Nyheter

Senaste nytt från oss på Qsys
2024-06-05

4 tips som skapar struktur i ditt digitaliserade lager

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här får du varje månad råd och tips om hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden, bättre ekonomi och hållbar arbetsmiljö. Ämnet denna gång är: ”Ordning och reda: Skapa struktur i ditt digitaliserade lager.”

Anwar Shlaimon, logistikkonsult på Qsys, delar med sig av sina bästa råd och tips för hur du kan organisera strukturen i ditt digitaliserade lager.

1. Lås möjligheten att plocka från buffertplatser

Bestäm istället ett min/max-värde på plockplatser, vilket leder till att en operatör får uppdraget att fylla på dem. Jag har varit på flera lager där man sagt att det är fullt och därför har man använt sig av provisoriska golvytor. Något som både skymmer, är i vägen och har ingen plats i ett systematiserat lager. När jag har undersökt saken visar det sig att de har plockplatser och buffertplatser som endast är fyllda till 25 procent!

2. Anpassa gångar/lagerplatser efter godset

Har ni gods som alltid ska finnas i lager – och godset har högre eller lägre pallhöjd – se till att dedikera rätt lagerplatser. Reservera vissa gångar för högre pallplatser och styr godset dit systemtekniskt. Samma gäller för lägre pallhöjd. Lagerytan utnyttjas bättre vilket ger ökad effektivitet.

3. Äldsta godset ut först

Använd systemtekniska verktyg för att få ut det äldsta godset först. Med hjälp av inleveransdatum kan man styra vad som ska lämna lagret först och på så sätt få en högre omsättning på vissa lagerplatser.

4. Kolla saldo för hyllvärmare

Kolla upp saldo för artiklar som värmt hyllan alldeles för länge och bara ockuperar plats. I många fall kan det vara värt att skrota för att frigöra lagerplatser.

Bonus: Två åtgärder som bidrar till ökad effektivitet och säkerhet på ditt lager:

Om det finns möjlighet – sätt en balk som höjer upp golvplatserna. Då får man lättare åtkomst till att kunna städa undan det skräp som hamnat under pallarna. Det är också i många fall mer ergonomiskt att arbeta med upphöjda plockplatser.

Det är mindre riskfyllt för den medarbetare som ska ta ner en pall från en buffertplats, om godset är förankrat och säkert. Jämfört med en pall som någon skurit upp plasten/pallband eller öppnat kartonger. Risken finns att man drar med sig en annan pall eller gods, eller att gods faller ner.

Vill du veta mer om hur du skapar struktur i ditt digitaliserade lager? Kontakta gärna mig!

Anwar Shlaimon, Logistikkonsult

073-442 05 52

anwar.shlaimon@qsys.se

Alltid bra tips på lager!

Är namnet på vårt månatliga nyhetsbrev där vi bjuder på tips, råd och trender
som kan skapa mätbar affärsnytta i din verksamhet.
Nyhetsbrev (sidfot)
© Copyright Qsys Sverige AB, All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram