Logistik

För ökad effektivitet och lönsamhet

Låt ditt lager bli en konkurrensfördel

Bygg ditt lager framtidssäkert så att ni är redo att snabbt skala upp när verksamheten växer eller förändras. Qsys finns på plats och hjälper dig när det är dags att frigöra utvecklingspotentialen för era lagerprocesser. Vi säkerställer hållbara logistikprocesser i workshop-form med nyckelpersoner. Oavsett om du behöver hjälp med lagerplanering, flödesanalyser, arbetsprocesser eller lageruppmärkning. Vårt team av logistikkonsulter har lång erfarenhet och den kunskap som krävs för att göra arbetet snabbt och smidigt. Har du frågor – hör av dig redan idag!
Vi gör det enkelt!
Kontakta oss här!

Processutveckling inom Supply Chain

Ibland behöver man ett extra par ögon utifrån för att se saker. Ibland behöver man ett extra huvud för att klura ut saker man inte tänkt på. Inte sällan behövs bara tiden från någon annan för att hinna ta tag i och leda arbete som man vill genomföra.
Oavsett anledning så finns våra logistikkonsulter tillgängliga för dig, redo att rycka ut och sätta sig in i just er lagersituation.

Lagerlogistik

Vi börjar med att skapa en nulägesbild av er verksamhet. Vi lokaliserar ”tidstjuvarna” och därefter ger vi er konkreta förslag på förbättring.

Transportlogistik

Vi vet vilka nyckelkomponenter som ger effekt i er transportplanering och vi hjälper till i avvägningen mellan miljö, ledtid och kvalitet. Vi stöttar er i upphandling av transporttjänster och säkerställer transportkapacitet. Vi ser till att ni arbetar med rätt samarbetspartners och inte lägger onödig tid på interna resurser.

Planering

Vi hjälper er med planering för inköp och produktion för att minska överlager och öka leveransförmågan till kund. Om ni har en tillverkningsprocess är det viktigt att rätt material finns tillgängligt i rätt tid för att produktionen ska fungera och material ska kunna flöda genom era tillverkningsprocesser. Jobbar ni med inköp och försäljning av färdiga varor? Vi förstår vikten av rätt lagersaldon och korrekt märkning och kan via dialog med era leverantörer säkerställa att er lagerhantering blir så effektiv som möjligt. En annan viktig aspekt är resursplanering där både personal och maskiner ska ha rätt beläggningsgrad. Genom att se över beläggningen kan ni också planera på ett bättre sätt och skapa en jämnare produktionstakt, färre plockfel och gladare medarbetare.

Nyckeltal

Mäter du för mätandets skull? Vi vet vilka nyckeltal som är viktiga och hur dessa utformas. Med hjälp av nyckeltal och rätt aktiviteter skapar vi tillsammans förbättringar i din verksamhet. 

Projektledning

Med 25 års erfarenhet av att leda komplexa projekt har vi god erfarenhet av projektledning i processutvecklings- och förändringsprojekt. Som ett stöd i processen får ni support via projektverktyg under hela projekttiden. Vi har stor vana av att arbeta med olika projektmodeller och anpassar oss efter era behov.

Lageruppmärkning

När råkade du ut för den saknade lådan senast? Med rätt lager- och artikelmärkning skapar vi förutsättningar för att aldrig mer behöva leta i onödan. 

Enkel märkning med Storage Markup

Lageruppmärkning är oftast en tidskrävande uppgift då det kräver mycket planering för att det ska bli rätt och hållbart över tid. Med hjälp av vår programvara Storage Markup förenklar vi processen och gör det flexibelt att skapa rätt etiketter vid rätt tillfälle. Vi tar fram etiketter och etikettdesign som gör er vardag enklare.

Flexibla utskrifter per våning, sektion eller plats

Enkelt att förstå, slipp excel-listor

Lagerplanering

Lagerplanering med helhetssyn är grunden i vårt erbjudande. Vi erbjuder att ta fram anpassande lösningar för ditt företags unika behov. Behöver ni extra support kan vi ställa upp med interim ledning och styrning i lagerverksamheten.
Några viktiga moment i vårt erbjudande är:

Layout i CAD för nya lageranläggningar eller befintliga anläggningar med behov av ombyggnation

Materialflödesanalys för att identifiera var man hittar bäst effekt av en förändring

ABC-analyser på produkt och/eller lagerplatser

Plockslingeoptimering för bättre totalekonomi

Uppmärkning av lager i pallställage, golvmärkning, hängande märkning i tak med mera utifrån lagrets struktur

Wi-Fi i komplexa miljöer

Vi har fler än 200 accesspunkter i daglig drift och lång erfarenhet av att installera och ta fram rätt utrustning för wi-fi-nätverk i krävande miljöer. Det kan vara alltifrån lager, produktionsanläggningar inomhus eller utomhus, fryslager med mera. Vi hjälper ditt företag att snabbt och kostnadseffektivt mäta och analysera ert befintliga wi-fi-system. Det ger en snabb indikation på om det är dags att byta ut eller kanske bara justera dagens wi-fi-lösning. Du kan lita på att installation och konfiguration av nytt eller befintligt wi-fi är i trygga händer när vi får uppdraget. 

Alltid bra tips på lager!

Är namnet på vårt månatliga nyhetsbrev där vi bjuder på tips, råd och trender
som kan skapa mätbar affärsnytta i din verksamhet.
Nyhetsbrev (sidfot)
© Copyright Qsys Sverige AB, All rights reserved.
crossmenucheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram