Qpick

Ett streckkodsbaserat plocksystem som integreras i ert affärssystem

Är ni redo att ta kontroll över ert lager?

På Qsys har vi under snart 15 år utvecklat Qpick till att vara ett system som är enkelt i sin uppbyggnad och i sitt användande men som samtidigt tillför maximalt med mervärden i det dagliga lagerarbetet.

Vår ambition är att tillhandahålla digitalisering, effektivisering och säkerhet utan att det blir vare sig krångligt, oöverskådligt eller för dyrt. Ett av våra motton med effektivisering är att inte bara lagret skall effektiviseras - dina investeringar skall också vara så effektiva som möjligt.
Därför tänker vi att vi skall tillhandahålla en mjukvara som ger dig maximalt utbyte av de investeringar du redan gjort, och gör, totalt sett i dina system. 

Om du t.ex. redan har investerat i ett kompetent ERP-system med WMS-funktionalitet, varför då skaffa ytterligare ett system med den funktionaliteten? Vi integrerar med de funktioner och finesser som finns i befintliga system och tillför mervärden.
Effektivt. Enkelt. Qpick.
Batchhantering
Plug-in integration mot flera ERP-system
Fungerar på valfri utrustning
Utveckling & Support i Sverige
Systemet lokalt, hos partner eller i molnet
Serienummerhantering
Tillgång till uppföljning & statistik
Flödesbaserat för att vägleda användaren
Minimerar startsträckan för nya användare
All information i realtid
Bäst-före datumhantering
Relevant information när och där du behöver den
Streckkodsbaserat för att maximera leveranssäkerhet
...och för att minimera plockfel
Alltid uppdaterade lagersaldon

Plockmodul

Qpick har flera moduler och i modulen för lagerplock förädlas fysiska plocklistor till digitalt format som sedan visas i Qpick-klienten. Listorna kan grupperas och filtreras efter egna önskemål och Qpick sorterar plocklistorna samt ger förslag på lämpligt samplock. 

Den som arbetar med plocket får enkel och tydlig vägledning över hur varor ska plockas och Qpick verifierar att rätt sak plockas från rätt plats. Arbetet rapporteras in i ert affärssystem och en av de stora fördelarna är att modulen sparar tid när allt rapporteras automatiskt istället för manuellt. Funtionen för att plocka flera ordrar samtidigt är väl utvecklad med flera arbetssätt.
Sortera och gruppera plocklistor
Samplock
Förpackningshantering
Saldojusteringar/inventering och artikelinfo under plock

Inleveransmodul

I Qpick-modulen för inleverans kan du arbeta mobilt med dina inköpsordrar. Ankomstregistrera varor, ta reda på var de ska ställas och verifiera att artiklarna hamnar på rätt plats med hjälp av streckkoder. Det går att sortera, gruppera och filtrera artiklar för att förenkla hanteringen. 

Det finns stöd för att ange vilken artikel som ankommit lagret och systemet kan föreslå vilken eller vilka inköp artikeln finns på. När inleveransen är klar kvitteras arbetet automatiskt i ditt affärssystem.Att ta hand om godset direkt och få det inkvitterat gör att lagerartiklarna blir tillgängliga snabbare med alla de fördelar det innebär.
Arbeta separat med godsmottagning resp. inlagring eller allt i ett flöde
Utskrift av pallflagga
Saminleverering av flera inköpsordrar
Se var dina artiklar redan finns sedan tidigare

Inventeringsmodul

I Qpicks inventeringsmodul kan du arbeta med uppdrag (anmodan) som är genererade i affärssystemet eller impulsstyrt, med inventeringar initierade direkt i klienten. Artiklarna som räknats kan mellanlagras i Qpick Portal och där granskas innan affärssystemet uppdateras för att förhindra onödiga saldofel. Från Portalen kan uppdrag skickas ut till användarna för att ominventera vissa artiklar.

Du kan inventera samtidigt som du tillåter plock och inleverans av artiklar eftersom Qpick håller reda på vad som är utplockat och/eller inlagrat men ännu inte blivit rapporterat. Qpick är ett inventeringssystem med bättre förutsättningar för att införa rullande inventering, arbetet blir inte lika betungande och personalintensiva och tidsbesparingen är stor, ofta uppemot 70%.
Inventering under plock och inleverans
Uppdelade rutiner mellan räkna och rapportera
Granska inventerade rader innan uppdatering i affärssystem, t.ex. med artikel/lagervärde
Inventera med anmodan eller impulsstyrt

Lagerflyttsmodul

I Qpick-modulen för lagerflytt kan du arbeta med flyttförslag genererade på anmodan i affärssystemet men du kan även initiera en förflyttning impulsstyrt direkt i klienten. Du kan välja att jobba med förflyttningarna genom att flytta artikel för artikel eller genom att plocka ut flera artiklar under ett arbetsmoment för att sedan övergå till att lägga in alla de utplockade artiklarna på sina nya platser. 

Arbetsrutinerna kan även delas upp mellan olika användare, till exempel kan en användare plocka ihop varor med truck och ställa på pall vid en ny zon för att en annan användare skall komma och hämta upp dem för att flytta till nya platser. 

Qpick lagerflytt gör det enklare att se till att lagerförflyttningar sker när det verkligen behövs och utan att någon behöver lämna sin plats för att gå och registrera en lagerflytt i affärssystemet. Det gör att plockplatserna blir väl underhållna och saldodifferensen minimeras. Rutinen nås enkelt direkt från övriga Qpick-moduler vilket ytterligare bidrar till att förflyttningarna blir utförda.
Flytt på anmodan eller impulsstyrt.
Rutinerna är uppdelade mellan plocka ut och lägga in
Byta standardplats på artikel
Artikel- och saldofråga

Integrationer

Vi erbjuder integrationer med valfritt system, men har färdiga integrationer gentemot följande system:

Logistikkonsultation

Förstudie & Genomförandeprocesser

I anslutning till Qpick-projekten eller vid fristående uppdrag hjälper vi till att kartlägga behovsbilden och utvecklingspotentialen för lagerprocesserna. Vi finns även tillgängliga under implementationsprojekten och säkerställer genomförandet av dessa.

Arbetsprocesser & Lagerplanering

Arbetsprocesser, rutinbeskrivningar och planering av den fysiska uppbyggnaden av lagret är alla delar i i de flödesanalyser vi genomför ute hos våra kunder. Vi säkerställer hållbara logistikprocesser i workshop-form med nyckelpersoner.

Lageruppmärkning

Lageruppmärkning är oftast en tidskrävande uppgift då det kräver mycket planering för att det ska bli rätt och hållbart över tid. Med hjälp av vår programvara Storage Markup förenklar vi processen och gör det flexibelt att skapa rätt etiketter vid rätt tillfälle.

Flexibla utskrifter per våning, sektion eller plats

Enkelt att förstå - slipp excel-listor!

Besök oss
Herkulesvägen 2
553 03 Jönköping

Alltid bra tips på lager!

Är namnet på vårt månatliga nyhetsbrev där vi bjuder på tips, råd och trender
som kan skapa mätbar affärsnytta i din verksamhet.
Nyhetsbrev (sidfot)
© Copyright Qsys Sverige AB, All rights reserved.
crossmenucheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram