Nyheter

Senaste nytt från oss på Qsys
2024-06-10

Tar robotarna över lagret?

(Bilden är AI-genererad)

Qsys vd Sebastian Wollter och ChatGPT spanar på framtidens lager och logistik.

Hur ser framtiden ut för lager och logistik? Vi frågade världens nye allvetare och hjälpreda ChatGPT och fick på några sekunder ett självsäkert svar som du kan läsa i denna artikel. Men stämmer denna förutsägelse? Vi bad Qsys VD Sebastian Wollter att göra en spaning och samtidigt vägleda läsarna av Qsys nyhetsbrev om framtidens affärslandskap inom lager och logistisk.

Sebastian Wollters spaning på AI inom lager och logistik – i korthet:

• Sverige ligger långt framme, men det är skillnad på investeringsförmåga i ny och ibland oprövad teknik beroende på företagens storlek.

• Medarbetarna på lagret blir inte ersatta av robotar på kort sikt, men innehållet i jobbet kan förändras.

• Qsys kunder är nyfikna på nya tekniska lösningar, men viktigast är att flödena fungerar här och nu.

• Finns mycket ny innovativ teknik för lagret, saknas ibland standarder för funktion och integration med andra delar flödet.

• Qpick och våra logistikkonsulter är redo för nästa steg i den tekniska utvecklingen.

• Gröna transporter med lägre klimatavtryck är en framtida konkurrensfördel.

ChatGPT pratar om en framtid som drivs av tekniska innovationer och processer som blir alltmer automatiserade, intelligenta och miljövänliga. Hur långt framme ligger vi i Sverige?

–Utvecklingen av automatiserade flöden inom lager och logistik beror på var man är i världen. Här i Sverige ligger vi ganska långt framme. Men det är ofta stor skillnad mellan små och stora verksamheter. Det krävs stora volymer för att motivera investeringar och sedan kunna räkna hem heltäckande AI-lösningar, automatiseringar, robotar på lagret med mera. Här ligger några svenska företag och globala aktörer som Amazon i täten.

Behöver lagermedarbetare vara oroliga för att det snart är en robot som gör deras jobb?

–Jag tror inte att lagermedarbetare inom överskådlig tid behöver sova dåligt och frukta att bli ersatta med robotar. Men hela tiden pågår olika utvecklingar som kommer att påverka innehållet i rollen som lagerarbetare.

Vad händer med Qpick och Qsys kunderbjudande i framtiden?

–Vårt erbjudande med digitala lagerhanteringssystemet Qpick – kopplat till en avancerad översyn av flöden och processer via våra logistikkonsulter – vänder sig till medelstora verksamheter. Och här kommer det troligen även i fortsättningen att finnas en mix av nya tekniska innovationer och manuellt arbete. Man efterfrågar inte så ofta lösningar som är det ”senaste och fräckaste”. Viktigare är att saker fungerar i praktiken och ger ett mervärde i form av ökad lönsamhet.

AI, robotar, Internet of Things … Vilken är de stora utmaningarna som företag inom lager och logistik måste tackla?

–Det finns en uppsjö av tekniska möjligheter som kan effektivisera lagerarbetet. Problemet är att det idag saknas standarder för hur de ska integreras smart på lagret. Därmed blir det svårt i nuläget motivera sådana investeringar. Men utvecklingslinjerna som ChatGPT målar upp är i ett längre perspektiv högst relevanta. Vi kommer att se en mängd innovationer inom AI, robotik, Internet of Things, Blockchain och Argumented Reality, wearables och leverans med drönare med mera som på sikt kommer att i grunden förvandla dagens arbete inom lager och logistik.

–Och så klart utvecklar vi hela tiden Qpick för att samspela ännu bättre med affärssystem och samtidigt ge alltmer intelligent beslutsstöd till arbetet på lagergolvet med hjälp av nya innovationer och metoder. Våra logistikkonsulter utbildar sig också för att kunna erbjuda den senaste kompetensen om allt som händer inom lager och logistik.

Hur viktiga är miljösatsningarna och hållbarhetstänket i vår bransch?

–En stor framtidsfråga är energieffektiviseringar inom lager och logistik. Här ser vi en snabb utveckling som vi aktivt driver och ger råd till våra kunder kring. Det handlar om gröna transporter med lägre klimatavtryck, förpackningar och packteknik, transportrutter med mera. Gröna investeringar går att förvandla till konkurrensfördelar när kraven på hållbarhet ökar.

Sebastian, vem ska era kunder fråga när de behöver råd om framtidens lager?

–Jag vill nog säga att vi på Qsys har bra koll på hur framtiden för lager och logistik kan utvecklas. Gör som ni brukar och hör er till mig och mina medarbetare om du är i ett läge där det är dags att framtidsinvestera i nya lösningar för ditt lager och din logistik.

Framtidens lager och logistik? Så här svarar ChatGPT:

"Framtidens utveckling inom lager och logistik är starkt påverkad av avancerade teknologier och en ökad efterfrågan på effektivitet och hållbarhet. Här är några trender och områden som förväntas forma framtiden inom lager och logistik:

 1. Automatisering och Robotik:
 • Autonoma robotar och drönare används redan för att plocka och packa varor i lager.
 • Självkörande fordon används för transport inom lagerområden och mellan olika platser.
 • Robotar för att utföra uppgifter som inventering och rengöring blir allt vanligare.
 1. Artificiell Intelligens (AI) och Maskininlärning:
 • Prediktiv analys och maskininlärning används för att optimera lagerstyrning och förutsäga efterfrågan.
 • AI-algoritmer används för att planera och optimera rutten för transporter.
 • Intelligent system för att övervaka och hantera lagret baserat på realtidsdata.
 1. IoT (Internet of Things):
 • Sensorer och IoT-enheter används för att övervaka och spåra varor i realtid.
 • Smarta pallar och förpackningar med inbyggda sensorer för att övervaka produktens tillstånd och miljöpåverkan.
 • Användning av RFID-teknik för snabbare och mer exakt identifiering av varor.
 1. Blockchain-teknik:
 • Blockchain används för att säkra och effektivisera leveranskedjan genom transparent och oföränderlig bokföring.
 • Ökad spårbarhet och autenticitet för produkter genom hela logistikkedjan.
 1. Hållbarhet och Miljömedvetenhet:
 • Ökad efterfrågan på hållbara lösningar, inklusive gröna energikällor och minskad användning av engångsförpackningar.
 • Optimering av transportrutter för att minska koldioxidutsläpp och förbättra bränsleeffektivitet.
 1. Augmented Reality (AR) och Virtuell Verklighet (VR):
 • AR används för att förbättra plockningsprocesser genom att visa arbetsanvisningar direkt på arbetsytan.
 • VR används för att simulera och träna personal inom logistik och lagerhantering.
 1. E-handel och sista mile-leveranser:
 • Fortsatt tillväxt av e-handel kräver effektivare och snabbare sista mile-leveranslösningar.
 • Utveckling av urban logistik och mikrodepåer för att hantera ökad leveransvolym.

Dessa trender representerar bara några av de många förändringar som pågår inom lager och logistik. Teknologiska innovationer och en ökad fokus på hållbarhet förväntas forma en framtid där lagrings- och logistikprocesser blir mer automatiserade, intelligenta och miljövänliga".

Alltid bra tips på lager!

Är namnet på vårt månatliga nyhetsbrev där vi bjuder på tips, råd och trender
som kan skapa mätbar affärsnytta i din verksamhet.
Nyhetsbrev (sidfot)
© Copyright Qsys Sverige AB, All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram