Nyheter

Senaste nytt från oss på Qsys
2024-05-07

Så hanterar du farligt gods säkert och enkelt på lagret!

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här får du varje månad råd och tips om hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden, bättre ekonomi och hållbar arbetsmiljö. Ämnet denna gång är: Hur hanterar vi farligt gods på ett säkert och enkelt sätt?

Bränslefat, fyrverkeripjäser, gift, frätande ämnen, sprayburkar, gastuber – farligt gods är en familj med många olika medlemmar!

Farligheter som är fasta, flytande och i gasform

Att hantera farligt gods medför ett stort ansvar, både under transporter och på lagret. Vad är då farligt gods? Det handlar om saker som kan orsaka skador på hälsan för människor, djur, lokaler och miljö. Föremålen kan vara fasta, flytande eller i gasform och ha egenskaper som gör dem explosiva, brandfarliga, radioaktiva, biologiskt och kemiskt farliga eller giftiga.

Därför gäller mycket strikta regler kring farligt gods i hela flödet – vilken klass av risk som avses till rätt etikettering, packning, lagerhantering och transporter. Regelverket pekar också ut vilka utbildningar som medarbetare måste genomgå för att få hantera olika typer av farligt gods.

ADR-etiketter ger information

Allt gods som klassas som farligt ska markeras med en etikett/skylt som visar vilken kategori den tillhör, aven kallade ADR-etiketter. Här är en redovisning av vilka kategorier som finns, vilket också ger en bra bild av vad som klassas som farligt gods:

Klass 1: Explosiva ämnen och föremål (sprängämnen, fyrverkeripjäser med mera)

Klass 2: Gaser (hårspray, gasol med mera)

Klass 3: Brandfarliga vätskor (parfymer, drivmedel med mera)

Klass 4: Brandfarliga fasta ämnen (PVC, metallpulver, kol med mera)

Klass 5: Oxiderande ämnen och organiska peroxider (blekmedel, syror med mera)

Klass 6: Giftiga och smittfarliga ämnen (cyanider, laboratorieprover med mera)

Klass 7: Radioaktiva ämnen (brandvarnare, vissa pacemakers med mera)

Klass 8: Frätande ämnen (svavelsyra, ättiksyra med mera)

Klass 9: Övriga farliga ämnen (motorsågar, batterier, fordon med mera)

Håll extra koll på hanteringen av litiumbatterier som går in under klass 9. Användningen ökar rekordsnabbt i bilar, cyklar, smartphones och som lösning för förnybar energi. Felaktig förvaring och hantering kan leda till kortslutning och fara för brand.

Transporter innebär många risker

Mycket kan hända när farligt gods transporteras och därför är rätt hantering helt avgörande. Man måste vara mycket noggrann och ha uppsikt så att farligt gods inte placeras fel eller lastas på ett icke-säkert sätt. Agera alltid ”by-the-book”. Denna uppmärksamhet gäller hela transportkedjan som kan innehålla lastbilar, tåg, fartyg och flygplan.

Tänk förebyggande och gör en krisplan

Vad gäller då när farligt gods rullar in på lagret? Vid hantering av farligt gods i antingen lager och transporter ska medarbetarna ha utbildning i vad som gäller, oavsett klass på det farliga godset. Vissa produkter har krav på utbildning för att det ska få hanteras, transporteras eller skickas.

När man planerar sitt lager är det förebyggandet tänket extra viktigt – om farligt gods ingår i verksamheten. Allt för att förhindra olyckor och tillbud. För vissa typer av farligt gods krävs speciella lagringsarrangemang för att stoppa läckage och andra risker. I planeringen ingår lösningar för effektiv ventilation, koll på temperaturen och naturligtvis ett heltäckande brandskydd. Se också till att företaget har en uppdaterad kris- och nödplan som ni övar på regelbundet.

Mitt bästa tips: Utbildning och rätt hjälpmedel är grunden

Den bästa förebyggande skyddsåtgärden börjar alltid med kunskap och utbildning i all hantering av farligt gods. Det ger en stabil grund för rätt hantering och val av rätt hjälpmedel på lagret. Se till att personalen har rätt skyddsutrustning och att de använder den korrekt vid hantering av farligt gods. Håll all dokumentation och tillstånd för hantering och lagring av farligt gods uppdaterad och lättillgänglig. Allt detta syftar till att att förebygga olyckor och samtidigt ge medarbetarna en trygg arbetsmiljö.

Har du frågor om hur man hanterar farligt gods ett säkert sätt? Tveka inte att höra av dig till mig och mina kollegor på Qsys. Vi hjälper dig gärna med råd om allt etikettering, lagerhantering och logistik.

För mer information kring hantering av farligt gods så studera dessa sidor:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – msb.se

Transportstyrelsen – transportstyrelsen.se

Arbetsmiljöverket – av.se

Kontakta gärna mig!

Anwar Shlaimon, Logistikkonsult

073-442 05 52

anwar.shlaimon@qsys.se

Alltid bra tips på lager!

Är namnet på vårt månatliga nyhetsbrev där vi bjuder på tips, råd och trender
som kan skapa mätbar affärsnytta i din verksamhet.
Nyhetsbrev (sidfot)
© Copyright Qsys Sverige AB, All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram