Mät ditt lager med rätt nyckeltal och arbeta med ständiga förbättringar

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här får du varje månad råd och tips om hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden & bättre ekonomi & hållbar arbetsmiljö. Ämnet denna gång är: Statistik och nyckeltal – Lär känna dina siffror.

Mät ditt lager med rätt nyckeltal och arbeta med ständiga förbättringar

Arbetar ditt lager effektivt och håller ni rätt takt för att nå de uppsatta målen? Det är inte alltid lätt att ta tempen på verksamheten när det är full fart i plocket och nya kunder som knackar på dörren. Vilken tur att det finns ett antal nyckeltal som hjälper ledningen att styra rätt och förbättra processer och arbetsmetoder.

Ditt företags nyckeltal ger möjlighet till uppföljning av verksamheten som leder till ett relevant underlag och styrmedel för ständiga förbättringar.

Skapa mervärde för kunden

Det ska vara fokus på att det man mäter och effektiviserar ska ge ett mervärde till kunderna genom att verksamheten upplevs bli ännu bättre. Kundernas lojalitet ökar såklart om leveranserna kommer fram i tid med rätt produkter som levereras till rätt ställe. Extra viktigt är det inom industrin där just-in-time ställer krav på optimerade flöden.

Din magkänsla för hur det står till på lagret ska inte underskattas: Men visst är det också bra att veta i faktiska siffror hur tillståndet är. Med nyckeltal svart på vitt kan ”jag tror” och ”jag gissar” kompletteras med ”jag vet” i ditt beslutsunderlag. Inte för att slänga i ansiktet på kunden att statistiken säger något annat än känslan. Men internt kan det vara bra att ha koll på verkligheten för att i rätt sammanhang kunna kommunicera leveransprecisionen.

Välj era egna nyckeltal med omsorg

Det finns en mängd nyckeltal som är relevanta för lager och logistik. Jag brukar alltid påpeka att varje lager och tillhörande logistiklösning är unik. Därför måste val av nyckeltal göras efter ditt företags specifika förutsättningar. Valet av nyckeltal styrs också av var i flödet man mäter, man ska mäta det man kan påverka och förbättra.

Glöm inte mäta mjuka värden

Några viktiga nyckeltal i lagersammanhang är:

Hastighet på lagrets omsättning, kostnad för lagerhållning, fyllnadsgrad i lagret, kundnöjdhet, kostnader för plockning och packning, plockprecision.

Det brukar alltid vara fokus på ökade kostnader men man får inte låta bli att undersöka varför ekonomin drag iväg. Ökar försäljningen kraftigt? Har ni byggt om eller utökat lagret? Det påverkar så klart kostnadsbilden. Det är viktigt att få koll på helheten.

Mjuka värden glöms ofta bort när man ska mäta. Hur många olycksfria dagar har ni haft i månaden? Hur ser statistiken ut för medarbetarnas korttidsfrånvaro? Detta säger något om företagskulturen och påverkar produktiviteten.

Mätningar ska leda till action

Hur ska man då börja mäta?
Det finns så många nyckeltal. Därför är det viktigt att inte mäta för mätandes skull utan för att det faktiskt ger verksamheten något. Olika verksamheter har olika behov och olika delar i verksamheten har olika behov. Fundera på vad som är viktigt för din verksamhet och vad ni vill ha ut av mätandet. Sätt ditt affärssystem i arbete och försök att automatisera mätandet så mycket det går.

När man vet vad som ska mätas är det viktigt att sätta tydliga mål, hur vet man annars om ett resultat är bra eller dåligt? Var inte rädd för att ändra målen om det behövs. Sätt också en tidsram. Bestäm hur ofta ni mäter och för vilken tidsperiod (dag, vecka, månad, år).

Ha inte för många variabler i samma nyckeltal. Det gör det svårt att veta vilken variabel som förändrats. Tydlighet och begriplighet är viktigt. Mät sådant som kan leda till action och förbättringar som också går att mäta.

Mät gärna delar som påverkar varandra. Exempelvis kan höga kostnader vara ett resultat av många leveranser. Båda dessa nyckeltal behövs för att kunna förklara ett resultat, har man inte förklaringsposter så gissar man bara.

Låter det lite krångligt? Jag och mina kollegor på Qsys är gärna bollplank och rådgivare när ditt företag utvecklar mätandet av era nyckeltal.

Vad gör du med resultatet?

Utfallet av ett nyckeltal ska driva aktivitet som leder till mätbara förbättringar. Här är det även viktigt med reflektion i efterhand, oavsett om planerade effekt uppnåddes eller ej. Om det gick fel vad skall korrigeras om det blev rätt kunde det blivit än mer rätt?

Ganska ofta upptäcker man skenande kostnader som kräver snabba åtgärder. Därför är det mycket bättre att utvärdera fortlöpande innan saker händer och proaktivt åtgärda för att till exempel öka plockprecisionen.

Mitt bästa råd: Lyssna på magkänslan men agera på fakta

Man ska inte underskatta magkänslan av att saker kan förbättras på lagret och i logistiken. Men med hjälp av relevanta nyckeltal ska man sedan fatta beslut som bygger på faktiska siffror. Kort uttryckt: Blöt fingret och få känsla för vart vinden blåser, men agera utifrån de fakta som era nyckeltal indikerar.

Har du frågor om ditt företags nyckeltal?

Tveka inte att höra av dig till mig och mina kollegor på Qsys. Vi hjälper dig gärna att hitta ett upplägg för effektiva mätningar som leder till konkreta åtgärder och förbättringar.

Kontakta gärna mig

Mattias Olsson
Logistikkonsult
mattias.olsson@qsys.se

Fakta - Detta är nyckeltal

Nyckeltal (eller KPI – Key Performance Indicator) är ett mätbart värde som under en bestämd tidsram visar hur olika processer i företaget levererar och till vilken kostnad. Belyser också hur effektiva man är på att nå prioriterade mål. Genom att följa upp sina nyckeltal får verksamheten ett bra underlag för att arbeta med ständiga förbättringar.

Optimera förpackningarna och transportera mindre luft

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här får du varje månad råd och tips om hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden & bättre ekonomi & hållbar arbetsmiljö. Även denna gång tar vi hjälp av Klas Sjöberg hos vår samarbetspartner Proxio. Och ämnet är Miljö – Varför betalar ni för att frakta luft?

Optimera förpackningarna och transportera mindre luft

Vi inom lager och logistik har ett stort tryck från både kommersiella och privata kunder att bli bättre på att packa klimatsmart. Nästan alla som handlat över nätet har väl någon gång hämtat ut en jättelåda och undrat vad tusan det är som man har köpt. För att sedan finna sin produkt i botten av lådan inpackad i en massa luft.

I en undersökning av fyllnadsgraden i paket som PostNord gjort hos svenska konsumenter uppskattar man att cirka 30 procent av varje e-handlat paket idag består av onödig luft. Det får allt fler konsumenter att reagera på för stora förpackningar. PostNords slutsats av undersökningen är att en tredjedel av alla utsläpp från transporter skulle kunna uteslutas om emballagen vore bättre optimerade.

Optimera lönar sig

Transportemballage behövs ibland i distributionen för att skydda produkten. Men ju fler lager man lägger på desto större är risken att det transporteras luft mellan varje lager i produkten.

Ser man på saken strikt ekonomiskt är ju sanningen den att optimerade förpackningar ända inifrån produkten ger lägre totalkostnad igenom hela supply chain. Men dagens verklighet ser ju så här: Det är ofta en konflikt mellan att hålla nere kostnader i produktionen i form av få maskiner och standardförpackningar mot att optimera förpackningarna och reducera transportkostnaderna.

Tyvärr verkar det vara så att produktionen vinner, det är för billigt att transportera saker. Få verkar fullt ut förstå det verkliga värdet i att minska sina förpackningar och optimera.
Däremot förstår många vikten av en hög fyllnadsgrad i lastbilen. Dessvärre är det så att även om lastbilen ser full ut så består den sannolikt av 30 procent luft i form av icke optimerade förpackningar.

Sampacka en bra idé

Det är viktigt att få in tänket kring värdet av smartare förpackningar i det dagliga arbetet. Exempelvis om du har en kund som har beställt en stor produkt och en liten kan du istället för att skicka i två separata paket, sampacka båda produkterna i en låda och göra en besparing direkt.

Att tänka optimerade ledtider är en annan väg till fyllda lådor och bilar. Är det så att kunden verkligen efterfrågan den här produkten nästa dag, eller kan vi invänta nästa order och sampacka? Kanske går det till och med att samla ihop alla order för en vecka till en veckoleverans. De produkter som behövs omgående kan skickas separat.

Även till synes små insatser kan ge stort resultat över tid. Ett tips är att skära av i emballaget och vika in kanterna. Det ger större yteffektivitet i både förpackning och fordon. Insatsen visar också att man som företag bryr sig om sina förbrukningsmaterial.

Ytteremballage kan definitivt vara nödvändigt, speciellt om man har produkter vars konsumentförpackning är en del av köpupplevelsen för kunden. Men tillför detta skal ingenting är det en bra idé att skippa ytterförpackningen.

Kunderna vill ha smartare förpackningar

Egentligen är transporterna alldeles för billiga idag, annars hade vi redan optimerat effektivare. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser – för oss inom lager och logistik är utmaningen just att trimma upp packningsgraden inom transporterna.

Att packa smart och med mindre luft är en växande konkurrensfaktor som drivs av medvetna konsumenter med klimatoro. Är ditt företag duktiga på att packa med minsta möjliga luft? Berätta det i er hållbarhetsrapport och i övrig kommunikation. Den största vinsten kommer ifrån en bil som aldrig behöver köras. Det minskar utsläpp, vägslitage och ökar trafiksäkerheten.

Vårt bästa råd: Gör nulägesrapport – åtgärda – följ upp

Låt din ekonomiska kalkyl bygga på att välja rätt storlek på förpackningen och minimera luft. Det ger färre pallar att fylla och färre bilar som rullar. Du vinner på det. Klimatet vinner på det.

Börja med att göra en nulägesanalys av hur optimerat ni förpackar varor och bilar. Mät sedan och ta reda på om åtgärderna som ni sätter in gör nytta. Hitta rätt storlekar för era förpackningsbehov. Idag finns nya lösningar som är smidiga och genererar mindre luft i transportkedjan. Det finns maskiner som komprimerar eller skär ner emballaget och på så sätt tar bort den mesta delen av luften, eller förvikningar i lådan som möjliggör att man kan anpassa höjden. Det finns även teknisk utrustning som minimerar mängden onödig luft genom att konstruera emballage som är mer precist anpassade till innehållet. Bra för ekonomin och bra för miljön! Kanske kan det löna sig att beställa specialdesignade emballage till storsäljarna. Fundera också på om ni verkligen behöver pallar för att lagra och packa.

För att få en helhetsbild är det bra att i nuläget både ta med kostnad och miljöpåverkan av era förpackningar och transporter. Det ger en tydlig bild av hur era åtgärder minskar både kostnader och miljöpåverkan.

Har du frågor om klimatsmarta lösningar för förpackningar?

Tveka inte att höra av dig till oss på Qsys, eller direkt till Klas Sjöberg hos vår samarbetspartner Proxio. Klas hjälper dig gärna att hitta ett upplägg för hur ditt företag kan optimera era förpackningar. Passa också på att beräkna utsläppen från era transporter och hur era åtgärder påverkar utsläppen,

Om Proxio
Proxio tillhandahåller transport- och logistikvärldens mest effektiva verktyg för visualisering, analys och simulering. Proxio erbjuder lösningar för företag att få kontroll på sina transportkostnader och med att beräkna miljöbelastningen.

Kontakta gärna oss

Klas Söberg
Head of Sales
klas.sjoberg@proxio.se
Mattias Olsson
Logistikkonsult
mattias.olsson@qsys.se

Här kan du läsa mer:

https://www.postnord.se/om-oss/pressmeddelanden/2021/svenska-konsumenter-reagerar-negativt-pa-onodig-luft-i-paket
https://www.branschkoll.se/de-ska-hitta-e-handelns-luftsnalaste-paket/

Lästips: Kolla in Klas Sjöbergs tidigare lektion om hur vi som arbetar inom lager och logistik effektivt kan bidra till transporter som minskar utsläppen för ett bättre klimat.

Proxio tipsar - så minskar du ditt företags utsläpp

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här får du varje månad råd och tips om hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden & bättre ekonomi & hållbar arbetsmiljö. Denna gång tar vi hjälp av Klas Sjöberg hos vår samarbetspartner Proxio. Ämnet är: Miljö – Minska CO2-utsläpp i leveranskedjan

Sex tips för att minska ditt företags utsläpp

Att minska CO2-utsläppen (koldioxid) är ett gemensamt mål och åtagande för oss som arbetar med lager och logistik. När det kommer till transporter kan det kännas både komplext och tidskrävande. Dels för att det är så många andra aktörer som är inblandade, främst transportörer men också kunder och leverantörer.

Men det behöver inte vara komplext, börja med de åtgärder som ni kan styra över helt själv, utan inblandning av andra. Innan ni drar igång med åtgärder för att reducera transportutsläpp bör ni börja med att kartlägga er befintliga verksamhet. En nulägesanalys.

Nuläget: hur ser transporterna ut idag?

Börja med att titta på vilka visioner, mål och budget ni har för ert miljöarbete. Att minska sina CO2-utsläpp i leveranskedjan behöver vara ett beslut som genomsyrar hela företaget.

Hur ser ert transportupplägg ut idag, har ni egna fordon eller köper ni transporter från åkerier och transportörer? Kanske en mix av båda? Vad är det för typer av transporter, paket, pallar, fulla lastbilar eller annat? Sker allt med vägtransport eller går vissa varor på flyg eller båt?

Ett bra sätt att få koll på hur transporterna påverkar ert miljöavtryck är att beräkna transportutsläppen. Det kan göras med hjälp av utsläppsdata från transportörerna eller medexterna verktyg som med hjälp av sändningsstatistik beräknar utsläpp för alla transportörer och transportsätt med samma format.

När ni har koll på ert nuläge är det ofta tydligt vilka områden ni bör sikta in er på först. Men vilka områden det är varierar såklart stort från företag till företag. Därför har vi gjort en kort sammanställning av olika områden där det brukar finnas potential för förbättring.

1. Fossilfria drivmedel

Har ni egna fordon, eller kan ställa krav på era leverantörer, så är fossilfria drivmedel ett snabbt sätt att reducera er miljöpåverkan. Till exempel kan HVO100 användas i vanliga dieselmotorer utan att några justeringar behöver göras. Eftersom fossilfria drivmedel tillverkas av naturliga råvaror som rester från skogsindustrin så tillförs inget nytt CO2 till atmosfären.

Dock är det viktigt att veta att de fossilfria drivmedlen inte tillverkas av råvaror som har andra negativa påverkan på miljön som till exempel palmolja som i hög utsträckning odlas på mark som skövlats från regnskog. Man ska också veta att fossilfria drivmedel inte är någon långsiktig lösning eftersom utbudet är begränsat. Det finns helt enkelt inte i närheten av tillräckligt med resurser för att ersätta alla fossila drivmedel med fossilfria.

2. Byt transportsätt

Har ni möjlighet att byta från flyg till sjötransporter, till exempel på inkommande gods så kan det reducera utsläppen med i storleksordningen 97–99%. Även byte från väg- till tågtransporter sänker utsläppen markant. Ytterligare en fördel med att byta transportsätt är att det dessutom sänker kostnaderna för transporten, win-win!

Dock påverkas såklart ledtiderna för transporterna när man byter transportsätt, så det gäller att veta vilka produkter som detta kan lämpa sig för. I vissa fall kan ökade ledtider kompenseras med bättre planering och prognostisering. Men det kan också leda till ökade kostnader för större lagerbehov och kapitalbindning.

3. Intern effektivisering

Det finns en hel del åtgärder som företag kan göra utan att behöva ta hänsyn till andra aktörer. Ni kan sänka både transportkostnader och kostnader för packmaterial genom att packa effektivare och minska andelen luft i paketen. Läs mer om detta i min lektion Optimera förpackningarna och transportera mindre luft.

Ni kan också använda andra packmaterial som är lättare, återanvändbart eller nedbrytningsbart. Vissa av dessa kan ni implementera utan påverkan av andra. Men återanvändbara emballage och lastbärare kräver oftast att man involverar sina kunder och leverantörer.

Om ni kör egna fordon eller kan påverka hur dessa lastas och ruttplaneras så finns det ett flertal verktyg som kan effektivisera lastplanering, körsträcka och fyllnadsgrad vilka alla bidrar till att reducera utsläppen.

4. Samarbeta med andra

Att samarbeta med andra aktörer i försörjningskedjan kräver visserligen lite mer tid och planering men kan i gengäld ge stora vinster. Exempel på detta är att gå ihop med närliggande företag med liknande transportbehov för att skapa samlastning och bättre fyllnadsgrad.

Om ni har goda långsiktiga relationer med transportörer går det ofta att tillsammans hitta lösningar som effektiviserar för både er och transportören, men det bygger på att ni behåller samma transportörer under längre tid. Ni kan också komma överens med kunder och leverantörer om att optimera leveransfrekvens. Det kanske fungerar med veckoleveranser istället för att leverera varje dag.

Ett relativt nytt sätt är att använda digitala verktyg för att identifiera och använda outnyttjad transportkapacitet. I dagsläget är detta inte så utbyggt men det finns ett flertal initiativ där ett företags transportbehov (ofta de som inte är så brådskande) matchas med en transportörs lediga kapacitet. På så sätt får transportköparen ett bättre pris och transportören mer betalt.

5. Eldrivna transporter

För omställningen till fossilfria transporter är eldrivna transporter en nödvändighet. Vi har inte tillräckliga resurser för fossilfria drivmedel och att fortsätta att förbränna fossila bränslen är uteslutet.

I dagsläget är utbudet på eldrivna transporter mycket begränsat och infrastrukturen för laddning är minst sagt bristfällig. Därför ställs det idag mycket specifika krav på vilken typ av gods och vilka sträckor som lämpar sig för eldrivna transporter, men kolla med era transportörer om ni har gods som lämpar sig.

Dessutom går utvecklingen mycket snabbt. Lastbilstillverkarna lanserar nya modeller och laddstationer är under uppbyggnad, så förutsättningarna ändras snabbt.

6. Testa, utvärdera, revidera och skala upp

Börja utvärdera i liten skala, oavsett om ni har gjort er nulägesanalys eller om ni på annat sätt kommit fram till åtgärder som ni vill genomföra. Då kan ni ofta genomföra testerna med begränsade investeringar och utan alltför stor påverkan på befintlig verksamhet. Utvärdera noggrant – hur påverkas utsläpp, resursåtgång (arbetstid, pengar osv), ledtider, kundnöjdhet osv. Det som verkar lovande kan ni revidera och skala upp. Det som inte fungerar så bra kan ni skrota eller avvakta med.

Klas bästa råd: Samarbete stärker era varumärken

- Bjud gärna in era leverantörer att redovisa positiva åtgärder i era hållbarhetsrapporter. Det stärker era varumärken och ökar kundernas förtroende vilket på sikt påverkar lönsamheten positivt.

- Miljöarbete är inte ett ensidigt arbete som bara en leverantör kan göra, det kräver ett engagemang från kunden. All kravställning behöver uppföljning, utan det fallerar den. Och sen ger det så klart tillfredställelse att få bidra till att lösa vår gemensamma klimatutmaning.

Har du frågor om klimatsmarta transporter?

Tveka inte att höra av dig till oss på Qsys, eller direkt till Klas Sjöberg hos vår samarbetspartner Proxio. Klas hjälper gärna ditt företag att komma igång med omställningen till fossilfria transporter genom att få koll på era utsläpp.

Om Proxio
Proxio tillhandahåller transport- och logistikvärldens mest effektiva verktyg för visualisering, analys och simulering. Proxio erbjuder lösningar för företag att få kontroll på sina transportkostnader och med att beräkna miljöbelastningen.

Kontakta gärna oss

Klas Sjöberg
Head of Sales
klas.sjoberg@proxio.se
Mattias Olsson
Logistikkonsult
mattias.olsson@qsys.se


Lästips: Kolla in Klas Sjöbergs kommande lektion om hur vi som arbetar inom lager och logistik bäst kan ta fram lösningar för förpackningar som minskar utsläppen och bidrar till ett bättre klimat.

Fakta global uppvärmning
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Stora insatser görs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att målet i Parisavtalet ska kunna nås måste utsläppen av växthusgaser halveras till 2030 jämfört med 2019 och klimatneutralitet måste uppnås senast i mitten av århundradet. Läs mer.

Tekniken som underlättar jobbet på lagret

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här får du varje månad råd och tips om hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden & bättre ekonomi & hållbar arbetsmiljö. Ämnet denna gång är: Struktur för ett effektivt orderflöde – Tekniska hjälpmedel.

Oavsett hur lagret är utformat så finns det allt som oftast ett behov av olika typer av tekniska hjälpmedel. Dels för att underlätta det dagliga arbetet, dels för att säkerställa att vi gör rätt men även av rent ergonomiska skäl. För att skapa oss en enkel överblick så kommer vi i denna lektion att dela upp de tekniska hjälpmedlen i tre olika huvudkategorier:

- Truckar
- Truckdatorer
- Scanners

Truckar – sätter fart på lagret

Det finns ett enormt utbud av olika typer av truckar som produceras av minst lika många tillverkare. Inte helt förvånande har alla dessa olika användningsområden och kräver således olika typer av kompetens och intyg för att använda.

Oftast behövs det en kombination av två eller fler olika modeller för att kunna utföra alla arbetsuppgifter som är vanligt förekommande på ett lager, exempelvis kan en höglyftande plocktruck användas för orderplock medan en skjutstativstruck används för att hantera lagerförflyttningar och påfyllnad av gods. Nedan följer en kort sammanfattning av de vanligaste truckarna som används:

A1 – Låglyftande plocktruck
En truck där föraren oftast har en ståplats och förarplatsen kan lyftas upp till 1,2m över mark för att plocka på de lägre våningarna i ett lager. Gafflarna går att reglera separat vilket gör att man överlag uppnår en god ergonomi genom att höja eller sänka gafflar och förarhytt för att inte behöva lyfta gods över axelhöjd.

A2 – Ledstaplare
Delas oftast in i modellerna ledstaplare, sittstaplare och åkstaplare. Det de alla har gemensamt är att de ofta lyfter gods högt upp för till exempel bufferthantering, är behändiga att ta sig runt med i trånga utrymmen och täcker upp många vardagliga behov – kortfattat en universaltruck.

A3/A4 – Låglyftande åktruck
Kärt barn har många namn och kallas ofta för moped, mygga, geting med mera. A3 är tillsammans med A4 den billigaste typen av truck och finns i flera olika utförande där A3 benämns som ”låglyftande åktruck” medan A4 benämns som ”låglyftare”. Båda kan utrustas med ståplattor men A4 är oftast mer att se som en elektrisk handtruck/palljagare. Används oftast för att transportera gods mellan kortare sträckor eller för att lasta/lossa gods och är tyvärr den truck som orsakar flest tillbud på grund av att ”den ser så enkel ut”.

B1 – Motviktstruck
Den vanligaste trucken i de flesta verksamheter. Går i regel att använda till det mesta som sker i ett lager men kräver mer utrymme än övriga truckar då svängradie samt storlek är den vanligaste begränsningen. Det finns ett flertal olika tillbehör såsom exempelvis vågar för montering på gafflarna eller där gafflar ersätts med klämaggregat för att hantera balar med mera.

B3 – Skjutstativstruck
En kombination av motvikstruck och ledstaplare, kallas i vissa lägen för skjutmasttruck. En truck som, precis som namnet antyder, kan skjuta stativet vilket gör den lätthanterlig i trånga utrymmen. Kan placera gods högt upp i ställage och är således exemplarisk för att hantera buffertgods, hantera lagerförflyttningar mellan platser eller att ställa upp gods från inleveranser. En skjutstativstruck har ofta en högre maxhastighet än till exempel ledstaplare vilket gör det till en effektiv truck i större lager med många lagerförflyttningar.

B4 – Höglyftande plocktruck
Ungefär som A1 men med skillnaden att den lyfter över 1,2m vilket möjliggör plock från flera olika våningar i ett pallställage istället för endast de nedersta som en låglyftande plocktruck. Ska plock utföras på höjder som är över 5 meter så är det inte helt ovanligt att bygga smalare gångar med skensystem. Trafiken i dessa blir således enkelriktad och ställagen fylls med flera mindre fack för plock av mindre artiklar.

Truckdatorer – driver digitaliseringen framåt

Går man tillbaka några år i tiden till runt 2006, när jag för första gången kom i kontakt med truckar, så var det mest tekniska hjälpmedel du kunde tänka dig ha på en truck en miniräknare. Strax efter kom det ut en hel del större AIO-datorer såsom Åkerströms med flera. Här började digitaliseringen av lager på riktigt. Idag, nära på 15 år senare lever dessa tillverkare fortfarande kvar men det har kommit en uppsjö av både bättre och billigare alternativ.

Zebra ET40
Finns i flera olika modeller med olika prestanda beroende på vad de ska användas till men gemensamt för samtliga modeller är att de är stryktåliga, har en IP65-klassning, har inbyggd scanner och finns med standardiserade fästen för montering. Vilken man väljer och varför är oftast smaksak och det finns givetvis för- och nackdelar med de olika alternativen. Vad som däremot trumfar dessa gentemot många andra lösningar är att de är billiga att köpa och tar extremt lite plats i hytten av din truck i jämförelse med att nyttja en laptop.
Kort sammanfattat en väldigt ekonomisk lösning som är anpassningsbar till de flesta typer av lagerverksamhet!

JLT
Givetvis finns det särskilda behov för vissa typer av verksamheter såsom kyl- & fryslager där man rent estetiskt får göra en resa tillbaka i tiden. Att till exempelvis sätta in en Surface Go/Pro i ett lager som håller minus 20 grader är tyvärr inte särskilt gångbart. Här kommer vi istället att behöva titta på datorer från tillverkare som JLT. Bland deras modeller finns ett par prisvärda alternativ. Som till exempel JLT1214N med ett inbyggt värmeelement i displayen som aktiveras när temperaturen närmar sig noll för att undvika imma och frostbildningar på skärmen när man förflyttar sig i lagret.

Zebra TC21/52/53/72
Handdatorer med inbyggd scanner för att läsa av streckkoder. Har man ett system som tillåter scanning av till exempel lagerplatser eller artiklar är Zebra ett föredömligt val. Zebra TC21,52,53 och 72 är alla fyra kvalitetsprodukter med goda garantier. Zebra har dessutom en extraordinärt bra service om olyckan är framme och en handdator åker i backen. Dessa handdatorer används primärt vid orderplockning, ankomstregistrering eller liknande då det krävs att man är relativt nära godset för att scanna av det.

SCANNERS – för att säkerställa varje arbetsmoment

Med ett system som är avsett för att scanna artikelnummer och platser ersätter en scanner det man annars gör med ett tangentbord. När allting är rätt uppsatt kommer du i regel inte att behöva använda touchskärmen för att utföra din arbetsorder utan varje moment scannas istället. Det en fristående scanner bidrar med i jämförelse med en handdator är just en förlängd räckvidd. Det gör att du utan större problem kan scanna på avstånd upp till 10–12 meter, exempelvis för att utföra lagerförflyttningar till eller från buffertplatser.

Zebra DS3678-ER
Detta är i skrivande stund den bästa allround-skannern som enkelt paras via Bluetooth till din enhet (laptop, Surface Go/Pro, telefon eller handdator). Zebra DS3678-ER skjuter både en- och tvådimensionella streckkoder och har även möjlighet att aktivera ett så kallat picklist-mode vilket gör att man med god precision kan skjuta koder som är nära varandra.

Proglove Basic, Mark 2 & Mark 3
Tänk i korta drag en handske man tar på sig som innehåller en avtryckare som enkelt nås via tummen. Denna scanner paras ihop med valfri enhet (laptop, Zebra ET40, telefon eller handdator) och är utmärkt komplement vid orderplockning. Med en enhet av valfri typ monterad i trucken och som är kopplad till en Proglove via Bluetooth får man händerna fria att arbeta med. Det blir en naturlig del i arbetsmomentet att scanna varje låda man plockar för att minimera eventuella felplock.

Mitt bästa tips: Kolla in nyheter och ställ frågor till oss på Qsys

Lager och logistik är en framtidsbransch där utvecklingen går snabbt. Därför lönar det sig att hålla koll på den tekniska utvecklingen och hänga med i de senaste nyheterna inom truckar, datorer och scanners. Se till att prenumerera på nyhetsbrev, googla och kolla in vad som händer via olika branschforum. Men bästa tipset är att fråga mig och mina kollegor – vi delar gärna med oss av vår kunskap!

Har du frågor om hur man väljer rätt tekniska hjälpmedel?

Tveka inte att höra av dig till mig och mina kollegor på Qsys. Vi hjälper dig gärna att välja rätt utifrån dina behov.

Kontakta gärna mig

Fredrik Larsson
Logistikkonsult
fredrik.larsson@qsys.se

Lästips: Läs gärna min tidigare artikel i Logistikskolan om hur du gör jobbet på lagret säkrare med hjälp av rätt skyltning och märkning.

Rätt skyltning gör jobbet säkrare på lagret

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här får du varje månad råd och tips om hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden & bättre ekonomi & hållbar arbetsmiljö. Ämnet denna gång är: Säkerhet – Golvmärkning & skyltar.

I detta avsnitt tar Qsys logistikkonsult Fredrik Larsson med oss på en närmare titt på golvmärkning, varningsskyltar, speglar och allmänt vett och etikett på ett lager. Oavsett om lagret huserar i en toppmodern byggnad med uppmärkta gångstråk eller är av äldre karaktär så finns det vissa lagar och regler som måste följas. Rätt skyltning bidrar också till ett effektivt jobb i en säker arbetsmiljö.

Golvmärkning

Hur man gör detta är självfallet upp till varje företag. Vanligast är dock att man tejpar med varseltejp alternativt målar upp märkning med färg som är avsedd för golvets typ, till exempel betong eller asfalt.

Detta vill jag alltid vill se i ett lager:

Uppmärkta avställningsytor för utleverans
Hur mycket gods är det som behövs ställas av innan lastningstillfället? Har man till exempel fasta avgångstider, olika speditörer som hanterar olika sändningar eller en viss typ av gods som kräver speciell hantering – märk upp den ytan efter behov och namnge gärna facken/ytorna enligt ett enkelt system som ni även märker fraktsedlarna med. På så vis får ni koll på var godset är placerat. Och chaufförerna kan själva hitta sina pallar genom att titta på fraktsedeln och behöver således inte ta upp tid för personalen för att visa vilket gods som ska hämtas.

Ett normalt mått att förhålla sig till är pallens längd eller bredd (beroende på hur gods ställs av) plus 5–10 cm per sida. Ska vi tejpa upp en yta med flera fack bredvid varandra ska varje fack vara antingen 90–100 cm eller 130–140 cm breda.

Anledningen till att göra facken bredare än pallen är för att ta höjd för eventuellt utstick på pallarna, extra yta för att underlätta truckkörning samt att vid behov kunna klämma sig in mellan pallarna för att till exempel. etikettera eller kontrollera någonting på godset.

Bilden ovan är ett exempel där varje fack är 140 cm brett och har en gång mellan varje fack på 30 cm för att till exempel kunna fästa etiketter, kontrollera gods eller liknande. Gången på 30 cm kan tyckas onödig och tar givetvis upp lite extra yta i avställningen. Men den möjliggör en lättare hantering för att fylla sina fack, reducerad risk att köra på gods och att chaufförer kan arbeta mer självständigt i sina arbetsmoment.

Uppmärkta avställningsytor för inleverans
Har man inte möjlighet att ställa upp inkommande gods direkt vid ankomst så krävs det precis som för utleverans dedikerade ytor för avställning av gods. Nyttjar man samma portar för inleverans som utleverans används givetvis samma rader. Var noga med att hålla koll på vad som är ingående och utgående.

Om möjligt, försök planera verksamheten så att till exempel godsmottagning sker på förmiddagen och utleverans under eftermiddagen. Avställningsytan blir i detta läge en hybridyta vilket är helt uppenbart för alla anställda, men chauffören som är där och ska hämta sitt gods ser oftast inte skillnaden.

Använder man däremot olika portar för in och utleverans så gäller samma rekommendation för mått som på utleverans med undantaget att här behövs oftast inte en gång på 30 cm mellan raderna. Skulle något behöva märkas om eller korrigeras löses detta oftast enklast genom att flytta upp övrigt gods.

Parkeringsförbud eller parkeringsplatser
Beroende på verksamhet så nyttjas antingen eller men aldrig båda samtidigt! Finns det ytor där man absolut inte får parkera aviseras parkeringsförbud och detta ska tydligt märkas upp i golvet. Har ni ytor där truckar kan placeras vid raster, snabba ärenden eller liknande så märk upp dessa.
Det kommer alltid att finnas tillfällen där några anställda är på rast och några andra arbetar vidare. Att då parkera alla truckar framför en port, plastmaskin, mitt i en avställningsyta, i en truckgång eller en nödutgång är inte det mest smarta valet. Mitt råd är att satsa på ordning och reda från början så blir det betydligt mindre irritation och man undviker onödiga diskussioner och arbetsmoment.

Gångavdelare
Vid större lager med mycket trafik är avgränsare för färdriktning en rekommendation, precis som i vanliga trafiken är de flesta regler här tillämpliga. Vi kör på högersida, lämnar företräde och har förkörsrätt i till exempel den större gången innan man åker ner i de mindre truckgångarna. Var tydlig med vilka regler som gäller för truckkörning i era lokaler och försök i största möjliga mån se till att dessa regler är förenliga med ordinarie trafikregler, Man behöver ju inte uppfinna hjulet igen.

Gångstråk
Inte alla som vistas i ert lager kör truck. Här möter vi ofta både chaufförer, besökare, kontorspersonal eller servicetekniker som kommer rör sig i era lokaler. Precis som i övriga trafikregler ska inte gångtrafikanter gå ”mitt i vägen”. De har gångbanor att röra sig på och precis samma tankesätt gäller på ett lager.
Märk upp ytorna väl, planera dem efter var personal och besökare oftast behöver gå och informera all truckpersonal om att vara vaksamma. Om ekonomin tillåter så avgränsa gärna med staket för att undvika påkörningar och eventuella olyckor till följd av att till exempel en pall under färd välter.
Tänk på att: Blir du påkörd av en bil så rullar du ofta upp på motorhuven och sedan över taket. Blir du påkörd av en truck så rullar du inte överhuvudtaget.

Skyltar
Vilka regler är det som gäller och för vem gäller de? Det enkla svaret är att samma regler gäller för alla! Det är nog ytterst få som varje gång de besöker ett nytt lager eller arbetsplats läser igenom hela arbetsmiljöpolicyn och ännu färre som memorerar vilka regler det är som gäller i en miljö med truckar. Min rekommendation är således att sätta upp skyltar som endast innehåller den för området mest vitala informationen.

Ingångar
Angränsar lagret till den övriga verksamheten som till exempel kontor? Märk dörrarna med en skylt som enkelt beskriver att efter denna gräns måste besökaren använda den för verksamheten rekommenderade skyddsutrustningen, exempelvis skyddsskor, varselväst, hjälm och/eller hörselskydd. Skriv gärna en enkel påminnelse om att använda dedikerade gångstråk och att besökare håller 5 meter avstånd från en truck som är i drift. Även om både besökare och operatör ser varandra så kan gods fortfarande rasa ner. Därför är ett säkerhetsområde på minst 5 meter är att föredra.

Truckladdning
En eller flera skyltar avsedd för den operativa personalen som informerar om vad som gäller vid till exempel påfyllnad av batterivatten, vilka dagliga rutiner som ska göras på truckarna vid skiftets start och vilken skyddsutrustning ska användas i detta område. Finns ögon och/eller nöddusch i laddningsrummet, märk tydligt upp dessa och framförallt testa dessa regelbundet så att alla vet hur de fungerar!

Takmärkning
Om lagret består av stora områden sätt gärna upp orienteringsskyltar i taket vilket gör det enkelt för både besökare och personal att orientera sig och veta vilken hall, zon, avdelning eller lager de befinner sig i. Kan det tyckas onödigt? Givetvis kommer alla anställda efter en kort tid kunna hitta i alla delar av lagret. Men om en olycka sker och ambulanspersonal ska kallas till plats, hur ska de hitta till rätt plats på enklast sätt?

Utrymningsplan
Ska visa var nödutgångar, portar och eventuella ställage finns utplacerade. Gärna med lagerplatsbenämning så att det är lätt att orientera sig. Finns det flera hallar så gör skyltarna tydliga för den aktuella hallen, ange eventuell återsamlingsplats och nödvändig information för hur en utrymning ska gå till.

Ska visa var nödutgångar, portar och eventuella ställage finns utplacerade. Gärna med lagerplatsbenämning så att det är lätt att orientera sig. Finns det flera hallar så gör skyltarna tydliga för den aktuella hallen, ange eventuell återsamlingsplats och nödvändig information för hur en utrymning ska gå till.

Nödutgångar
Enkel riktlinje: Du ska kunna se var nödutgångar finns så fort du kommer in i lagret. För att göra det avancerat och tydligt så framgår detta i Arbetsmiljöverkets föreskrifter med komplett information kring hur dessa ska placeras, belysas, minsta tid för belysning vid batteridrift, läsavstånd, belysningsstyrka och hur frekvent nödbelysningen ska kontrolleras.

