IT

Din personliga IT-partner

"Vi vill vara våra kunders mest lönsamma investering"

IT är vårt tekniska affärsområde som består av ett team med erfarna och hungriga konsulter med kunden i fokus. 

Vi arbetar med allt från användarsupport, installation av klientdatorer, trådlösa nätverk till serverinfrastruktur där våra konsulter kompletterar varandras kompetenser på ett bra sätt, för att sedermera kunna leverera kompletta lösningar till er - från ax till limpa.

Din IT-avdelning

Det är mycket att tänka på kring de många olika typerna av IT-lösningar som finns i ett företag. Genom att överlämna ansvaret kring dessa till oss på Qsys frigör ni er tid till att ha mer tid att ägna åt er kärnverksamhet och slippa behöva oroa er för att tekniken inte fungerar. 

Vi hjälper till med hela eller delar av företagets IT på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt för att kunna erbjuda ett så komplett stöd som möjligt för er IT.

Detta gör vi genom att erbjuda trygga och kostnadseffektiva lösningar kring användarsupport, underhåll av it-miljöer, licenshantering och arbetsplatser som tjänst med kompletta utrustningspaket.

Strategisk rådgivning

Proaktiviteten i arbetet är nyckeln till framgångsrik IT, vilket vi arbetar löpande med genom att analysera nuvarande och potentiella verktyg, strategier kring IT och kommer med rekommendationer för att kunna förbättra den befintliga miljön. 

Vi vill bli sedda som en naturlig del i er vardag - precis som om ni hade haft er egna IT-avdelning.

Infrastruktur som tjänst

Serverdrift - lokalt eller private cloud

Molnlösningar passar inte alla företag då det t.ex. kan finnas applikationer som kräver närhet till servern eller att man av någon anledning har ett behov av att drifta egna servrar.

Vi erbjuder möjligheten till att kunna drifta sin serverinfrastruktur i egna lokaler eller i vår datahall. För företag som önskar ha kontrollen men inte vill investera i sin egna utrustning erbjuder vi även möjligheten till att driftsätta sina egna applikationer i vår egna servermiljö som en "privat molntjänst". 

Nätverk

Vi ombesörjer drift och underhåll av nätverk i servermiljöer samt kontor med fokus på avbrottsfria miljöer.
Vi har långtgående erfarenhet och kompetens inom nätverksdesign och hanterar brandväggar, switchar samt står för underhåll och planering av olika typer av nätverkslösningar.

Projektering och lösningsdesign

Eftersom man sällan börjar från ett blankt papper är projektering och lösningsdesign två oerhört viktiga aspekter i ett lyckat uppdrag. Här kan ni känna er trygga i vår kunskap att från vår långtgående erfarenhet i många komplexa scenarion, att kunna planera ett projekt för att minimera avbrott i er verksamhet vid en migreringsprocess eller byggnation av nya miljöer.

Trådlösa Nätverk

När vi sätter upp nätverk hos våra kunder använder vi den senaste tekniken inom trådlösa nätverk och anpassar den specifikt efter varje miljö. Lösningen är skalbar och fast prissatt efter det antal accesspunkter som behövs för att täcka in era lokaler. 

Det innebär att om ni senare väljer att bygga ut eller göra andra förändringar som innebär att ni behöver fler accesspunkter, kan vi enkelt utöka nätet med samma prismodell - allt för att ni som kund enkelt skall kunna kostnadsplanera.

Vi har särskilt specialiserat oss kring komplexa WiFi-miljöer som t.ex. lager, där det ställs särskilda krav kring uppsättning och konfiguration för att fungera optimalt. Vi är stolta över förtroendet för att säkerställa driften i trådlösa nät för hundratals lagerarbetare varje dag.

IT-säkerhet

Anti-Malware

Vi arbetar med ett antal ledande leverantörer av tjänster inom anti-virus, anti-phishing, dns-filter m.m., för att kunna säkra våra kunders IT i server- och klientmiljöer.

Backup & Återställning

En annan viktig aspekt i säkerhetsarbetet är att på ett kontrollerat sätt kunna hantera säkerhetskopior av viktig och känslig data. För att lyckas med detta arbetar vi med branschledande leverantörer av backuplösningar och har lång erfarenhet av att hantera en mängd olika typer av system.

Vägledning & Utbildning

Arbetet med säkerhet börjar med kunskap hos användarna, där verktygen stöttar dessa i att kunna agera på ett säkert sätt. Detta uppnår vi genom att coacha och utbilda användare när behov uppstår samt vägleda våra kunder i framtagandet av policys och regelverk kring hanteringen av it-utrustning.

Microsoft Azure & Office 365

Molntjänster har ökat kraftigt i populäritet vilket heller inte ser ut att stanna av. Qsys var tidigt ute med att migrera kunder till Azure-molnet liksom Office 365.

Idag är Azure och Office 365 mogna produkter, som är väl beprövade och störst på marknaden. Vi kallar oss stolt specialister inom nämnda områden, där vi utför allt från stora till små projekt.

Vi erbjuder även kompetensförsörjning i området, där vi utbildar våra kunder i de olika programvaror som inkluderas av benämningen Office 365 samt löpande stöttar användare på daglig basis i att förbättra sina arbetssätt.
Microsofts publika molntjänst som omfattar tjänster inom områdena IaaS, PaaS & SaaS.
Molnbaserade tjänster för bl.a. e-post, användarhantering och produktivitetsapplikationer.
Sharepoint
Microsofts molnbaserade samarbetsplattform. Används för t.ex. dokumenthantering och intranät.
Teams
Microsofts molnbaserade ersättare till Skype For Business. Chatt, videokonferenser och samarbeten. 
Besök oss
Herkulesvägen 2
553 03 Jönköping

Alltid bra tips på lager!

Är namnet på vårt månatliga nyhetsbrev där vi bjuder på tips, råd och trender
som kan skapa mätbar affärsnytta i din verksamhet.
Nyhetsbrev (sidfot)
© Copyright Qsys Sverige AB, All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram