Rätt skyltning gör jobbet säkrare på lagret

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här får du varje månad råd och tips om hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden & bättre ekonomi & hållbar arbetsmiljö. Ämnet denna gång är: Säkerhet – Golvmärkning & skyltar.

I detta avsnitt tar Qsys logistikkonsult Fredrik Larsson med oss på en närmare titt på golvmärkning, varningsskyltar, speglar och allmänt vett och etikett på ett lager. Oavsett om lagret huserar i en toppmodern byggnad med uppmärkta gångstråk eller är av äldre karaktär så finns det vissa lagar och regler som måste följas. Rätt skyltning bidrar också till ett effektivt jobb i en säker arbetsmiljö.

Golvmärkning

Hur man gör detta är självfallet upp till varje företag. Vanligast är dock att man tejpar med varseltejp alternativt målar upp märkning med färg som är avsedd för golvets typ, till exempel betong eller asfalt.

Detta vill jag alltid vill se i ett lager:

Uppmärkta avställningsytor för utleverans
Hur mycket gods är det som behövs ställas av innan lastningstillfället? Har man till exempel fasta avgångstider, olika speditörer som hanterar olika sändningar eller en viss typ av gods som kräver speciell hantering – märk upp den ytan efter behov och namnge gärna facken/ytorna enligt ett enkelt system som ni även märker fraktsedlarna med. På så vis får ni koll på var godset är placerat. Och chaufförerna kan själva hitta sina pallar genom att titta på fraktsedeln och behöver således inte ta upp tid för personalen för att visa vilket gods som ska hämtas.

Ett normalt mått att förhålla sig till är pallens längd eller bredd (beroende på hur gods ställs av) plus 5–10 cm per sida. Ska vi tejpa upp en yta med flera fack bredvid varandra ska varje fack vara antingen 90–100 cm eller 130–140 cm breda.

Anledningen till att göra facken bredare än pallen är för att ta höjd för eventuellt utstick på pallarna, extra yta för att underlätta truckkörning samt att vid behov kunna klämma sig in mellan pallarna för att till exempel. etikettera eller kontrollera någonting på godset.

Bilden ovan är ett exempel där varje fack är 140 cm brett och har en gång mellan varje fack på 30 cm för att till exempel kunna fästa etiketter, kontrollera gods eller liknande. Gången på 30 cm kan tyckas onödig och tar givetvis upp lite extra yta i avställningen. Men den möjliggör en lättare hantering för att fylla sina fack, reducerad risk att köra på gods och att chaufförer kan arbeta mer självständigt i sina arbetsmoment.

Uppmärkta avställningsytor för inleverans
Har man inte möjlighet att ställa upp inkommande gods direkt vid ankomst så krävs det precis som för utleverans dedikerade ytor för avställning av gods. Nyttjar man samma portar för inleverans som utleverans används givetvis samma rader. Var noga med att hålla koll på vad som är ingående och utgående.

Om möjligt, försök planera verksamheten så att till exempel godsmottagning sker på förmiddagen och utleverans under eftermiddagen. Avställningsytan blir i detta läge en hybridyta vilket är helt uppenbart för alla anställda, men chauffören som är där och ska hämta sitt gods ser oftast inte skillnaden.

Använder man däremot olika portar för in och utleverans så gäller samma rekommendation för mått som på utleverans med undantaget att här behövs oftast inte en gång på 30 cm mellan raderna. Skulle något behöva märkas om eller korrigeras löses detta oftast enklast genom att flytta upp övrigt gods.

Parkeringsförbud eller parkeringsplatser
Beroende på verksamhet så nyttjas antingen eller men aldrig båda samtidigt! Finns det ytor där man absolut inte får parkera aviseras parkeringsförbud och detta ska tydligt märkas upp i golvet. Har ni ytor där truckar kan placeras vid raster, snabba ärenden eller liknande så märk upp dessa.
Det kommer alltid att finnas tillfällen där några anställda är på rast och några andra arbetar vidare. Att då parkera alla truckar framför en port, plastmaskin, mitt i en avställningsyta, i en truckgång eller en nödutgång är inte det mest smarta valet. Mitt råd är att satsa på ordning och reda från början så blir det betydligt mindre irritation och man undviker onödiga diskussioner och arbetsmoment.

Gångavdelare
Vid större lager med mycket trafik är avgränsare för färdriktning en rekommendation, precis som i vanliga trafiken är de flesta regler här tillämpliga. Vi kör på högersida, lämnar företräde och har förkörsrätt i till exempel den större gången innan man åker ner i de mindre truckgångarna. Var tydlig med vilka regler som gäller för truckkörning i era lokaler och försök i största möjliga mån se till att dessa regler är förenliga med ordinarie trafikregler, Man behöver ju inte uppfinna hjulet igen.

Gångstråk
Inte alla som vistas i ert lager kör truck. Här möter vi ofta både chaufförer, besökare, kontorspersonal eller servicetekniker som kommer rör sig i era lokaler. Precis som i övriga trafikregler ska inte gångtrafikanter gå ”mitt i vägen”. De har gångbanor att röra sig på och precis samma tankesätt gäller på ett lager.
Märk upp ytorna väl, planera dem efter var personal och besökare oftast behöver gå och informera all truckpersonal om att vara vaksamma. Om ekonomin tillåter så avgränsa gärna med staket för att undvika påkörningar och eventuella olyckor till följd av att till exempel en pall under färd välter.
Tänk på att: Blir du påkörd av en bil så rullar du ofta upp på motorhuven och sedan över taket. Blir du påkörd av en truck så rullar du inte överhuvudtaget.

Skyltar
Vilka regler är det som gäller och för vem gäller de? Det enkla svaret är att samma regler gäller för alla! Det är nog ytterst få som varje gång de besöker ett nytt lager eller arbetsplats läser igenom hela arbetsmiljöpolicyn och ännu färre som memorerar vilka regler det är som gäller i en miljö med truckar. Min rekommendation är således att sätta upp skyltar som endast innehåller den för området mest vitala informationen.

Ingångar
Angränsar lagret till den övriga verksamheten som till exempel kontor? Märk dörrarna med en skylt som enkelt beskriver att efter denna gräns måste besökaren använda den för verksamheten rekommenderade skyddsutrustningen, exempelvis skyddsskor, varselväst, hjälm och/eller hörselskydd. Skriv gärna en enkel påminnelse om att använda dedikerade gångstråk och att besökare håller 5 meter avstånd från en truck som är i drift. Även om både besökare och operatör ser varandra så kan gods fortfarande rasa ner. Därför är ett säkerhetsområde på minst 5 meter är att föredra.

Truckladdning
En eller flera skyltar avsedd för den operativa personalen som informerar om vad som gäller vid till exempel påfyllnad av batterivatten, vilka dagliga rutiner som ska göras på truckarna vid skiftets start och vilken skyddsutrustning ska användas i detta område. Finns ögon och/eller nöddusch i laddningsrummet, märk tydligt upp dessa och framförallt testa dessa regelbundet så att alla vet hur de fungerar!

Takmärkning
Om lagret består av stora områden sätt gärna upp orienteringsskyltar i taket vilket gör det enkelt för både besökare och personal att orientera sig och veta vilken hall, zon, avdelning eller lager de befinner sig i. Kan det tyckas onödigt? Givetvis kommer alla anställda efter en kort tid kunna hitta i alla delar av lagret. Men om en olycka sker och ambulanspersonal ska kallas till plats, hur ska de hitta till rätt plats på enklast sätt?

Utrymningsplan
Ska visa var nödutgångar, portar och eventuella ställage finns utplacerade. Gärna med lagerplatsbenämning så att det är lätt att orientera sig. Finns det flera hallar så gör skyltarna tydliga för den aktuella hallen, ange eventuell återsamlingsplats och nödvändig information för hur en utrymning ska gå till.

Ska visa var nödutgångar, portar och eventuella ställage finns utplacerade. Gärna med lagerplatsbenämning så att det är lätt att orientera sig. Finns det flera hallar så gör skyltarna tydliga för den aktuella hallen, ange eventuell återsamlingsplats och nödvändig information för hur en utrymning ska gå till.

Nödutgångar
Enkel riktlinje: Du ska kunna se var nödutgångar finns så fort du kommer in i lagret. För att göra det avancerat och tydligt så framgår detta i Arbetsmiljöverkets föreskrifter med komplett information kring hur dessa ska placeras, belysas, minsta tid för belysning vid batteridrift, läsavstånd, belysningsstyrka och hur frekvent nödbelysningen ska kontrolleras.

Första hjälpen
Har ni första hjälpen-stationer utplacerade runtom i lagret? Om inte så skaffa detta bums! Komplettera med grundläggande information för Första hjälpen L-ABC, kontaktuppgifter till larmcentral och företagsadress. Vid en allvarligare olycka är det få som vet precis hur de reagerar. Även att man har åkt till samma adress i flera år så kan adressuppgifter eller annan vital information helt försvinna ur minnet.

Brandsläckare
Precis som för nödutgångar ska det vara enkelt att identifiera var dessa finns. Det ska vara rätt typ av släckare på rätt plats. Viktigt: Regelbundna kontroller av brandsläckare måste göras!

Några sammanfattande tankar från mig:

Detta är bara ett axplock av skyltar och märkning som kan finnas i ett lager och är att se som en grundnivå. Har er verksamhet till exempel rörliga ställage med klämrisk eller traverser som är i bruk så behövs självklart märkning för detta.

Är ni osäkra på vilka skyltar som kan behövas, om speglar för döda vinklar är ett måste, risk för halka då någon kör skurmaskin under ett aktivt skift? Utgå ifrån att om det föreligger en risk eller om tillbud sker så behöver informationen förtydligas och svaret är då oftast att en skylt med rätt information behövs.

Med detta skrivet så ska ni självklart inte göra en fondvägg på era lager med skyltar för då kommer ännu färre läsa dem. En skylt ska innehålla kortfattad information med tydliga instruktioner för de mest vitala delarna, övriga regler och rutiner ska istället vara en del av er arbetsmiljöpolicy och är att se som ett levande dokument för att uppfylla BAM & SAM (Bättre/Systematiskt ArbetsMiljö).

Behöver ni hjälp att kartlägga er verksamhet eller har funderingar kring vad som kan göras bättre? Tveka inte att kontakta mig eller mina kollegor.

Skyltar och instruktioner i all ära. Men den absolut bästa satsningen är att redan från början se till att de inte ska behövas genom att sätta goda arbetsrutiner och således proaktivt eliminera riskerna!

Mitt bästa tips: Utbilda ständigt i vad skyltar och märkning står för

Tänk på att kunskap är en färskvara som måste hållas aktuell och hela tiden fyllas på. Se därför till att ha en plan för regelbundna utbildningsinsatser. Även de som arbetat länge på lagret kan behöva en påminnare. Och för nyanställda är en sådan utbildning i vad skyltar och märkning betyder – och vilket beteende som krävs i det dagliga arbetet – absolut nödvändig.

Har du frågor om hur man golvmärkning och skyltat?

Tveka inte att höra av dig till mig och mina kollegor på Qsys. Vi hjälper dig gärna med råd om hur man skapar en tydlig skyltning.

Kontakta gärna mig

Fredrik Larsson
Logistikkonsult
fredrik.larsson@qsys.se


Mitt lästips:

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/skyltar/

Kolla gärna in min tidigare artikel i logistikskolan om Hur du bygger lagret rätt.

Bygg in flexibilitet i lagret redan från början

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här får du varje månad råd och tips om hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden och bättre ekonomi och hållbar arbetsmiljö. Ämnet denna gång är: Struktur för ett effektivt orderflöde – Hur du bygger lagret rätt.

Plötsligt känns ditt lager – som var så stort – mycket mindre. Det kan bero på många saker som i sig kan vara positiva. Några exempel: Ökad försäljning och ökat antal produkter, liksom krav på lagerhållning av populära produkter från kunderna. Ytorna i lagret fylls snabbt och det få förunnat att kunna bygga ut direkt när trångboddheten slår till.

Det är lätt hänt att många temporära lagerlösningar blir permanenta och den önskade ordningen och kontrollen av artiklar uteblir. En följd av situationen är att resurser äts upp samtidigt som trycket på personalen ökar. Det extra kapital man från början hade börjar sippra ut på mängder av små kostnader. Känner du igen detta läge i ditt lager?

Ösa vatten eller laga hålet?

För att nämna ett par konkreta exempel där kostnadskontrollen glöms av och som också blir en följd av att utöka sitt befintliga lager:
- Längre interna transportsträckor då antalet kvadratmeter som ska täckas ökat
- Högre underhållskostnader av lokal, personal och utrustning
- Mer bundet kapital i form av varor
- Ökat antal hyllvärmare (för nu finns det mer plats än innan, eller hur?)

Kanske är följande citat är passande: ”Som att ösa vatten ur ett sjunkande skepp istället för att laga hålet”

Så höjer du effektiviteten i ditt lager

Tyvärr finns det ingen magisk knapp att trycka på för att lösa alla problem. Men som tur är har de flesta typer av lager ungefär samma funktion vilket också innebär att de oftast har en liknande struktur. Och det bästa; det finns många beprövade lösningar och strategier som går att kombinera för att omvandla ett lager med växtvärk till ett funktionellt och effektivt lager. Här får du några av mina bästa råd:

Mät upp och se över alla ytor. För att kunna göra ett så optimalt flöde i lagret som möjligt så måste vi redan från början veta vilka fysiska förutsättningar som finns.
Kategorisera ytorna. Hur mycket plats behövs för lagring, ompackning, emballagehantering, källsortering, truckgångar med mera.
Se över alla lagerförda produkter. Hur mycket ska lagras, hur länge och hur frekvent kommer produkterna att förflytta sig mellan platser är alla avgörande faktorer för hur de på bästa sätt ska lagras.
Skissa upp ställage och hyllor. Hur många lagerplatser behövs, hur höga ska de vara och var ska de placeras för att få så effektiv yta som möjligt? Inte alltid helt enkelt men börja med att rita, se över alla möjligheter och framför allt be om input från övriga i verksamheten. Tänk på att nyttja lokalens höjd så gott det går samt att avvara yta för gångstråk och tillräckligt breda truckgångar.
Tänk över lagermärkningen. Alla platser måste märkas, hitta en logik som passar hela verksamheten och som gör det lätt att orientera sig. Titta gärna på de stora kommersiella affärerna som har självplock, som IKEA eller Netonnet, för att skapa en uppfattning av hur man kan göra detta på det bästa sättet.
Kategorisera era artiklar. Även en enkel kategorisering där artiklarna delas upp baserade på frekvens kommer drastiskt hjälpa till att skapa optimala plockslingor för den dagliga verksamheten. Består verksamheten av flera olika lager/zoner så använd dessa i den mån det går som naturliga avgränsare. En god grundtanke är att försöka ha så korta körtider som möjligt, det tar lika lång tid att plocka en artikel oavsett var den står men körtiden dit är den enskilda tidsfaktorn som går att spara ner.
Optimering är A och O. Framför allt är det ett levande arbete som alltid måste göras. Allteftersom affärsverksamheten utvecklas kommer också lagerverksamheten behöva göra detsamma. Köps till exempel nya produkter in så kan också lagret behöva formas om för att på ett enkelt och effektivt sätt kunna lagerhålla dessa produkter.

Alla dessa punkter är konkreta åtgärder som ska samspela i många typer av lager. Som sagt, det finns ingen magisk knapp att trycka på. Det är ett arbete som kan ta flera månader att få ordning på i ett redan befintligt lager. Bästa metoden att korta denna tid är att planera in för olika scenarier redan från början.

Mitt bästa tips: Lyssna på medarbetarna på lagret

Ge dig tid till att regelbundet prata med medarbetarna som gör jobbet på lagret. Här arbetar de verkliga experterna som kan hjälpa till att identifiera vilka problem som finns i verksamheten. Även om de inte alltid har lösningen får du en bild av problematiska arbetsområden. Många små förbättringar ger tillsammans en stor effekt. När upplevelsen av att saker och ting förändras så brukar det ofta bli enklare att hitta nya och kreativa lösningar.

Har du frågor om hur man bygger sitt lager rätt?

Tveka inte att höra av dig till mig och mina kollegor på Qsys. Vi hjälper dig gärna att se över både struktur och innehåll.

Kontakta gärna mig

Fredrik Larsson
Logistikkonsult
fredrik.larsson@qsys.se

Lästips: Kolla in min kollega Mattias Olssons kloka råd i artikeln Effektiva plocklistor & plockslingor ett vinnande team.

Märkning – en förutsättning för effektiv lagerhantering

Ett väl uppmärkt lager är en grundförutsättning för att man ska kunna orientera sig och hitta sina produkter. En bra uppmärkning gör det lätt att hitta, förstå och enkelt utöka och förändra sitt lager över tid. Men det gör det också enklare att använda lagret i digitala sammanhang som till exempel digitala plocksystem.

Ett effektivt lager handlar inte bara om att förenkla för de som just nu arbetar där, det ska också vara lätt för framtida lagerpersonal och tillfälliga lagerplockare att lära sig att hitta och förstå logiken. En god uppmärkning skapar dessutom förutsättningar för en effektiv och ren arbetsmiljö vilket gör att den allmänna trivseln ökar.

Planera ditt lager – börja med slingan

För att lyckas med en lageruppmärkning måste man först planera för och säkerställa att rätt logik används beroende på vad och hur man ska märka. Ett lager har många olika delar som ska märkas och dessa delar kräver olika typer av märkning. Efter planeringen måste man också säkerställa att uppmärkningen fungerar med den tänkt hårdvaran och mjukvaran.

Märkningen börja med att man tar fram den optimala slingan på lagret. Slingan är den väg man går och den ordning som plocket utförs. Man vill undvika att ha folk som går emot varandra eller går onödiga sträckor och man vill säkerställa att det inte finns områden i lagret där det kan bli folkstockning då detta kommer försämra effektiviteten. En bra slinga möjliggör flera medarbetare utan att effektiviteten minskar. Om slingan är dåligt planerad minskar effektiviteten ju fler medarbetare som arbetar där.

Som en karta över lagret

Lagerplatsnamnet ska uppfattas som en karta över lagret. Ett bra lagerplatsnamn är något man kan titta på och utan större ansträngning direkt förstå vart man ska. Detta gäller även för en nybörjare som redan efter en timme ska kunna navigera på lagret utifrån lagerplatsnamnet. Men när man arbetar med lageruppmärkning så är det inte enbart platser man ska märka. Här ska man även tänka på gångar, zoner och lager. Ett bra exempel på tydlig uppmärkning är att titta på hur en flygplats är uppmärkt. På en flygplats kan nybörjare hitta lika enkelt som de erfarna resenärerna. Principen bygger på att man visar tydligt med stora bokstäver/siffror var man är och vad som finns i olika riktningar.

Etikettdesign och läsavstånd

Vid design av etiketter till sitt lager måste man tänka på avståndet som etiketten ska skannas ifrån i förhållande till den tänkta utrustningen. Därför är det viktigt att etiketterna som designas alltid testas mot de tänkta avstånden de ska användas i. En etikett som ska läsas på 10 meters avstånd måste ha en streckkod anpassad för det avståndet för att kunna läsas av.

Streckkodens storlek är den största påverkansfaktorn för läsavståndet. Här är det viktigt att tänka på att ju större streckkoden är, desto längre ifrån går det att skanna. Men med en större streckkod påverkas samtidigt minsta avståndet som man kan skanna ifrån. Reflektioner från lampor och ljusarmaturer och andra källor som kan reflektera ljus påverkar också läsavståndet. Därför räcker det inte att bara testa den tilltänkta skannern tillsammans med etiketten som ska användas. Man måste även testa att placeringen av etiketten fungerar tillsammans med den tilltänkta utrustningen och etiketten.

Var ska platsen märkas?

Lagerplatsen ska märkas så nära platsen som möjligt så att det tydligt framgår vilken plats som avses. Ibland kan markeringspilar på etiketten underlätta. Man kan klistra märkning direkt på ställaget men det finns många fördelar med att använda hållare för etiketten vid märkning av platser. En märkning på en hållare är lättare att ersätta om man behöver ändra längre fram i tiden. Med hållare kan man också vinkla etiketten så den bli mer synlig ju längre upp man märker på stallaget.

Enkel märkning med Storage Markup

Lageruppmärkning är som sagt en en tidskrävande uppgift som kräver mycket planering för att det ska bli rätt och hållbart över tid. Qsys har tagit fram en programvara, Storage Markup, som förenklar processen och gör det flexibelt att skapa rätt etiketter vid rätt tillfälle. Med hjälp av Storage Markup tar vi fram etiketter och en etikettdesign som gör er vardag enklare.
• Flexibla utskrifter per våning, sektion eller plats
• Enkelt att förstå, slipp Excel-listor

Vill du veta mer om lagermärkning och hur du kan effektivisera ditt lager? Kontakta någon av våra logistikkonsulter!

Kontakta gärna oss

Mattias Olsson
mattias.olsson@qsys.se
Fredrik Larsson
fredrik.larsson@qsys.se

Effektiva plocklistor & plockslingor ett vinnande team

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här kommer du varje månad att få råd och tips på hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden & bättre ekonomi & hållbar arbetsmiljö. Ämnet denna gång är: Struktur för effektivt orderflöde – Plocklistor & plockslingor

I många distribuerande företag är lager och logistik den del av verksamheten som kräver mest tidsåtgång, utrustning, medarbetare och kapitalinsatser. Ett effektivt lager ska ses som en strategisk tillgång som lyfter leveranskvalitet och kundnöjdhet. Företag med denna insikt ser till att alla moment är effektiva och skapar värden – inte minst viktigt är digitaliserade och optimerade plocklistor och plockslingor. Detta är något som jag brinner för dagligen i mitt arbete som logistikkonsult!

Målet är korta körsträckor
Plocklistor och plockslingor ska man alltid prata om på samma gång, för de hänger naturligt samman i det dagliga arbetet på lagret. Plocklistorna berättar vad som ska hämtas och i vilken ordning. Plockslingans layout styrs av flera faktorer. ABC-klassning där A står för de mest frekvent efterfrågade produkterna. Annat som spelar in är produkternas placering, längd, bredd, höjd, volym, vikt och känslighet. Målet är alltid kortast möjliga körsträcka för att genomföra en plockorder.

Låt ”handen i lådan” styra placering
Jag brukar lite skämtsamt säga att det där ”handen är i lådan oftast” ska placeras närmast på lagret. Men det är inte alltid så självklart var produkter ska hyllplaceras. Tänk dig ett lager för kläder. Det kan kännas logiskt att placera alla blå byxor av ett visst märke på samma ställe lagrade i storleksordning. Men om storlek 36/32 är mest efterfrågade ska dessa byxor ligga mest lättplockade.

Grunden för denna logik är att ha koll på kundernas köpmönster och även ha blick för vilka kombinationer av olika produkter som är vanligast. Köper många blå byxor och väljer till vita skjortor ska det påverka hyllplacering och bidra till att göra plockslingan effektivare.

Digitalisera och få helt ny kontroll
Det finns en väldig kraft i att digitalisera så många funktioner som möjligt i ett lager. Jämfört med information på papper är digital lagerhantering säkrare, snabbare och effektivare i varje parameter. Plocklistor på papper kan vara utskrivna flera dagar i förväg och bli inaktuella när saker förändrats under tiden. Digitalt plockstöd är alltid uppdaterat och online. Är man flera som plockar på samma rad så ser man dynamiskt hur arbetet framskrider vilket underlättar samarbetet. Även återrapporteringen går snabbare och med hög tillförlitlighet.

Endast relevant information visas i Qpick
Jag har ofta upplevt att man ute hos företagen har lösningar som ger lagerarbetarna alldeles för mycket information under plockprocessen. Det skapar ett visuellt buller som stör, förvirrar och försinkar arbetet. Mitt råd som logistikkonsult är alltid: Visa relevant information och presentera på ett logistiskt och pedagogiskt sätt

Ett bra sätt att uppgradera sitt lager är att använda vårt egenutvecklade digitala plocksystem Qpick. I Qpick är informationen till lagerarbetaren nerskalad. Bara den information som behövs i varje givet ögonblick visas på displayen. Det handlar om vilken artikel, som ligger var och hur många som ska plockas. Det blir lätt att göra rätt.

Qpick tillför så många mervärden i det dagliga arbetet på lagret. En stor fördel är att det är lätt att göra dynamiska plocklistor för olika behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med de som gör jobbet bland hyllorna. Jag får ofta höra hur är enkelt och intuitivt systemet är att använda vilket ger både arbetsglädje och gör jobbet effektivare. Läs gärna mer om hur Qpick fungerar på vår hemsida och tveka inte att ringa mig eller mina kollegor om du vill få fördjupad information.

Mitt bästa råd: Rätt information och rätt placerade produkter är grunden
Basen för optimerade plocklistor och plockslingor är korrekta masterdata. Läs gärna lektion 1 och 2 där jag pratar mera om vikten av uppdaterad information. Nästa byggsten är att rätt produkt finns på rätt ställe i lagret, baserat på bland annat köpfrekvens. Och till sist ska vi underlätta lagerarbetarnas jobb genom att visa relevant information i plockstödet.

Har du frågor om effektiva plocklistor och plockslingor?
Tveka inte att höra av dig till mig och mina kollegor på Qsys. Vi hjälper dig gärna att se över både struktur och innehåll.

Kontakta gärna mig

Mattias Olsson
Logistikkonsult
mattias.olsson@qsys.se

Korrekta masterdata ger rätt tryck i dina informationsflöden

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här får du varje månad råd och tips om hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden & bättre ekonomi & hållbar arbetsmiljö. Ämnet denna gång är: Ordning & Reda – ta kontroll över dina informationsflöden.

I ditt företag är det inte bara flödena i den fysiska hanteringen av varor på lagret som ska fungera smidigt. Lika viktigt är det att kapitalflöden och informationsflöden flyter effektivt och är helt synkade med varandra. Tre flöden som måste fungera integrerat i alla lägen. Denna gång vill jag sätta strålkastaren på hur viktigt det är att ta full kontroll över företagets informationsflöden. Jag pratar om en gemensam process som bygger helhetssyn och förståelse för hur alla funktioner i företaget bidrar till ökad effektivitet.

Och vilket är då det stora ”tricket”? Enligt min erfarenhet är det kvaliteten på masterdata som avgör om informationsflödena bidrar till framgångsrika leveranser eller skapar onödiga kostnader. Lite förenklat handlar det om att rätt låda ska levereras på rätt plats till rätt mottagare. Det bygger på att lagerplatsmärkning, kundens kontaktuppgifter, namn på mottagaren och plats för leverans är korrekta i varje detalj. Kolla gärna in förra lektionen i Logistikskolan där jag ger råd och tips om hur man tar kontroll över företagets masterdata.

Säkerställ samsyn i processer
Varje avvikelse kostar pengar och kan leda till missnöjda kunder som inte fått leveranser i tid. Fel i informationsflödena kan få allvarliga konsekvenser när det gäller hantering och leveranser av känsliga varor som till exempel mediciner och kylvaror.

En vanlig felkälla kan vara medarbetare som inte har respekt för ett systematiskt arbetssätt enligt den etablerade processen i företaget. När något hakar upp sig går man lite på känsla för att lösa problem genom hemmasnickrade varianter. Säkert vill man väl men förstår inte att ett sådant beteende får konsekvenser för andra delar i kedjan.

Jag brukar alltid prata om vikten av helhetssyn inom företaget. Vad händer när funktioner som inköp, logistik, lagerhantering och frakthantering inte jobbar tillsammans och har förståelse för varandras uppdrag? Det kan leta till flera svaga länkar i kedjan. Något som i värsta fall kan påverka företagets lönsamhet.

Mitt förslag är att medarbetarna får praoa hos varandra, lära sig mera om de olika funktionerna i företaget och ges en samsyn om värdet av informationsflöden med korrekta data. Dessutom växer medarbetarnas lojalitet och arbetsglädje när deras kompetens lyfts fram och delas med arbetskamraterna i hela företaget.

Ständiga förbättringar ger engagerade medarbetare
Min erfarenhet är att företag där man jobbar med ständiga förbättringar och uppmuntrar medarbetarnas engagemang också har bäst koll på sina informationsflöden. När ledningen bjuder in till att komma med förslag på förbättringar bidrar det till en företagskultur som är prestigelös och med god laganda. Ett vinnande koncept enligt min mening.

Det behöver inte vara en stor sak att öppna upp för tips från medarbetarna. Börja med en anslagstavla eller en pärm där förslag kan läggas av de verkliga experterna - medarbetarna. Superenkelt, väldig analogt men det fungerar oftast väl. Förslagen värderas regelbundet och de bästa idéerna bidrar till ett starkare företag med bra koll på informationsflödena.

Mitt bästa råd: Skapa respekt för processerna och välkomna idéer
Så här ser min trestegsraket ut: Börja med att säkerställa att rätt masterdata susar runt i informationsflödena. Se till att medarbetarna är trygga med och litar på de processer som finns i företaget. Uppmuntra medarbetarna att komma med förslag på förbättringar kopplade till informationsflödena. Stora eller små idéer – alla är lika välkomna!

Har du frågor om effektiva informationsflöden?
Tveka inte att höra av dig till mig och mina kollegor på Qsys. Vi hjälper dig gärna att se över både struktur och innehåll.

Kontakta gärna mig

Mattias Olsson
Logistikkonsult
mattias.olsson@qsys.se

Besök Qsys på mässan Logistik & Affärssystem

Den 11 oktober går den årliga mässan Logistik och Affärssystem av stapeln igen i Gummifabriken i Värnamo. Temat för i år är "Success stories - lyckade kundcase". Qsys kommer att finnas på plats även i år och tillsammans med Invid och Vitec Unikum Datasystem AB (Pyramid) bjuder vi på smarta tips för lyckade logistikprojekt.

Besök oss gärna i vår monter eller lyssna in på vårt presentationspass kl. 10:45 där vi tillsammans med Invid ger dig viktiga tips på vägen för att lyckas med olika typer av logistikprojekt. Du får en inblick i vilka aktiviteter ni bör fokusera mest på samt viktiga punkter om er förberedelse i Pyramid. Varje logistikprojekt har olika aktiviteter kopplade till lagerprocesserna. Exempelvis lageruppmärkning, streckkodsmärkning samt effektivisering av lagret.

Vi ser fram emot att få träffa både kunder och företag som är nyfikna på Qsys lösningar i samarbete med vår partner Invid samt Vitec Unikum Datasystem AB. Du får även möjlighet att ta en närmare titt på Qpick, Qsys egenutvecklade streckkodsbaserade plocksystem, som integreras i ert affärssystem.

Varmt välkommen att besöka oss i vår monter den 11 oktober!

Kontakta gärna mig

Sebastian Wollter
VD
sebastian.wollter@qsys.se

Koll på masterdata är nyckeln till företagets framgång

Välkommen till Qsys Logistikskola!

Här får du varje månad råd och tips om hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden & bättre ekonomi & hållbar arbetsmiljö. Följ med Qsys logistikkonsult Mattias Olsson när han guidar dig genom vår första lektion där ämnet är: Ordning & Reda – ta kontroll över din masterdata.

Min målbild är alltid att i ett modernt lager ska det vara ordning och reda samt rent och snyggt. Det är grunden för effektiv logistik som i sin förlängning leder till ökad kundnöjdhet. Men vad många företag ofta inte är tillräckligt noggranna med är att se över och uppdatera sin masterdata.

Hur ofta har man inte svurit över ett felmeddelande som berättar att EAN-koden inte finns, eller att postnummer till kunden är felaktigt. Just när det gäller masterdata som delas med extern partner, som till exempel fraktadresser, är korrekta data extra viktiga. Fel i adresser skapar irritation och kan leda till misslyckade leveranser.

Trots att man vet att det lönar sig att investera i sin masterdata är det en investering som är lätt att skjuta på framtiden. Jag har också resonerat så eftersom det handlar om ett jobb som är lite tråkigt och tar mycket tid.

Vad är då masterdata? Masterdata är företagets kanske mest värdefulla tillgång jämte alla fantastiska medarbetare. Vi pratar om affärskritiska data som är gemensam för företaget och delas av affärssystem, processer och medarbetare i alla led. Kvaliteten på ett företags masterdata kan vara avgörande om en verksamhet kan leverera rätt produkt eller tjänst i rätt tid, till rätt kostnad för att inte nämna till rätt adress.

Vad händer om vår masterdata inte är korrekta?
Här gäller verkligen uttrycket att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Det jag upplever hos våra kunder är att många har skapat en acceptans kring att det finns avvikelser i data och att man tagit fram rutiner (i många fall ovanliga sådana) för att kunna överleva sin vardag och temporärt faktiskt lösa sina uppgifter. Dessa rutiner, eller vad man skulle kunna kalla suboptimeringar, skapar ofta frustration och effektivitetstapp i verksamheten vilket i sin tur innebär onödiga kostnader för företaget.

Det gäller att se sanningen i vitögat och förstå att fel data om produkter, lagernivåer, kundadresser med mera leder till avvikelser i hantering och leveranser som kostar tid, pengar och era kundens förtroende.

All förbättring börjar med uppdaterade masterdata
Hög kvalitet på masterdata är en förutsättning för att kunna ta fram rätt beslutsunderlag, kunna arbeta med daglig styrning av er verksamhet, genomföra utfallsmätningar av gårdagens produktion och såklart uppföljning i allt förbättringsarbete.

Vill man spetsa till det kan man säga att ett företags långsiktiga framgång bygger på koll på masterdata. Därför är ”Masterdata Management” – en genomgång och uppdatering av all data i ett företag – en process som blir allt mer avgörande när den digitala transformationen fortsätter i högt tempo i vår bransch.

Hur börjar man då detta utmanande och i mångas ögon lite trista arbete?
Jag brukar föreslå denna ordning:
• Börja med att titta på hur mycket tid som läggs på till exempel korrigeringar av en plockorder eller tillverkningsorder.
• Gör därefter ett överslag på hur mycket tid det genererat under året och direkt har ni satt budgeten för ett kommande masterdataprojekt.
• Härifrån tar man nästa steg genom att göra en grundlig analys och prioritera vad som är kritiskt att korrigera på kort sikt och vad som kan ge störst effekt i respektive flöde i företaget. Från ett logistiskt perspektiv handlar det om konkreta data ex kunddata, produktdata och leveransdata i hela kedjan från inköp, placering på lagret, orderhantering, lagerplock med mera.

Gör en masterplan för er masterdata
För att få koll på all affärskritiska data finns inga genvägar. När jag hjälper företag att göra en masterplan för masterdata berättar jag att grunden är en analys av läget idag och en gemensam plan framåt med tydliga ansvarsområden. Ska man lyckas måste ledningen i företaget sätta fokus på problemen och öronmärka resurser för åtgärder.

Återigen är sanningen att förbättringsarbete börjar med insikten om vikten av ordning och reda. Det handlar om att noggrant och strukturerat granska data i hela flödet. Man måste med öppen blick kolla var kvaliteten brister, spåra felkällor och systematiskt arbeta för att rätta till missar.

Sätt en ny standard för framtiden
Det gäller att skapa en tydlig ansvarsfördelning om vem och vilken avdelning som ”äger” viktiga data. Sedan sätter man en ny standard som blir ett sätt att arbeta med sin masterdata från idag och i framtiden. Grunden är nu lagd för ökad leveransprecision, nöjdare kunder och medarbetare som känner större arbetsglädje.

Mitt bästa råd: Ta regelbundet tempen på er masterdata!
Lika naturligt som det är med regelbunden hälsokontroll av medarbetarna borde det vara att ”ta tempen” på företagets masterdata. Att kartlägga kvaliteten på masterdata och uppdatera felaktigheter är väl investerad tid. När processen är klar bidrar friskare masterdata till ett konkurrenskraftigare företag med full koll vad gäller lager och logistik.

Har du frågor om effektiv hantering av masterdata?
Tveka inte att höra av dig till mig och mina kollegor på Qsys. Vi hjälper dig gärna att se över både struktur och innehåll.

Kontakta gärna mig

Mattias Olsson
Logistikkonsult
mattias.olsson@qsys.se

Smarta ProGlove ger fria händer på lagret

ProGlove har snabbt blivit lagerarbetarnas favorit. Samtidigt bidrar den smarta handsken med inbyggd scanner till snabbare plock med större precision. En nöjd användare är Qsys kund Plannja som gjort ett framtidshopp från pappersbaserad lagerhantering till digital med perfekta teamet Qpick och ProGlove.

Vad är ProGlove och hur fungerar produkten? Så här svarar Olle Bengtsson, Nordic Country manager på företaget:

– Vill man göra det enkelt kan man säga att ProGlove Scanning Solution är en trådlös streckkodsläsare stor som en tändsticksask som monterats på specialhandske för användningen inom bland annat lager och logistik. Under huven finns avancerad teknik som bygger på lång produktutveckling. Företaget startade i Tyskland 2014 av tre innovativa entreprenörer som utgick ifrån frågan: Hur kan vi underlätta det dagliga arbetet för människorna som jobbar på lagret?

Olle Bengtsson
Country Manager, ProGlove
Succén fortsätter eftersom den gör lagerarbetarnas arbete så mycket enklare, mer ergonomiskt och säkrare.

– Idag är vi över 200 medarbetare som sprider ProGlove över världen. Succén fortsätter eftersom den gör lagerarbetarnas arbete så mycket enklare, mer ergonomiskt och säkrare. Man hinner scanna betydligt fler enheter med ProGlove under en arbetsdag jämfört med konkurrerande system, vilket förbättrar kundföretagens ekonomi.

Qsys är en uppskattad partner till ProGlove berättar Olle Bengtsson.

– Vi väljer ut våra partners noggrant. Qsys är experter på system för lager och logistik och arbetar nära sina kunder för att skapa fungerande lösningar. När Qsys kunder köper in ProGlove som system så vet vi att Qsys medarbetare ser till att integrationen i befintliga system fungerar smidigt.

Plannja gjorde digital snabbresa

Plannja är ett företag som säljer plåttak med tillbehör och kallar sig för ”Hela Nordens tak”. Här arbetar Christoffer Olausson som verksamhetsutvecklare och tf lagerchef. Plannja är sedan länge kund hos Qsys.

Christoffer Olausson
Verksamhetsutvecklare, Plannja
Man uppskattar att man möjliggörs att ha händerna fria under arbetet.

Senaste stegen på den gemensamma resan är att Plannja gjorde ett stort skutt in i den digitala världen när man gick ifrån pappersbaserad lagerhantering till att börja använda ProGlove tillsammans med Qpick på lagret i Landsbro nära Vetlanda. Hur har det gått, Christoffer?

– Vi är väldigt nöjda med ProGlove! Lagerpersonalen som plockar tak och fasaddetaljer instämmer och ger bara beröm. Man uppskattar att man möjliggörs att ha händerna fria under arbetet. Den trådlösa kommunikationen mellan vårt affärssystem, Qpick, surfplatta och ProGlove tar oss till en helt ny nivå när det kommer till kontroll över lagerprocesserna som i sin tur leder till ökad effektivitet.

– Finns det något att förbättra skulle det vara att man kunna ”skjuta” på längre avstånd, men det har vi löst på annat sätt.

Mattias Olsson, teamleder & logistikkonsult på Qsys talar varmt om ProGlove:

– ProGlove är populär hos våra kunder eftersom lösningen är ergonomisk och ger fria händer när man scannar. Produkten är skapad med utgångspunkt från lagerarbetarnas vardag på lagret. Samma sak gäller för vårt lagerhanteringssystem Qpick. Så man kan säga att ProGlove och Qpick är perfekta partners!

Tre fördelar med ProGlove Scanning Solution:
• Snabbare scanning
• Händerna fria
• Ergonomin för lagerarbetarna

Kontakta gärna mig

Sebastian Wollter
Säj- och marknadsansvarig
sebastian.wollter@qsys.se

Mattias vet hur man navigerar rätt på lagret

Ordning och reda. Det är logistikkonsult Mattias Olsson ledstjärna när han hjälper Qsys kunder att öka effektiviteten i körscheman och plockslingor på lagret. Men lika viktigt är det att skapa en miljö som ger arbetsglädje hos medarbetarna. Motiverade människor gör alltid ett bättre jobb.

Mattias bidrar till Qsys samlade kompetens med lång erfarenhet inom lager- och logistikutveckling. Han är bolagets senaste ”stjärnvärvning” och kommer dess för innan från Fristads Arbetskläder där sista uppdraget var att ansvara för bygget av en ny logistikfastighet på 20 000 kvadratmeter och implementation av ett automatiserat lager.

Mattias trivs bäst ute hos kunderna och där kommer hans skarpa blick för förbättringar ofta till sin rätt redan vid första besöket. Han talar ofta om värdet av att medarbetarna på kundföretagens olika avdelningar förstår hur det egna ansvaret hänger ihop med helheten i leveransen.

– I ett modernt lager ska det vara ordning och reda samt rent och snyggt. Det är grunden för effektiv logistik och skapar en företagskultur som räcker enda ner i lådan när man packar kundens leveranser. Snygg packning ökar kundnöjdheten.

– Ofta kan lageruppmärkningen förbättras även om killen som kör trucken ofta vet var allting finns. Med hjälp av vår programvara Storage Markup förenklar vi denna process.

Mattias drar också en lans för att satsa på digitalisering av alla moment på lagret.

– Att jobba med analoga verktyg är inte kostnadseffektivt idag. Digitala system ger bättre möjligheter till uppföljningar och förbättringar i hela logistikkedjan. Satsa digitalt, det lönar sig!

Men hur mycket man än investerar i nya och samverkande system i lagermiljön så uteblir effekten om man glömmer humankapitalet. Det vet Mattias som tidigare i sin yrkeskarriär jobbade med barn och ungdomar som behövde stöd.

– Framgångsrika företag ser till att lyfta fram sina medarbetare genom kompetensutveckling och belöningar. Det är när medarbetarna verkligen trivs med sina arbetsuppgifter och ser värdet av att samarbeta som ett företag får ut maximalt av sina investeringar.

Mattias tre råd för lager och logistik i framkant:

• Ordning och reda
• Satsa digitalt
• Lyft och utveckla medarbetarna

Kontakta gärna mig

Mattias Olsson
Logistikkonsult
mattias.olsson@qsys.se