Första hjälpen
Har ni första hjälpen-stationer utplacerade runtom i lagret? Om inte så skaffa detta bums! Komplettera med grundläggande information för Första hjälpen L-ABC, kontaktuppgifter till larmcentral och företagsadress. Vid en allvarligare olycka är det få som vet precis hur de reagerar. Även att man har åkt till samma adress i flera år så kan adressuppgifter eller annan vital information helt försvinna ur minnet.

Brandsläckare
Precis som för nödutgångar ska det vara enkelt att identifiera var dessa finns. Det ska vara rätt typ av släckare på rätt plats. Viktigt: Regelbundna kontroller av brandsläckare måste göras!

Några sammanfattande tankar från mig:

Detta är bara ett axplock av skyltar och märkning som kan finnas i ett lager och är att se som en grundnivå. Har er verksamhet till exempel rörliga ställage med klämrisk eller traverser som är i bruk så behövs självklart märkning för detta.

Är ni osäkra på vilka skyltar som kan behövas, om speglar för döda vinklar är ett måste, risk för halka då någon kör skurmaskin under ett aktivt skift? Utgå ifrån att om det föreligger en risk eller om tillbud sker så behöver informationen förtydligas och svaret är då oftast att en skylt med rätt information behövs.

Med detta skrivet så ska ni självklart inte göra en fondvägg på era lager med skyltar för då kommer ännu färre läsa dem. En skylt ska innehålla kortfattad information med tydliga instruktioner för de mest vitala delarna, övriga regler och rutiner ska istället vara en del av er arbetsmiljöpolicy och är att se som ett levande dokument för att uppfylla BAM & SAM (Bättre/Systematiskt ArbetsMiljö).

Behöver ni hjälp att kartlägga er verksamhet eller har funderingar kring vad som kan göras bättre? Tveka inte att kontakta mig eller mina kollegor.

Skyltar och instruktioner i all ära. Men den absolut bästa satsningen är att redan från början se till att de inte ska behövas genom att sätta goda arbetsrutiner och således proaktivt eliminera riskerna!

Mitt bästa tips: Utbilda ständigt i vad skyltar och märkning står för

Tänk på att kunskap är en färskvara som måste hållas aktuell och hela tiden fyllas på. Se därför till att ha en plan för regelbundna utbildningsinsatser. Även de som arbetat länge på lagret kan behöva en påminnare. Och för nyanställda är en sådan utbildning i vad skyltar och märkning betyder – och vilket beteende som krävs i det dagliga arbetet – absolut nödvändig.

Har du frågor om hur man golvmärkning och skyltat?

Tveka inte att höra av dig till mig och mina kollegor på Qsys. Vi hjälper dig gärna med råd om hur man skapar en tydlig skyltning.

Kontakta gärna mig

Fredrik Larsson
Logistikkonsult
fredrik.larsson@qsys.se


Mitt lästips:

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/skyltar/

Kolla gärna in min tidigare artikel i logistikskolan om Hur du bygger lagret rätt.

Bygg in flexibilitet i lagret redan från början

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här får du varje månad råd och tips om hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden och bättre ekonomi och hållbar arbetsmiljö. Ämnet denna gång är: Struktur för ett effektivt orderflöde – Hur du bygger lagret rätt.

Plötsligt känns ditt lager – som var så stort – mycket mindre. Det kan bero på många saker som i sig kan vara positiva. Några exempel: Ökad försäljning och ökat antal produkter, liksom krav på lagerhållning av populära produkter från kunderna. Ytorna i lagret fylls snabbt och det få förunnat att kunna bygga ut direkt när trångboddheten slår till.

Det är lätt hänt att många temporära lagerlösningar blir permanenta och den önskade ordningen och kontrollen av artiklar uteblir. En följd av situationen är att resurser äts upp samtidigt som trycket på personalen ökar. Det extra kapital man från början hade börjar sippra ut på mängder av små kostnader. Känner du igen detta läge i ditt lager?

Ösa vatten eller laga hålet?

För att nämna ett par konkreta exempel där kostnadskontrollen glöms av och som också blir en följd av att utöka sitt befintliga lager:
- Längre interna transportsträckor då antalet kvadratmeter som ska täckas ökat
- Högre underhållskostnader av lokal, personal och utrustning
- Mer bundet kapital i form av varor
- Ökat antal hyllvärmare (för nu finns det mer plats än innan, eller hur?)

Kanske är följande citat är passande: ”Som att ösa vatten ur ett sjunkande skepp istället för att laga hålet”

Så höjer du effektiviteten i ditt lager

Tyvärr finns det ingen magisk knapp att trycka på för att lösa alla problem. Men som tur är har de flesta typer av lager ungefär samma funktion vilket också innebär att de oftast har en liknande struktur. Och det bästa; det finns många beprövade lösningar och strategier som går att kombinera för att omvandla ett lager med växtvärk till ett funktionellt och effektivt lager. Här får du några av mina bästa råd:

Mät upp och se över alla ytor. För att kunna göra ett så optimalt flöde i lagret som möjligt så måste vi redan från början veta vilka fysiska förutsättningar som finns.
Kategorisera ytorna. Hur mycket plats behövs för lagring, ompackning, emballagehantering, källsortering, truckgångar med mera.
Se över alla lagerförda produkter. Hur mycket ska lagras, hur länge och hur frekvent kommer produkterna att förflytta sig mellan platser är alla avgörande faktorer för hur de på bästa sätt ska lagras.
Skissa upp ställage och hyllor. Hur många lagerplatser behövs, hur höga ska de vara och var ska de placeras för att få så effektiv yta som möjligt? Inte alltid helt enkelt men börja med att rita, se över alla möjligheter och framför allt be om input från övriga i verksamheten. Tänk på att nyttja lokalens höjd så gott det går samt att avvara yta för gångstråk och tillräckligt breda truckgångar.
Tänk över lagermärkningen. Alla platser måste märkas, hitta en logik som passar hela verksamheten och som gör det lätt att orientera sig. Titta gärna på de stora kommersiella affärerna som har självplock, som IKEA eller Netonnet, för att skapa en uppfattning av hur man kan göra detta på det bästa sättet.
Kategorisera era artiklar. Även en enkel kategorisering där artiklarna delas upp baserade på frekvens kommer drastiskt hjälpa till att skapa optimala plockslingor för den dagliga verksamheten. Består verksamheten av flera olika lager/zoner så använd dessa i den mån det går som naturliga avgränsare. En god grundtanke är att försöka ha så korta körtider som möjligt, det tar lika lång tid att plocka en artikel oavsett var den står men körtiden dit är den enskilda tidsfaktorn som går att spara ner.
Optimering är A och O. Framför allt är det ett levande arbete som alltid måste göras. Allteftersom affärsverksamheten utvecklas kommer också lagerverksamheten behöva göra detsamma. Köps till exempel nya produkter in så kan också lagret behöva formas om för att på ett enkelt och effektivt sätt kunna lagerhålla dessa produkter.

Alla dessa punkter är konkreta åtgärder som ska samspela i många typer av lager. Som sagt, det finns ingen magisk knapp att trycka på. Det är ett arbete som kan ta flera månader att få ordning på i ett redan befintligt lager. Bästa metoden att korta denna tid är att planera in för olika scenarier redan från början.

Mitt bästa tips: Lyssna på medarbetarna på lagret

Ge dig tid till att regelbundet prata med medarbetarna som gör jobbet på lagret. Här arbetar de verkliga experterna som kan hjälpa till att identifiera vilka problem som finns i verksamheten. Även om de inte alltid har lösningen får du en bild av problematiska arbetsområden. Många små förbättringar ger tillsammans en stor effekt. När upplevelsen av att saker och ting förändras så brukar det ofta bli enklare att hitta nya och kreativa lösningar.

Har du frågor om hur man bygger sitt lager rätt?

Tveka inte att höra av dig till mig och mina kollegor på Qsys. Vi hjälper dig gärna att se över både struktur och innehåll.

Kontakta gärna mig

Fredrik Larsson
Logistikkonsult
fredrik.larsson@qsys.se

Lästips: Kolla in min kollega Mattias Olssons kloka råd i artikeln Effektiva plocklistor & plockslingor ett vinnande team.

Märkning – en förutsättning för effektiv lagerhantering

Ett väl uppmärkt lager är en grundförutsättning för att man ska kunna orientera sig och hitta sina produkter. En bra uppmärkning gör det lätt att hitta, förstå och enkelt utöka och förändra sitt lager över tid. Men det gör det också enklare att använda lagret i digitala sammanhang som till exempel digitala plocksystem.

Ett effektivt lager handlar inte bara om att förenkla för de som just nu arbetar där, det ska också vara lätt för framtida lagerpersonal och tillfälliga lagerplockare att lära sig att hitta och förstå logiken. En god uppmärkning skapar dessutom förutsättningar för en effektiv och ren arbetsmiljö vilket gör att den allmänna trivseln ökar.

Planera ditt lager – börja med slingan

För att lyckas med en lageruppmärkning måste man först planera för och säkerställa att rätt logik används beroende på vad och hur man ska märka. Ett lager har många olika delar som ska märkas och dessa delar kräver olika typer av märkning. Efter planeringen måste man också säkerställa att uppmärkningen fungerar med den tänkt hårdvaran och mjukvaran.

Märkningen börja med att man tar fram den optimala slingan på lagret. Slingan är den väg man går och den ordning som plocket utförs. Man vill undvika att ha folk som går emot varandra eller går onödiga sträckor och man vill säkerställa att det inte finns områden i lagret där det kan bli folkstockning då detta kommer försämra effektiviteten. En bra slinga möjliggör flera medarbetare utan att effektiviteten minskar. Om slingan är dåligt planerad minskar effektiviteten ju fler medarbetare som arbetar där.

Som en karta över lagret

Lagerplatsnamnet ska uppfattas som en karta över lagret. Ett bra lagerplatsnamn är något man kan titta på och utan större ansträngning direkt förstå vart man ska. Detta gäller även för en nybörjare som redan efter en timme ska kunna navigera på lagret utifrån lagerplatsnamnet. Men när man arbetar med lageruppmärkning så är det inte enbart platser man ska märka. Här ska man även tänka på gångar, zoner och lager. Ett bra exempel på tydlig uppmärkning är att titta på hur en flygplats är uppmärkt. På en flygplats kan nybörjare hitta lika enkelt som de erfarna resenärerna. Principen bygger på att man visar tydligt med stora bokstäver/siffror var man är och vad som finns i olika riktningar.

Etikettdesign och läsavstånd

Vid design av etiketter till sitt lager måste man tänka på avståndet som etiketten ska skannas ifrån i förhållande till den tänkta utrustningen. Därför är det viktigt att etiketterna som designas alltid testas mot de tänkta avstånden de ska användas i. En etikett som ska läsas på 10 meters avstånd måste ha en streckkod anpassad för det avståndet för att kunna läsas av.

Streckkodens storlek är den största påverkansfaktorn för läsavståndet. Här är det viktigt att tänka på att ju större streckkoden är, desto längre ifrån går det att skanna. Men med en större streckkod påverkas samtidigt minsta avståndet som man kan skanna ifrån. Reflektioner från lampor och ljusarmaturer och andra källor som kan reflektera ljus påverkar också läsavståndet. Därför räcker det inte att bara testa den tilltänkta skannern tillsammans med etiketten som ska användas. Man måste även testa att placeringen av etiketten fungerar tillsammans med den tilltänkta utrustningen och etiketten.

Var ska platsen märkas?

Lagerplatsen ska märkas så nära platsen som möjligt så att det tydligt framgår vilken plats som avses. Ibland kan markeringspilar på etiketten underlätta. Man kan klistra märkning direkt på ställaget men det finns många fördelar med att använda hållare för etiketten vid märkning av platser. En märkning på en hållare är lättare att ersätta om man behöver ändra längre fram i tiden. Med hållare kan man också vinkla etiketten så den bli mer synlig ju längre upp man märker på stallaget.

Enkel märkning med Storage Markup

Lageruppmärkning är som sagt en en tidskrävande uppgift som kräver mycket planering för att det ska bli rätt och hållbart över tid. Qsys har tagit fram en programvara, Storage Markup, som förenklar processen och gör det flexibelt att skapa rätt etiketter vid rätt tillfälle. Med hjälp av Storage Markup tar vi fram etiketter och en etikettdesign som gör er vardag enklare.
• Flexibla utskrifter per våning, sektion eller plats
• Enkelt att förstå, slipp Excel-listor

Vill du veta mer om lagermärkning och hur du kan effektivisera ditt lager? Kontakta någon av våra logistikkonsulter!

Kontakta gärna oss

Mattias Olsson
mattias.olsson@qsys.se
Fredrik Larsson
fredrik.larsson@qsys.se

Effektiva plocklistor & plockslingor ett vinnande team

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här kommer du varje månad att få råd och tips på hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden & bättre ekonomi & hållbar arbetsmiljö. Ämnet denna gång är: Struktur för effektivt orderflöde – Plocklistor & plockslingor

I många distribuerande företag är lager och logistik den del av verksamheten som kräver mest tidsåtgång, utrustning, medarbetare och kapitalinsatser. Ett effektivt lager ska ses som en strategisk tillgång som lyfter leveranskvalitet och kundnöjdhet. Företag med denna insikt ser till att alla moment är effektiva och skapar värden – inte minst viktigt är digitaliserade och optimerade plocklistor och plockslingor. Detta är något som jag brinner för dagligen i mitt arbete som logistikkonsult!

Målet är korta körsträckor
Plocklistor och plockslingor ska man alltid prata om på samma gång, för de hänger naturligt samman i det dagliga arbetet på lagret. Plocklistorna berättar vad som ska hämtas och i vilken ordning. Plockslingans layout styrs av flera faktorer. ABC-klassning där A står för de mest frekvent efterfrågade produkterna. Annat som spelar in är produkternas placering, längd, bredd, höjd, volym, vikt och känslighet. Målet är alltid kortast möjliga körsträcka för att genomföra en plockorder.

Låt ”handen i lådan” styra placering
Jag brukar lite skämtsamt säga att det där ”handen är i lådan oftast” ska placeras närmast på lagret. Men det är inte alltid så självklart var produkter ska hyllplaceras. Tänk dig ett lager för kläder. Det kan kännas logiskt att placera alla blå byxor av ett visst märke på samma ställe lagrade i storleksordning. Men om storlek 36/32 är mest efterfrågade ska dessa byxor ligga mest lättplockade.

Grunden för denna logik är att ha koll på kundernas köpmönster och även ha blick för vilka kombinationer av olika produkter som är vanligast. Köper många blå byxor och väljer till vita skjortor ska det påverka hyllplacering och bidra till att göra plockslingan effektivare.

Digitalisera och få helt ny kontroll
Det finns en väldig kraft i att digitalisera så många funktioner som möjligt i ett lager. Jämfört med information på papper är digital lagerhantering säkrare, snabbare och effektivare i varje parameter. Plocklistor på papper kan vara utskrivna flera dagar i förväg och bli inaktuella när saker förändrats under tiden. Digitalt plockstöd är alltid uppdaterat och online. Är man flera som plockar på samma rad så ser man dynamiskt hur arbetet framskrider vilket underlättar samarbetet. Även återrapporteringen går snabbare och med hög tillförlitlighet.

Endast relevant information visas i Qpick
Jag har ofta upplevt att man ute hos företagen har lösningar som ger lagerarbetarna alldeles för mycket information under plockprocessen. Det skapar ett visuellt buller som stör, förvirrar och försinkar arbetet. Mitt råd som logistikkonsult är alltid: Visa relevant information och presentera på ett logistiskt och pedagogiskt sätt

Ett bra sätt att uppgradera sitt lager är att använda vårt egenutvecklade digitala plocksystem Qpick. I Qpick är informationen till lagerarbetaren nerskalad. Bara den information som behövs i varje givet ögonblick visas på displayen. Det handlar om vilken artikel, som ligger var och hur många som ska plockas. Det blir lätt att göra rätt.

Qpick tillför så många mervärden i det dagliga arbetet på lagret. En stor fördel är att det är lätt att göra dynamiska plocklistor för olika behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med de som gör jobbet bland hyllorna. Jag får ofta höra hur är enkelt och intuitivt systemet är att använda vilket ger både arbetsglädje och gör jobbet effektivare. Läs gärna mer om hur Qpick fungerar på vår hemsida och tveka inte att ringa mig eller mina kollegor om du vill få fördjupad information.

Mitt bästa råd: Rätt information och rätt placerade produkter är grunden
Basen för optimerade plocklistor och plockslingor är korrekta masterdata. Läs gärna lektion 1 och 2 där jag pratar mera om vikten av uppdaterad information. Nästa byggsten är att rätt produkt finns på rätt ställe i lagret, baserat på bland annat köpfrekvens. Och till sist ska vi underlätta lagerarbetarnas jobb genom att visa relevant information i plockstödet.

Har du frågor om effektiva plocklistor och plockslingor?
Tveka inte att höra av dig till mig och mina kollegor på Qsys. Vi hjälper dig gärna att se över både struktur och innehåll.

Kontakta gärna mig

Mattias Olsson
Logistikkonsult
mattias.olsson@qsys.se

Korrekta masterdata ger rätt tryck i dina informationsflöden

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här får du varje månad råd och tips om hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden & bättre ekonomi & hållbar arbetsmiljö. Ämnet denna gång är: Ordning & Reda – ta kontroll över dina informationsflöden.

I ditt företag är det inte bara flödena i den fysiska hanteringen av varor på lagret som ska fungera smidigt. Lika viktigt är det att kapitalflöden och informationsflöden flyter effektivt och är helt synkade med varandra. Tre flöden som måste fungera integrerat i alla lägen. Denna gång vill jag sätta strålkastaren på hur viktigt det är att ta full kontroll över företagets informationsflöden. Jag pratar om en gemensam process som bygger helhetssyn och förståelse för hur alla funktioner i företaget bidrar till ökad effektivitet.

Och vilket är då det stora ”tricket”? Enligt min erfarenhet är det kvaliteten på masterdata som avgör om informationsflödena bidrar till framgångsrika leveranser eller skapar onödiga kostnader. Lite förenklat handlar det om att rätt låda ska levereras på rätt plats till rätt mottagare. Det bygger på att lagerplatsmärkning, kundens kontaktuppgifter, namn på mottagaren och plats för leverans är korrekta i varje detalj. Kolla gärna in förra lektionen i Logistikskolan där jag ger råd och tips om hur man tar kontroll över företagets masterdata.

Säkerställ samsyn i processer
Varje avvikelse kostar pengar och kan leda till missnöjda kunder som inte fått leveranser i tid. Fel i informationsflödena kan få allvarliga konsekvenser när det gäller hantering och leveranser av känsliga varor som till exempel mediciner och kylvaror.

En vanlig felkälla kan vara medarbetare som inte har respekt för ett systematiskt arbetssätt enligt den etablerade processen i företaget. När något hakar upp sig går man lite på känsla för att lösa problem genom hemmasnickrade varianter. Säkert vill man väl men förstår inte att ett sådant beteende får konsekvenser för andra delar i kedjan.

Jag brukar alltid prata om vikten av helhetssyn inom företaget. Vad händer när funktioner som inköp, logistik, lagerhantering och frakthantering inte jobbar tillsammans och har förståelse för varandras uppdrag? Det kan leta till flera svaga länkar i kedjan. Något som i värsta fall kan påverka företagets lönsamhet.

Mitt förslag är att medarbetarna får praoa hos varandra, lära sig mera om de olika funktionerna i företaget och ges en samsyn om värdet av informationsflöden med korrekta data. Dessutom växer medarbetarnas lojalitet och arbetsglädje när deras kompetens lyfts fram och delas med arbetskamraterna i hela företaget.

Ständiga förbättringar ger engagerade medarbetare
Min erfarenhet är att företag där man jobbar med ständiga förbättringar och uppmuntrar medarbetarnas engagemang också har bäst koll på sina informationsflöden. När ledningen bjuder in till att komma med förslag på förbättringar bidrar det till en företagskultur som är prestigelös och med god laganda. Ett vinnande koncept enligt min mening.

Det behöver inte vara en stor sak att öppna upp för tips från medarbetarna. Börja med en anslagstavla eller en pärm där förslag kan läggas av de verkliga experterna - medarbetarna. Superenkelt, väldig analogt men det fungerar oftast väl. Förslagen värderas regelbundet och de bästa idéerna bidrar till ett starkare företag med bra koll på informationsflödena.

Mitt bästa råd: Skapa respekt för processerna och välkomna idéer
Så här ser min trestegsraket ut: Börja med att säkerställa att rätt masterdata susar runt i informationsflödena. Se till att medarbetarna är trygga med och litar på de processer som finns i företaget. Uppmuntra medarbetarna att komma med förslag på förbättringar kopplade till informationsflödena. Stora eller små idéer – alla är lika välkomna!

Har du frågor om effektiva informationsflöden?
Tveka inte att höra av dig till mig och mina kollegor på Qsys. Vi hjälper dig gärna att se över både struktur och innehåll.

Kontakta gärna mig

Mattias Olsson
Logistikkonsult
mattias.olsson@qsys.se

Besök Qsys på mässan Logistik & Affärssystem

Den 11 oktober går den årliga mässan Logistik och Affärssystem av stapeln igen i Gummifabriken i Värnamo. Temat för i år är "Success stories - lyckade kundcase". Qsys kommer att finnas på plats även i år och tillsammans med Invid och Vitec Unikum Datasystem AB (Pyramid) bjuder vi på smarta tips för lyckade logistikprojekt.

Besök oss gärna i vår monter eller lyssna in på vårt presentationspass kl. 10:45 där vi tillsammans med Invid ger dig viktiga tips på vägen för att lyckas med olika typer av logistikprojekt. Du får en inblick i vilka aktiviteter ni bör fokusera mest på samt viktiga punkter om er förberedelse i Pyramid. Varje logistikprojekt har olika aktiviteter kopplade till lagerprocesserna. Exempelvis lageruppmärkning, streckkodsmärkning samt effektivisering av lagret.

Vi ser fram emot att få träffa både kunder och företag som är nyfikna på Qsys lösningar i samarbete med vår partner Invid samt Vitec Unikum Datasystem AB. Du får även möjlighet att ta en närmare titt på Qpick, Qsys egenutvecklade streckkodsbaserade plocksystem, som integreras i ert affärssystem.

Varmt välkommen att besöka oss i vår monter den 11 oktober!

Kontakta gärna mig

Sebastian Wollter
VD
sebastian.wollter@qsys.se