VD Sebastian Wollter ser ljust på Qsys möjligheter

Vi har ett fullspäckat år framför oss och vi är optimister!

Jag tog över som VD med ett tydligt mål för Qsys att fortsätta växa och befästa en stark position på logistikmarknaden. Planen framåt är att fortsätta att ligga i täten med lösningar för den snabba utvecklingen inom vårt fokusområde lager och logistik genom att leverera ännu mera kundnytta. Tillsammans med det kompetenta teamet här på Qsys fortsätter vi resan 2023, mot målet att vara både nya och befintliga kunders självklara val som partner oavsett om det gäller systemstöd eller logistiktjänster.

År 2022 innebar mycket positivt för vår organisation och inför 2023 står vi väl rustade för att ännu bättre kunna möta kraven från ett brett spektrum av kunder – allt från e-handlare och grossister till tillverkande bolag. Vi har redan påbörjat ett stort arbete med att omforma vår organisation, där vi har förändrat och effektiviserat hur vi arbetar i våra kundteam. Tydlighet och robusthet var några av målen för förändringen. Vi har byggt en ny struktur för ett gemensamt projektinriktat arbetssätt med ett mycket starkt konsultteam. Vårt förnyade arbetssätt har redan burit frukt och vi märker redan av ökad effektivitet och kontroll som gör att vi kan driva fler projekt parallellt med bibehållen kvalitet.

Vi har ett fullspäckat år framför oss och vi är optimister. Qsys erbjudande är attraktivt och vi står starka rent ekonomiskt. Men självklart ser vi nyktert på det nuvarande världsläget som påverkar såväl oss som våra kunder.

Under 2023 ska vi fortsätta att växa genom att bredda och fördjupa vårt erbjudande som kommer skapa ett ännu större värde för våra kunder. Vi bygger en organisation för framtiden med stor flexibilitet för att snabbt kunna göra de förändringar marknaden efterfrågar och möjlighet att anpassa erbjudandet efter kundernas behov. Ett tecken på att utvecklingen går i rätt riktning är att vi redan inför starten av året har definierat grundpelarna i säljorganisationen för att på kort och lång sikt kunna stärka våra relationer med kunder, partners som leverantörer.

Jag ser fram emot ett 2023 som redan startat i ett rasande tempo där vi har vidare tillväxtambitioner med högt satta mål. Vi ska fortsätta resan mot och säkerställa att vi förblir våra kunders givna logistikpartner.

Sebastian Wollter, vd Qsys

Kontakta gärna mig

Sebastian Wollter
VD
sebastian.wollter@qsys.se

”Tillsammans med våra partners har vi ett starkt erbjudande”

Hej Marcus Wigren, nyanställd partneransvarig på Qsys, är du taggad inför uppgiften?

Jag är rejält taggad! Gänget på Qsys känner jag väl sedan vårt samarbete när vi för något år sedan tillsammans integrerade Qpick med Logtrade. Jag var då Partner Manager på Logtrade som stod för fraktmodulens molntjänst. Jag blev direkt imponerad av de höga ambitionerna på Qsys. När vd Sebastian Wollter erbjöd mig jobbet som partneransvarig var jag inte svårövertalad. Här har jag hamnat rätt med min erfarenhet, kompetens och stora nätverk.

Vilka blir dina arbetsuppgifter?

Qsys arbetar redan tillsammans med en rad duktiga affärssystemspartners. Mitt uppdrag är att fördjupa dessa kontakter och att samtidigt hitta nya samarbetspartners som kan leda till framgångsrika gemensamma affärer. Tillsammans kan vi uppvakta nya kunder och ge dem en kraftfull helhetslösning som omfattar hela processen från order till utleverans och frakt. Ett starkt erbjudande på logistikmarknaden!

Du är en ”gammal räv” i branschen, vilka är dina yrkeserfarenheter?

Jag har arbetat i över 20 år i IT-branschen i ett antal olika företag. Cirka 15 år av dessa med inriktning på transportadministration och logistik kopplat till affärssystem. Mina olika uppdrag har gett mig en bred förståelse för vad som krävs för att hela leveranskedjan inom logistiken ska flyta smidigt.

Vilken nytta kommer Qsys kunder och partners att ha av din kompetens?

Jag tror mig förstå vad våra partners kräver och efterfrågar eftersom jag själv har lång erfarenhet i rollen som partner. Jag ser till hela flödet och har koll på vilka data och vilket upplägg som behövs för att skapa maximal effekt med ett affärssystem i kundernas IT-miljöer. Jag har ett stort aktivt nätverk i branschen som kommer Qsys kunder och partners till nytta i många sammanhang.

Vilken är din största utmaning på nya jobbet?

Qsys tar ansvar för hela kundens lagerlogistik genom kombinationen av det digitala lagerhanteringssystemet Qpick inklusive praktiska tillbehör och erbjudandet från enkla till mer avancerade logistikuppdrag. Min största utmaning tror jag blir helheten på lagret och jag tänker då främst på hårdvara som jag inte har så mycket erfarenhet av sedan tidigare. Var ska scanners monteras bäst på en truck för att fungera mest effektivt? Det är stor skillnad på att sälja hårdvara och att leverera hårdvara till en kund. En annan utmaning är att bidra till att höja förståelsen för att effektivitet på lagret oftast är lättare att uppnå än motsvarande försäljning för att uppnå sina vinstmål.

Vem är och vad gör Marcus när han inte jobbar?

Jag bor med min familj i skånska Bjärred i ett äldre hus där det alltid finns saker att renovera och förnya. Senast blev det ett nytt golv och ett fint badrum. Det är skönt att varva kontorsjobb med att få arbete med händerna så länge tiden finns. Med barn som är 7, 15 och 18 år gamla innebär det en hel del fritidsaktiviteter. Själv älskar jag att spela golf och har numera 2 i handicap. Som ung försökte jag mig på en del proffstävlande men jag hade inte vad som krävs. Numera spelar jag bara med kompisar och det är ju också det roligaste sättet att spela golf på. Tyvärr har jag inte lyckats få vare sig barnen eller frun att fortsätta med golfen utan för dem är det andra aktiviteter såsom ridning, dans och träning som gäller. Jag får hoppas att jag är mer övertygande inom logistik på jobbet än hemma.

Kontakta gärna mig

Marcus Wigren
Partneransvarig
marcus.wigren@qsys.se

Bygg in flexibilitet i lagret redan från början

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här får du varje månad råd och tips om hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden och bättre ekonomi och hållbar arbetsmiljö. Ämnet denna gång är: Struktur för ett effektivt orderflöde – Hur du bygger lagret rätt.

Plötsligt känns ditt lager – som var så stort – mycket mindre. Det kan bero på många saker som i sig kan vara positiva. Några exempel: Ökad försäljning och ökat antal produkter, liksom krav på lagerhållning av populära produkter från kunderna. Ytorna i lagret fylls snabbt och det få förunnat att kunna bygga ut direkt när trångboddheten slår till.

Det är lätt hänt att många temporära lagerlösningar blir permanenta och den önskade ordningen och kontrollen av artiklar uteblir. En följd av situationen är att resurser äts upp samtidigt som trycket på personalen ökar. Det extra kapital man från början hade börjar sippra ut på mängder av små kostnader. Känner du igen detta läge i ditt lager?

Ösa vatten eller laga hålet?

För att nämna ett par konkreta exempel där kostnadskontrollen glöms av och som också blir en följd av att utöka sitt befintliga lager:
- Längre interna transportsträckor då antalet kvadratmeter som ska täckas ökat
- Högre underhållskostnader av lokal, personal och utrustning
- Mer bundet kapital i form av varor
- Ökat antal hyllvärmare (för nu finns det mer plats än innan, eller hur?)

Kanske är följande citat är passande: ”Som att ösa vatten ur ett sjunkande skepp istället för att laga hålet”

Så höjer du effektiviteten i ditt lager

Tyvärr finns det ingen magisk knapp att trycka på för att lösa alla problem. Men som tur är har de flesta typer av lager ungefär samma funktion vilket också innebär att de oftast har en liknande struktur. Och det bästa; det finns många beprövade lösningar och strategier som går att kombinera för att omvandla ett lager med växtvärk till ett funktionellt och effektivt lager. Här får du några av mina bästa råd:

Mät upp och se över alla ytor. För att kunna göra ett så optimalt flöde i lagret som möjligt så måste vi redan från början veta vilka fysiska förutsättningar som finns.
Kategorisera ytorna. Hur mycket plats behövs för lagring, ompackning, emballagehantering, källsortering, truckgångar med mera.
Se över alla lagerförda produkter. Hur mycket ska lagras, hur länge och hur frekvent kommer produkterna att förflytta sig mellan platser är alla avgörande faktorer för hur de på bästa sätt ska lagras.
Skissa upp ställage och hyllor. Hur många lagerplatser behövs, hur höga ska de vara och var ska de placeras för att få så effektiv yta som möjligt? Inte alltid helt enkelt men börja med att rita, se över alla möjligheter och framför allt be om input från övriga i verksamheten. Tänk på att nyttja lokalens höjd så gott det går samt att avvara yta för gångstråk och tillräckligt breda truckgångar.
Tänk över lagermärkningen. Alla platser måste märkas, hitta en logik som passar hela verksamheten och som gör det lätt att orientera sig. Titta gärna på de stora kommersiella affärerna som har självplock, som IKEA eller Netonnet, för att skapa en uppfattning av hur man kan göra detta på det bästa sättet.
Kategorisera era artiklar. Även en enkel kategorisering där artiklarna delas upp baserade på frekvens kommer drastiskt hjälpa till att skapa optimala plockslingor för den dagliga verksamheten. Består verksamheten av flera olika lager/zoner så använd dessa i den mån det går som naturliga avgränsare. En god grundtanke är att försöka ha så korta körtider som möjligt, det tar lika lång tid att plocka en artikel oavsett var den står men körtiden dit är den enskilda tidsfaktorn som går att spara ner.
Optimering är A och O. Framför allt är det ett levande arbete som alltid måste göras. Allteftersom affärsverksamheten utvecklas kommer också lagerverksamheten behöva göra detsamma. Köps till exempel nya produkter in så kan också lagret behöva formas om för att på ett enkelt och effektivt sätt kunna lagerhålla dessa produkter.

Alla dessa punkter är konkreta åtgärder som ska samspela i många typer av lager. Som sagt, det finns ingen magisk knapp att trycka på. Det är ett arbete som kan ta flera månader att få ordning på i ett redan befintligt lager. Bästa metoden att korta denna tid är att planera in för olika scenarier redan från början.

Mitt bästa tips: Lyssna på medarbetarna på lagret

Ge dig tid till att regelbundet prata med medarbetarna som gör jobbet på lagret. Här arbetar de verkliga experterna som kan hjälpa till att identifiera vilka problem som finns i verksamheten. Även om de inte alltid har lösningen får du en bild av problematiska arbetsområden. Många små förbättringar ger tillsammans en stor effekt. När upplevelsen av att saker och ting förändras så brukar det ofta bli enklare att hitta nya och kreativa lösningar.

Har du frågor om hur man bygger sitt lager rätt?

Tveka inte att höra av dig till mig och mina kollegor på Qsys. Vi hjälper dig gärna att se över både struktur och innehåll.

Kontakta gärna mig

Fredrik Larsson
Logistikkonsult
fredrik.larsson@qsys.se

Lästips: Kolla in min kollega Mattias Olssons kloka råd i artikeln Effektiva plocklistor & plockslingor ett vinnande team.

"Kunden ska känna att vi aldrig ger oss förrän problemet är löst”

Hej Stefan Koutcho, hur hamnade du på Qsys?
Jag är utbildad inom IT med inriktning på mjukvara och IT-infrastruktur. Men sedan kom jag på vift några år och drev bland annat ett eget konsultbolag. Det är härligt att få chansen att hitta tillbaka till min ursprungliga kompetens. Jag såg en annons från Qsys och hade redan hört så mycket gott om företaget och dess ambitioner. Sökte direkt jobbet som supporttekniker och kände att den här resan vill jag vara med på.

Berätta vad du gör på Qsys just nu?
Jag och mina kollegor på supporten hjälper våra kunder att lösa problem som till exempel servar som inte fungerar eller misstänkta buggar i systemen. Kunden ska känna att vi i supporten tar över ansvaret och att vi inte ger oss förrän allt löst. Jag får fantastisk uppbackning av mina nya kollegor – alla hjälps åt för att göra kunderna nöjda.

Är du taggad inför uppgiften och vad är bäst med ditt uppdrag?
Supertaggad! Jag drivs av att sätta höga mål. Här på Qsys får du verkligen chansen att utvecklas tillsammans med det fantastiska teamet där IT-tekniker och logistikexperter jobbar tätt tillsammans och stöttar varandra i alla lägen.

Jobbet som supporttekniken är en bra chans för mig att utforska de olika rollerna på Qsys för att sedan kunna välja en inriktning där min kompetens verkligen kommer till sin rätt. Här vill jag göra karriär och växa i mitt yrkesval!

Vad har du för utbildning och yrkeserfarenhet?
Jag har en kandidatexamen från Tekniska Högskolan i Jönköping från 2017. Min inriktning var nätverk, infrastruktur och cybersäkerhet. Efter skolan har jag bland annat jobbat som IT-konsult i eget konsultbolag. Jag har också arbetat som systemutvecklare och administratör. För ett och ett halvt år sen var jag också med och startade ett café i stan tillsammans med min bror och en vän.

Vilken nytta kommer Qsys kunder att ha av din kompetens?
Våra kunder ska känna att jag direkt tar hand om problemen och vill lösa dem så snabbt det bara går. Jag kommer från en familj som drivit flera restauranger. Här lärde jag mig sedan unga år hur viktigt det är med god service. Omtanke och känslan av att vara i goda händer är grunden i kundupplevelsen.

Vilken är din största utmaning på nya jobbet?
Haha, att jag fortfarande är lite grön på vissa områden. Men jag lär mig snabbt och får varje dag nytta av mina kollegors stora kompetens. Där jag har luckor ser jag till att jobba dubbelt så hårt.

Vem är och vad gör Stefan när han inte jobbar?
Jag är en kille på 30 år som är mycket sportintresserad och glad för att umgås med mina vänner och med familjen. Fotboll är min stora grej, både att titta på och att spela själv. Jag spelar inomhusfotboll (futsal) i Assyriska FC och under utomhussäsongen spelar jag i Norrahammars IK. Jag bor i Jönköping, är förlovad och nästa år blir det bröllop!

“Jag mår bra när jag får lösa kundernas problem”

Hej Sebastian Istiphan, Junior IT konsult på Qsys!

Vad du gör på Qsys just nu?
Jag arbetar som Junior IT-konsult och det är en kostym som jag verkligen vill fylla för att kunna bli proffs. Just nu arbetar jag huvudsakligen inom supporten hos Qsys. Jag underlättar livet för våra kunders medarbetare och hjälper användare som har fått problem, stort som smått. Det kan handla om en tjänst som inte fungerar. Någon har glömt sitt lösenord, eller ett felmeddelande som dyker upp. Att jobba i supporten är en fantastisk skola för mig som i framtiden vill arbeta som fullfjädrad IT-konsult.

Är du taggad inför uppgiften och vad är bäst med ditt uppdrag?
Supportjobbet och att få hjälpa till i konsultuppdrag är jätteroligt. Jag få bekanta mig med de olika miljöerna som våra kunder arbetar i och försöka förstå komplexiteten i verksamheterna. Jag mår bra när jag får lösa problem!

Nästa vår är det dags för dig att göra ditt examensarbete på Qsys. Vad ska det handla om?
Jag har inte riktigt bestämt mig än om inriktningen. Qsys kunder är verksamma inom så många olika branscher och sektorer. Det ger mig möjlighet att välja innehåll i ett examensarbete som också kan göra nytta för våra kunder.

Vad har du för utbildning och yrkeserfarenhet?
Jag har gått teknikprogrammet på Erik Dahlbergsgymnasiet här i Jönköping och studerar just nu IT-infrastruktur och nätverksdesign på Jönköping University. Jag har tidigare arbetat som simskolelärare och som simtränare på Jönköpings simsällskap. Så man kan säga att det är bra flyt hittills i min karriär!

Vilken nytta kommer Qsys kunder att ha av din kompetens?
Jag har redan hunnit lära mig mycket om våra kunder och om IT under tiden jag studerat samt jobbat på Qsys. Tiden i supporten bygger på min kunskapsbas om de problem som kan uppstå hos våra kunder. Redan idag styr jag vissa delar av olika projekt själv och kan hjälpa våra kunder med skräddarsydda lösningar för deras miljöer.

Vilken är din största utmaning på nya jobbet?
Min största utmaning är att lära mig allting som krävs för att kunna matcha mina mer seniora kollegor, då de båda har många års erfarenhet. Samtidigt är båda mycket generösa och hjälper mig i olika frågor samt bjuder på sina tips och tricks.

Vem är och vad gör Sebastian när han inte jobbar?
Jag är en 21-åring som talar fyra språk flytande. Jag är enligt vänner en omtänksam människa som gör mitt bästa för att hjälpa andra men när någon typ av tävlingsinriktad situation uppstår är jag väldigt skarp och fokuserad.

Jag har tävlat inom simning och har även tränat handboll, men båda dessa sporter har jag lagt upp på hyllan. Numera spelar jag gärna rollspel, bordsspel eller tv-spel med mina vänner på min fritid och umgås med dem så ofta jag kan.

Qpick gör det enkelt att göra rätt på lagret!

Qpick:

Det är inte konstigt att Qsys egenutvecklade digitala lagerhanteringssystem Qpick väljs av allt fler företag som vill optimera lager och logistik och få ökad lönsamhet på köpet.


Ett av målen med Qpick är att det ska vara enkelt att göra rätt på lagret. Men finns det andra fördelar? Och hur går det till när ditt företag ska komma igång med Qpick? Vi bjöd in Qsys konsultchef Boris Gasic och vd Sebastian Wollter till ett samtal.

Vilka är de fyra största fördelarna med Qpick?

Systemet är utvecklat i samarbete med de som gör jobbet på lagret. Det är enkelt och intuitivt att använda vilket skapar både arbetsglädje och bättre effektivitet i jobbet. Lätt att göra rätt helt enkelt. Det är till en stor fördel när man tar in extrapersonal vid exempelvis semestertider eller säsongstoppar. Den nya personalen behöver då endast en kort introduktion innan de är igång och kan arbeta i Qpick.
Det effektiva systemstödet gör att man kan plocka flera order samtidigt, vilket minskar stressen och effektiviserar plockflödet.
I Qpick är informationen till lagerarbetaren nerskalad och endast den information som behövs i varje givet ögonblick visas på displayen.
Qpick är en enkel men flexibel lösning för hela lagret. Med Qpick erbjuder vi hårdvara, mjukvara, standardiserad integration med befintligt affärssystem, wifi-lösning, konsultation om lagerlayout, utbildning och support, allt i ett komplett paket.

För vilka typer av företag passar Qpick?

Alla företag som har ett lager som behöver effektiviseras med ett modernt digitalt lagerhanteringssystem som vi ständigt utvecklar i dialog med lagerarbetare och företagsledning.

Jobbar Qpick lika bra ihop med alla affärssystem?

Qpick är designat för att kunna integreras smidigt med valfritt system. Vi tar också fram och erbjuder våra kunder standardiserade Plug-in integrationer till olika affärssystem tillsammans med våra partners.

Berätta mera om den nytta som Qpick levererar?

Med Qpick i lagret vet lagerarbetarna att varje artikel ligger på rätt ställe. Man leds med självklar enkelhet genom arbetet med digitala plocklistor och plockslingor som alltid är uppdaterade. Det ger trygghet och en ökad arbetsglädje.
Förutsatt att masterdata är korrekt bidrar Qpick till ett störningsfritt flöde från inleverans, orderhantering till lagerplock och frakthantering vid utleverans.
För företagsledningen ger Qpick nyttan att lagret fungerar effektivt i alla lägen. Lager och logistik i toppform bidrar till ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Hur går det till steg-för-steg när Qpick sätts i arbete i ett företag?

Qpick är ett system som levereras till fast pris vilket ger våra kunder trygghet i sin investering. Implementationen av systemet med integration till ert affärssystem drivs i projektform med ett antal hållplatser på vägen fram tills dess att Qpick är helt integrerat och kan köras för fullt i er verksamhet:

Kundmöte med demo – Tillsammans med dig som kund och en av våra logistikkonsulter går vi igenom din lagerverksamhet och kartlägger vilken effekt man efterfrågar med Qpick.

Nulägesbeskrivning och riskanalys – Qsys identifierar förutsättningarna för att genomföra implementationsprojektet samt beskriver nuvarande status för lager och logistik i ditt företag.

Offert till fast pris – Priset bygger på antalet samtida användare, implementation, tester, produktutbildning och support.

Qpick går live integrerat med ert affärssystem – tester, utbildning, justeringar och support. För att säkerställa att du som kund känner dig trygg i det nya systemet finns Qsys alltid på plats hos dig när vi går live. Tillsammans med dig testar vi systemflöden och gör justeringar och innan vi går live ser vi alltid till att du och din personal fått rätt utbildning i Qpick.

Qpick börjar göra nytta direkt och blir snabbt en uppskattad ”ny medarbetare” i teamet.

Till sist Boris och Sebastian, vilken är er bästa oneliner för att beskriva Qpick?

Qpick ger er en digital plocklista i ett modernt, intuitivt och flexibelt system!
Med Qpick börjar resan mot ett effektivare lager!

Kontakta gärna oss

Boris Gasic
boris.gasic@qsys.se
Sebastian Wollter
sebastian.wollter@qsys.se

Relaterade artiklar

Logistikskolan 1 – Koll på masterdata är nyckeln till företagets framgång
Logistikskolan 2 – Korrekta masterdata ger rätt tryck i dina informationsflöden
Besök Qsys på Logistik & Transport 8-9 november

Besök Qsys på Logistik & Transport 8-9 november

Logistik & Transport är Nordens ledande utställning och konferens för hela transport- och logistikbranschen. Mässan har fler än 100 utställare och lockar 5 500 varuägare, leverantörer, beslutsfattare, myndigheter och högskolor inom logistiksektorn för kunskapsutbyte och affärer i en vänlig och affärsmässig atmosfär.

Välkommen att besöka vår monter!

Qsys kommer att vara på plats i monter C04:07 där vi bland annat kommer att visa upp Qpick, vårt egenutvecklade streckkodsbaserade plocksystem. Vi samarbetar även med Zebra och kommer att visa flertalet av deras produkter för lagerlogistik i vår monter. Kom förbi och prata Qpick och digitalisering av plockprocessen med oss!

Gratis entré till mässan när ni registrerar er via länken nedan.

”Jag är bra att utveckla lösningar som håller länge”

Hej David Eliason, ny systemutvecklare på Qsys!

Är du taggad inför uppgiften?
Ja, det är alltid roligt med nya utmaningar. På Qsys får jag möjlighet att bidra med min kompetens i ett nytt företag och med nya kunder. Det är extra roligt att som systemutvecklare få vara med och uppgradera vårt digitala lagerhanteringssystem Qpick till nästa nivå.

Vad har du för utbildning och yrkeserfarenhet?
I grunden är jag utbildad till elektroingenjör på Chalmers i Göteborg. Arbetslivet startade som systemutvecklare på StroedeRalton (numera InterMail). Här utvecklade jag produkter för CRM-Marketing i kundklubbar. Nästa arbete var som systemutvecklare på Proxio Systems. Bland mina arbetsuppgifter fanns att utveckla en produkt för beräkning av fraktkostnad och miljöpåverkan för transporter.

Vilken nytta kommer Qsys kunder att ha av din kompetens?
Jag tycker det är viktigt att skriva robust och testbar kod, vilket på sikt resulterar i färre buggar. Jag gillar även att bygga användargränssnitt som är lätta att förstå och snabba att jobba med. För att vara framgångsrik som systemutvecklare måste man förstå kundens verksamhet och sedan skapa lösningar som fungerar varje dag i kundens vardag. Jag är bra på att utveckla något som håller länge och inte blir ”spagetti” efter ett tag!

Vilken är din största utmaning på nya jobbet?
Att sätta mig in i hur Qpick används av olika kunder, och att förstå vilka problem olika delar av koden löser. För att lyckas med detta djupdyker jag nu i hur modern digital lagerhantering fungerar och hur de olika delarna inom logistikkedjan interagerar. Det är förutsättningen för att jag ska kunna bidra till att Qpick blir ännu lättare och effektivare att använda i det dagliga arbetet på lagret.

Vem är och vad gör David när han inte jobbar?
Jag är 48 år och bor med min fru Martina i Onsala. På fritiden gillar jag att spela PC-spel och att kolla på science fiction. Bland favoriterna finns serierna Star Trek, Stargate SG-1 och filmen Interstellar. Jag försöker få upp flåset genom att springa i skogen och styrketräna på gymmet, något som låg lite nere under pandemin.

Är du också en utvecklare som brinner för teknik och systemarkitektur?

Är du en systemutvecklare som gärna arbetar med arkitektur, design och programmering? En van teamspelare med ett analytiskt betraktningssätt och som tar eget ansvar när det gäller arbetsmetoder, teknik och systemarkitektur? I så fall får du inte missa möjligheten att bli Davids nya kollega! Just nu rekryterar vi ytterligare en senior utvecklare till vårt kontor i Göteborg. Hos oss kommer du att vara delaktig i hela den tekniska plattformen och kunna påverka utvecklingen av Qpick och kommande produkter.

Besök Qsys på mässan Logistik & Affärssystem

Den 11 oktober går den årliga mässan Logistik och Affärssystem av stapeln igen i Gummifabriken i Värnamo. Temat för i år är "Success stories - lyckade kundcase". Qsys kommer att finnas på plats även i år och tillsammans med Invid och Vitec Unikum Datasystem AB (Pyramid) bjuder vi på smarta tips för lyckade logistikprojekt.

Besök oss gärna i vår monter eller lyssna in på vårt presentationspass kl. 10:45 där vi tillsammans med Invid ger dig viktiga tips på vägen för att lyckas med olika typer av logistikprojekt. Du får en inblick i vilka aktiviteter ni bör fokusera mest på samt viktiga punkter om er förberedelse i Pyramid. Varje logistikprojekt har olika aktiviteter kopplade till lagerprocesserna. Exempelvis lageruppmärkning, streckkodsmärkning samt effektivisering av lagret.

Vi ser fram emot att få träffa både kunder och företag som är nyfikna på Qsys lösningar i samarbete med vår partner Invid samt Vitec Unikum Datasystem AB. Du får även möjlighet att ta en närmare titt på Qpick, Qsys egenutvecklade streckkodsbaserade plocksystem, som integreras i ert affärssystem.

Varmt välkommen att besöka oss i vår monter den 11 oktober!

Kontakta gärna mig

Sebastian Wollter
VD
sebastian.wollter@qsys.se

"Jag ska jobba för att ta Qsys produkter till nästa nivå"

Hej Mattias Hägerstrand, ny utvecklingschef på Qsys!

Är du taggad inför uppgiften?
Jag är supertaggad! Det är en härlig känsla att kunna ta med mig hela min erfarenhet som utvecklingschef för bolaget Proxio Systems och använda min kompetens för att lyfta Qsys till nästa nivå. Jag brinner för att bygga hållbara och långsiktiga lösningar som ytterligare ökar kundnyttan i Qsys erbjudande.

Vad ingår i ditt uppdrag som utvecklingschef för Qsys?
Övergripande är jag, tillsammans med Qsys ledning, ansvarig för produktstrategi, kvalitet och produktutveckling. Först på min dagordning står att sätta upp ett nytt utvecklingskontor i Göteborg. Vi rekryterar nu vassa utvecklare som ska göra Qsys organisation mera robust inför framtiden. Det är viktigt att vi lyckas överföra den fina företagskulturen i Jönköping och få den att leva även på kontoret i Göteborg. En sak till: Har du tips på kompetenta utvecklare så hör av dig till mig!

På agendan står också att ge vårt egenutvecklade digitala lagerhanteringssystem Qpick ett lyft in i framtiden. Arbetet pågår för fullt med att göra Qpick molnbaserat och moderniserat för att kunna attrahera nya målgrupper. På ritbordet finns även helt nya produkter. Det ska bli spännande att få berätta om dessa när vi kommit längre!

Vad har du för utbildning och yrkeserfarenhet?
Jag har en bakgrund som mjukvaruarkitekt och systemutvecklare i ett brett spektrum av olika typer av applikationer. Efter flera år på Volvo fortsatte jag som utvecklingschef på Proxio Systems med innovation i fokus. Jag är erfaren i att leda distribuerade utvecklingsteam.

Vilken nytta kommer Qsys kunder att ha av din kompetens?
Jag kommer med en blick utifrån som kan bidra till att öka kundnyttan på lagret när man använder Qsys produkter och tjänster. Jag vet hur man bygger rätt när man uppgraderar en existerande lösning och genom att använda självtestande teknologi säkras en robust produkt. Det betyder ökad kvalitet när felkällor upptäcks och elimineras redan på vägen.

Vilken är din största utmaning på nya jobbet?
Helt klart att säkra en effektiv utveckling av Qpick från dagens nivå 4.4 till nästa generation 5.0. Vi talar om en helt ny standard för digital lagerhantering som också kan attrahera nya målgrupper.

Vem är och vad gör Mattias när han inte jobbar?
Viktigast för mig är familjen och träningen, i den ordningen. Jag är en 44-årig entusiastisk multisportare som älskar att tävla i sporten swimrun. Varje lopp är ett riktigt äventyr där man både sliter bland vågorna och försöker hålla högsta tempo i löpningen.