Qpick

ETT STRECKKODSBASERAT PLOCKSSYSTEM SOM INTEGRERAS I ERT AFFÄRSSYSTEM

Ett plocksystem – fyra moduler – enkelt, smart och integrerat i befintligt affärssystem

 

På Qsys har vi utvecklat Qpick – en mjukvara för streckkodsbaserad lagerplock som integreras i ert affärssystem.

Qpick är uppbyggt i flera moduler och du kan välja en eller flera. Oftast börjar vi med en förstudie för att sätta oss in i er situation och hur vi bäst kan hjälpa er. Vår kunskap och bakgrund är er trygghet,  vi vet hur det funkar på lager.

Qpick finns eftersom vi ville ta all vår erfarenhet från lager på alla nivåer och bygga en mjukvara som löser problem och förenklar både på golvet och för den som arbetar operativt och administrativt.

Mjukvaran är uppdelad i fyra moduler för inleverans, lagerplock, inventering och lagerflytt som kan implementeras ihop eller var för sig och kompletteras med förstudie.

Varmt välkommen att höra av dig till oss så snackar vi förutsättningslöst kring hur vi kan göra ert lager bättre.

Kontakt

Mikael Andersson
036–440 15 05
mikael.andersson@qsys.se