Följ upp och justera

Kontakta gärna mig

Anders Grandt
Teknisk Chef
anders.grandt@qsys.se

Nyhet! Qpick nu med inbyggd fraktlösning

Qpick är Qsys egenutvecklade digitala lagerhanteringssystem som hela tiden vässas för att bli ännu bättre och smidigare för användarna. Senaste nyheten är den inbyggda fraktmodulen som gör att alla moment nu kan hanteras i Qpick – från när ordern når lagret till när produkter packas på lastbilen för transport till kunderna.

Boris Gasic är produktägare och logistikkonsult på Qsys. I hans jobb ingår att alltid jobba nära kunderna för att lyssna av behov som kan öka verkningsgraden i distribuerande verksamheter. En inbyggd fraktlösning i Qpick har länge legat högt på kundernas önskelista. En önskan som nu blivit verklighet.

– Qpick med inbyggd fraktmodul gör systemet komplett. Arbetet blir enklare och effektivare ute på lagret när man kan lösa fraktadministrationen i samma system.

Man behöver inte längre byta till en annan terminal för att hantera fraktfrågor. Allt görs direkt i Qpick som är helt anpassad till att vara ett smidigt verktyg i en miljö där det är högt tempo med truckar och lyft i en ibland högljudd ljudmiljö.

Qsys kunder får ett helt paket med en mängd smarta funktioner som underlättar arbetet på lagret.
Marcus Wigren
Partneransvarig, Logtrade

Fraktmodulen är integrerad med företaget LogTrades molnbaserade tjänst som ger användarna möjlighet att lösa all fraktadministration direkt i Qpicks handdator. Marcus Wigren, Partner Manager på LogTrade, har hållit i kontakterna med Qsys:

– Integrationen av vår frakttjänst i Qpick har fungerat jättebra. Qsys kunder får ett helt paket med en mängd smarta funktioner som underlättar arbetet på lagret. Det är enkelt att byta transportör vid behov. Systemet validerar att all data som är viktiga för leveransen är korrekta. Det betyder färre returer och omleveranser. Systemet hanterar också leveranser utanför EU samt där farligt gods är inblandat. 

Distribuerande företag jobbar under hård konkurrens och ofta är deras organisationer slimmade för att hålla nere kostnaderna. Vid beställningstoppar uppkommer regelbundet behov att ta in extra folk.

Boris Gasic, Qsys:

– Qpick är så enkelt och snabbt att använda att man ofta klarar arbetstoppar med befintlig personal som dessutom redan är väl samkörd. Inte minst bidrar den inbyggda fraktmodulen till att hålla tempot uppe och undvika köbildning i processerna på lagret. Det betyder färre fel i leveranserna och därmed ökad kundnöjdhet.

Tre fördelar med inbyggd fraktmodul i Qpick:

• Sparar tid
• Förenklar processen
• Ökar leveransprecision

Kontakta gärna mig

Boris Gasic
Produktägare, Qpick
boris.gasic@qsys.se

Ge ditt lager nya ”superkrafter” med digitalisering

En utmaning för distribuerande verksamheter på en växande marknad är att utöka kapaciteten på lagret utan anställa fler medarbetare och därmed dra på sig större kostnadsmassa. Men för företag som insett värdet av att använda fortsatt digitalisering som hävstång går det att ge sitt lager nya ”superkrafter” med samma antal anställda.

Hur genomför man detta på det mest effektiva sättet? Här kommer några bra tips och råd från Mikael Andersson, vd på Qsys.

– Många distribuerande verksamheter står inför ett tryck från marknaden att kanske ta in nya produkter med lägre lönsamhet men med högre omsättning. Här gäller det att öka hastigheten i digitaliseringen av lagerhanteringen för att fortsätta att vara konkurrenskraftiga.

– Det är lätt att tänka på teknisk utrustning som handdatorer och scannrar när man säger digitalisering. Men jag tror att man ska börja med att höja blicken och göra en genomgång av hela processen i lagret, från produkt in till produkt ut.

Mikael rekommenderar en total genomlysning av alla systemflöden och informationshantering som bör digitaliseras. Med en systematisk genomgång får man bland annat kunskap om tidsåtgång för plock, personalens förflyttningar, trånga sektioner och var ledig kapacitet finns. Målet är att ta bort onödigt pappersarbete och lägga all data i företagets databas, grunden för en framgångsrik digitalisering.

Nu är det dags att implementera och trimma in de verksamhetsförändringar och systemstöd man beslutat om med syfte att öka lagrets effektivitet och samtidigt skapa utrymme för kostnadsbesparingar.

– När man efter en tid jobbat på det nya sättet är det dags för det roliga arbetet att analysera resultatet, dra slutsatser, göra förbättringar och coacha medarbetarna om nya sätt att lösa uppgiften. Har vi lyckats öka vår effektivitet genom att jobba smartare med digitalt tänk och hjälpmedel? Ger digitaliseringen ekonomiska fördelar? Upplever medarbetarna att deras arbetsuppgifter blivit mer meningsfulla?

– Om svaret är ja – vilket det nästan alltid är – blir nästa steg att fortsätta den digitala resan med ytterligare förbättringar utifrån de data som samlats in om arbetsprocesser och intern logistik. Målet är att ge ditt företag ännu fler ”superkrafter” för att stå pall när konkurrensen ökar. När Amazon och andra internationella jättar gör entré i Sverige måste vi alla vara på tå för att säkra lönsamhet och i förlängningen jobben, säger Mikael Andersson.

Tre tips från Qsys:

• Digitalisera

• Analysera

• Växla upp

Kontakta gärna mig

Mikael Andersson
VD
mikael.andersson@qsys.se

Vilken scanner behöver vi i vår lagermiljö?

Självklart är det inte lätt att veta riktigt vad ska man ha. Men på Qsys hjälper vi er att ta fram rätt hårdvara så ni kan utföra jobbet på lagret på det mest effektivaste sättet. Därför har vi tagit fram fyra olika hårdvarupaket med olika scanners, surfplattor och truckdatorer som tillgodoser just ert/ditt behov. Paketen kallar vi Q Mobile, Q Rough Easy, Q Rouge och Q Extreme.

Q Mobile är hårdvarupaketet för det lätta lagret eller som ett komplement till Q Rough-paketen. Med en handdator slipper du bära runt på tunga enheter samtidigt som du utför dina arbetsuppgifter på lagret.
Qsys rekommenderar Q Mobile för t.ex. plock med vagn, inleveranser och inventering, där du i en liten och nätt enhet får allt i ett. Handdatorn ansluts över WiFi med stöd för de senaste teknikerna, är byggda för att hålla samt att du får en kompetent scanner för korta avstånd.

Q Rough Easy är paketet för det lätta plocket. Med en liten och lätt scanner som du enkelt fäster vid din sida i det medföljande magnetfästet, kan du vara säker på att din personal kom-mer få rätt förutsättningar för att snabbt kunna plocka mindre artiklar. Handscannern kombineras med en surfplatta som är kul och enkel att arbeta med. Tillsammans med den 12,3” stora skärmen är det enkelt att se vart i plocket du befinner och vad du ska göra härnäst.

Q Rough är det mest populära paketet då det erbjuder en stor variation i antalet sysslor man kan utföra. Med en rejäl och ruggad trådlös scanner i kombination med en surfplatta kommer du kunna plocka stora som små artiklar, på korta och långa avstånd. Enheterna är gjorda för att tåla ordentligt med stryk och monteras på truck eller vagn med dockningsstationer för laddning. Du kan äntligen helt slippa tänka på att behöva ladda batterier under arbetsdagen!

I tex extrema miljöer som på fryslager så rekommenderas det sistnämnda paketet. Med en truckdator från JLT och handscanner från Honeywell kan du arbeta med samma förutsättningar som i andra lager. Q Extreme tål extrema temperaturer från – 30 till +50 grader, därför behöver du aldrig oroa dig för att köra in i frys-lagret eller lämna kvar trucken utomhus en solig sommardag. Enheterna laddas smidigt direkt i trucken för att maximera effektiviteten under en arbetsdag.

Qsys har lång erfarenhet av trådlösa nätverk i lagermiljö

En av vår expertis på Qsys är att sätta upp nätverk i lagermiljö där mobila enheter som truckar med lagerdatorer eller mobila scanners, behöver kontinuerlig kontakt som inte får brytas.

I ett trådlöst nätverk med flera accesspunkter kan klienterna förflytta sig mellan dem och bibehålla nätverk hela tiden, vilket kallas roaming. Dessutom krävs det att varje accesspunkt kan hantera flera förfrågningar av olika klienter samtidigt utan att man ska uppleva att det segt och går långsamt. Därför jobbar vi med accesspunkter som har adaptiv och smart antennteknik, vilka kan ta upp och skicka många signaler samtidigt.

Stabilt och trådlöst nätverk för Qpick 

Vårt plocksystem Qpick är beroende av stabila och snabba trådlösa nätverk och därmed har vi skaffat oss spetskompetens när det gäller att installera och konfigurera nätverk som fungera bra i lagerlokaler.

Qsys erbjuder fri radiomätning och design av trådlösa nätverk. Vår nätverksdesign anpassas på bästa sätt efter lokalernas förutsättningar, vilket är a och o för att skapa nätverk som fungerar riktigt bra och ger bästa möjliga prestanda. Ni får hög hastighet och hög säkerhet och ni får det till en fast månadskostnad.

Vi använder oss av den senaste tekniken

När vi sätter upp nätverk hos våra kunder använder vi den senaste tekniken inom trådlösa nätverk för företag och vi anpassar den specifikt efter varje ny miljö. Lösningen är skalbar och fast prissatt efter det antal accesspunkter som behövs för att täcka in era lokaler.

En molnbaserad tjänst med färdigkonfigurerade accesspunkter

Ett nätverk från Qsys är en molnbaserad tjänst. Det innebär att vi sköter tekniken bakom nätverket och ser till att allt fungerar som det ska. Accesspunkterna kommer färdigkonfigurerade och allt som krävs är en fungerande internetuppkoppling.

Installation och monteringen då? Lugn, vi hjälper er!

Vi erbjuder installation och montering och om det finns behov hjälper vi till med kabeldragning.

Skulle ni behöva bygga ut eller gör förändringar som innebär att ni behöver fler accesspunkter bygger vi enkelt vidare på ert nät och fortsätter använda samma prismodell. Vi vill att ni ska ha koll på era kostnader.