Besök Qsys på mässan Logistik & Affärssystem

Den 11 oktober går den årliga mässan Logistik och Affärssystem av stapeln igen i Gummifabriken i Värnamo. Temat för i år är "Success stories - lyckade kundcase". Qsys kommer att finnas på plats även i år och tillsammans med Invid och Vitec Unikum Datasystem AB (Pyramid) bjuder vi på smarta tips för lyckade logistikprojekt.

Besök oss gärna i vår monter eller lyssna in på vårt presentationspass kl. 10:45 där vi tillsammans med Invid ger dig viktiga tips på vägen för att lyckas med olika typer av logistikprojekt. Du får en inblick i vilka aktiviteter ni bör fokusera mest på samt viktiga punkter om er förberedelse i Pyramid. Varje logistikprojekt har olika aktiviteter kopplade till lagerprocesserna. Exempelvis lageruppmärkning, streckkodsmärkning samt effektivisering av lagret.

Vi ser fram emot att få träffa både kunder och företag som är nyfikna på Qsys lösningar i samarbete med vår partner Invid samt Vitec Unikum Datasystem AB. Du får även möjlighet att ta en närmare titt på Qpick, Qsys egenutvecklade streckkodsbaserade plocksystem, som integreras i ert affärssystem.

Varmt välkommen att besöka oss i vår monter den 11 oktober!

Kontakta gärna mig

Sebastian Wollter
VD
sebastian.wollter@qsys.se

Koll på masterdata är nyckeln till företagets framgång

Välkommen till Qsys Logistikskola!

Här får du varje månad råd och tips om hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden & bättre ekonomi & hållbar arbetsmiljö. Följ med Qsys logistikkonsult Mattias Olsson när han guidar dig genom vår första lektion där ämnet är: Ordning & Reda – ta kontroll över din masterdata.

Min målbild är alltid att i ett modernt lager ska det vara ordning och reda samt rent och snyggt. Det är grunden för effektiv logistik som i sin förlängning leder till ökad kundnöjdhet. Men vad många företag ofta inte är tillräckligt noggranna med är att se över och uppdatera sin masterdata.

Hur ofta har man inte svurit över ett felmeddelande som berättar att EAN-koden inte finns, eller att postnummer till kunden är felaktigt. Just när det gäller masterdata som delas med extern partner, som till exempel fraktadresser, är korrekta data extra viktiga. Fel i adresser skapar irritation och kan leda till misslyckade leveranser.

Trots att man vet att det lönar sig att investera i sin masterdata är det en investering som är lätt att skjuta på framtiden. Jag har också resonerat så eftersom det handlar om ett jobb som är lite tråkigt och tar mycket tid.

Vad är då masterdata? Masterdata är företagets kanske mest värdefulla tillgång jämte alla fantastiska medarbetare. Vi pratar om affärskritiska data som är gemensam för företaget och delas av affärssystem, processer och medarbetare i alla led. Kvaliteten på ett företags masterdata kan vara avgörande om en verksamhet kan leverera rätt produkt eller tjänst i rätt tid, till rätt kostnad för att inte nämna till rätt adress.

Vad händer om vår masterdata inte är korrekta?
Här gäller verkligen uttrycket att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Det jag upplever hos våra kunder är att många har skapat en acceptans kring att det finns avvikelser i data och att man tagit fram rutiner (i många fall ovanliga sådana) för att kunna överleva sin vardag och temporärt faktiskt lösa sina uppgifter. Dessa rutiner, eller vad man skulle kunna kalla suboptimeringar, skapar ofta frustration och effektivitetstapp i verksamheten vilket i sin tur innebär onödiga kostnader för företaget.

Det gäller att se sanningen i vitögat och förstå att fel data om produkter, lagernivåer, kundadresser med mera leder till avvikelser i hantering och leveranser som kostar tid, pengar och era kundens förtroende.

All förbättring börjar med uppdaterade masterdata
Hög kvalitet på masterdata är en förutsättning för att kunna ta fram rätt beslutsunderlag, kunna arbeta med daglig styrning av er verksamhet, genomföra utfallsmätningar av gårdagens produktion och såklart uppföljning i allt förbättringsarbete.

Vill man spetsa till det kan man säga att ett företags långsiktiga framgång bygger på koll på masterdata. Därför är ”Masterdata Management” – en genomgång och uppdatering av all data i ett företag – en process som blir allt mer avgörande när den digitala transformationen fortsätter i högt tempo i vår bransch.

Hur börjar man då detta utmanande och i mångas ögon lite trista arbete?
Jag brukar föreslå denna ordning:
• Börja med att titta på hur mycket tid som läggs på till exempel korrigeringar av en plockorder eller tillverkningsorder.
• Gör därefter ett överslag på hur mycket tid det genererat under året och direkt har ni satt budgeten för ett kommande masterdataprojekt.
• Härifrån tar man nästa steg genom att göra en grundlig analys och prioritera vad som är kritiskt att korrigera på kort sikt och vad som kan ge störst effekt i respektive flöde i företaget. Från ett logistiskt perspektiv handlar det om konkreta data ex kunddata, produktdata och leveransdata i hela kedjan från inköp, placering på lagret, orderhantering, lagerplock med mera.

Gör en masterplan för er masterdata
För att få koll på all affärskritiska data finns inga genvägar. När jag hjälper företag att göra en masterplan för masterdata berättar jag att grunden är en analys av läget idag och en gemensam plan framåt med tydliga ansvarsområden. Ska man lyckas måste ledningen i företaget sätta fokus på problemen och öronmärka resurser för åtgärder.

Återigen är sanningen att förbättringsarbete börjar med insikten om vikten av ordning och reda. Det handlar om att noggrant och strukturerat granska data i hela flödet. Man måste med öppen blick kolla var kvaliteten brister, spåra felkällor och systematiskt arbeta för att rätta till missar.

Sätt en ny standard för framtiden
Det gäller att skapa en tydlig ansvarsfördelning om vem och vilken avdelning som ”äger” viktiga data. Sedan sätter man en ny standard som blir ett sätt att arbeta med sin masterdata från idag och i framtiden. Grunden är nu lagd för ökad leveransprecision, nöjdare kunder och medarbetare som känner större arbetsglädje.

Mitt bästa råd: Ta regelbundet tempen på er masterdata!
Lika naturligt som det är med regelbunden hälsokontroll av medarbetarna borde det vara att ”ta tempen” på företagets masterdata. Att kartlägga kvaliteten på masterdata och uppdatera felaktigheter är väl investerad tid. När processen är klar bidrar friskare masterdata till ett konkurrenskraftigare företag med full koll vad gäller lager och logistik.

Har du frågor om effektiv hantering av masterdata?
Tveka inte att höra av dig till mig och mina kollegor på Qsys. Vi hjälper dig gärna att se över både struktur och innehåll.

Kontakta gärna mig

Mattias Olsson
Logistikkonsult
mattias.olsson@qsys.se

Smarta ProGlove ger fria händer på lagret

ProGlove har snabbt blivit lagerarbetarnas favorit. Samtidigt bidrar den smarta handsken med inbyggd scanner till snabbare plock med större precision. En nöjd användare är Qsys kund Plannja som gjort ett framtidshopp från pappersbaserad lagerhantering till digital med perfekta teamet Qpick och ProGlove.

Vad är ProGlove och hur fungerar produkten? Så här svarar Olle Bengtsson, Nordic Country manager på företaget:

– Vill man göra det enkelt kan man säga att ProGlove Scanning Solution är en trådlös streckkodsläsare stor som en tändsticksask som monterats på specialhandske för användningen inom bland annat lager och logistik. Under huven finns avancerad teknik som bygger på lång produktutveckling. Företaget startade i Tyskland 2014 av tre innovativa entreprenörer som utgick ifrån frågan: Hur kan vi underlätta det dagliga arbetet för människorna som jobbar på lagret?

Olle Bengtsson
Country Manager, ProGlove
Succén fortsätter eftersom den gör lagerarbetarnas arbete så mycket enklare, mer ergonomiskt och säkrare.

– Idag är vi över 200 medarbetare som sprider ProGlove över världen. Succén fortsätter eftersom den gör lagerarbetarnas arbete så mycket enklare, mer ergonomiskt och säkrare. Man hinner scanna betydligt fler enheter med ProGlove under en arbetsdag jämfört med konkurrerande system, vilket förbättrar kundföretagens ekonomi.

Qsys är en uppskattad partner till ProGlove berättar Olle Bengtsson.

– Vi väljer ut våra partners noggrant. Qsys är experter på system för lager och logistik och arbetar nära sina kunder för att skapa fungerande lösningar. När Qsys kunder köper in ProGlove som system så vet vi att Qsys medarbetare ser till att integrationen i befintliga system fungerar smidigt.

Plannja gjorde digital snabbresa

Plannja är ett företag som säljer plåttak med tillbehör och kallar sig för ”Hela Nordens tak”. Här arbetar Christoffer Olausson som verksamhetsutvecklare och tf lagerchef. Plannja är sedan länge kund hos Qsys.

Christoffer Olausson
Verksamhetsutvecklare, Plannja
Man uppskattar att man möjliggörs att ha händerna fria under arbetet.

Senaste stegen på den gemensamma resan är att Plannja gjorde ett stort skutt in i den digitala världen när man gick ifrån pappersbaserad lagerhantering till att börja använda ProGlove tillsammans med Qpick på lagret i Landsbro nära Vetlanda. Hur har det gått, Christoffer?

– Vi är väldigt nöjda med ProGlove! Lagerpersonalen som plockar tak och fasaddetaljer instämmer och ger bara beröm. Man uppskattar att man möjliggörs att ha händerna fria under arbetet. Den trådlösa kommunikationen mellan vårt affärssystem, Qpick, surfplatta och ProGlove tar oss till en helt ny nivå när det kommer till kontroll över lagerprocesserna som i sin tur leder till ökad effektivitet.

– Finns det något att förbättra skulle det vara att man kunna ”skjuta” på längre avstånd, men det har vi löst på annat sätt.

Mattias Olsson, teamleder & logistikkonsult på Qsys talar varmt om ProGlove:

– ProGlove är populär hos våra kunder eftersom lösningen är ergonomisk och ger fria händer när man scannar. Produkten är skapad med utgångspunkt från lagerarbetarnas vardag på lagret. Samma sak gäller för vårt lagerhanteringssystem Qpick. Så man kan säga att ProGlove och Qpick är perfekta partners!

Tre fördelar med ProGlove Scanning Solution:
• Snabbare scanning
• Händerna fria
• Ergonomin för lagerarbetarna

Kontakta gärna mig

Sebastian Wollter
Säj- och marknadsansvarig
sebastian.wollter@qsys.se

Mattias vet hur man navigerar rätt på lagret

Ordning och reda. Det är logistikkonsult Mattias Olsson ledstjärna när han hjälper Qsys kunder att öka effektiviteten i körscheman och plockslingor på lagret. Men lika viktigt är det att skapa en miljö som ger arbetsglädje hos medarbetarna. Motiverade människor gör alltid ett bättre jobb.

Mattias bidrar till Qsys samlade kompetens med lång erfarenhet inom lager- och logistikutveckling. Han är bolagets senaste ”stjärnvärvning” och kommer dess för innan från Fristads Arbetskläder där sista uppdraget var att ansvara för bygget av en ny logistikfastighet på 20 000 kvadratmeter och implementation av ett automatiserat lager.

Mattias trivs bäst ute hos kunderna och där kommer hans skarpa blick för förbättringar ofta till sin rätt redan vid första besöket. Han talar ofta om värdet av att medarbetarna på kundföretagens olika avdelningar förstår hur det egna ansvaret hänger ihop med helheten i leveransen.

– I ett modernt lager ska det vara ordning och reda samt rent och snyggt. Det är grunden för effektiv logistik och skapar en företagskultur som räcker enda ner i lådan när man packar kundens leveranser. Snygg packning ökar kundnöjdheten.

– Ofta kan lageruppmärkningen förbättras även om killen som kör trucken ofta vet var allting finns. Med hjälp av vår programvara Storage Markup förenklar vi denna process.

Mattias drar också en lans för att satsa på digitalisering av alla moment på lagret.

– Att jobba med analoga verktyg är inte kostnadseffektivt idag. Digitala system ger bättre möjligheter till uppföljningar och förbättringar i hela logistikkedjan. Satsa digitalt, det lönar sig!

Men hur mycket man än investerar i nya och samverkande system i lagermiljön så uteblir effekten om man glömmer humankapitalet. Det vet Mattias som tidigare i sin yrkeskarriär jobbade med barn och ungdomar som behövde stöd.

– Framgångsrika företag ser till att lyfta fram sina medarbetare genom kompetensutveckling och belöningar. Det är när medarbetarna verkligen trivs med sina arbetsuppgifter och ser värdet av att samarbeta som ett företag får ut maximalt av sina investeringar.

Mattias tre råd för lager och logistik i framkant:

• Ordning och reda
• Satsa digitalt
• Lyft och utveckla medarbetarna

Kontakta gärna mig

Mattias Olsson
Logistikkonsult
mattias.olsson@qsys.se