Nyheter

Senaste nytt från oss på Qsys
2024-05-07

Lyckad digitalisering av lagret med Qpick

Arla Foods i Jönköping minskade sina returer med över 70 procent!

Varje vecka levereras 5 500 ton mejeriprodukter i form av mjölk, fil, yoghurt och grädde från mejeriet i Jönköping – så stora volymer medför också stora risker för felleveranser. Datummärkta produkter och felaktiga leveranser resulterar ofta i svinn, förlust i pengar och minskad kundnöjdhet. Lagret behövde därför effektiviseras och digitaliseras. Men frågan var - vem som kunde leverera en lösning?

Jönköping Mejeri förser hela södra Sverige med mjölk, fil och grädde. Över 100 olika artiklar tillverkas här och distribueras från ett av Europas modernaste färskvarumejerier veckans alla dagar till cirka 4 000 butiker och grossister. Att antalet felleveranser måste minska var både nödvändigt och viktigt för verksamheten – både för minskade kostnader och för ökad kundnöjdhet.

Från fysiska plocklistor till scanners

Fram till i februari förra året hade personalen på lagret plockat varor på traditionellt vis med hjälp av en plocklista. Flera försök hade gjorts för att hitta en leverantör som kunde digitalisera Arla Foods lager men det var först när Qsys kom in i bilden som den verkliga förändringen kunde ske.

– Jag bor själv här i Jönköping och cyklade ofta förbi Qsys kontor. En vacker dag tog jag kontakt med dem för att se om de kunde hjälpa oss med en lösning – och de kunde de, säger Rickard Widegren, Warehouse Leader Arlafoods, som varit ansvarig för projektet.

Tillsammans med Qsys gick Rickard och hans medarbetare igenom lagret för att skapa rätt bild hur lager och logistiken behövde fungera och vilka krav som Arla Foods ställde på sitt framtida lagerhanteringssystem. Qpick är alltid ett fullt fungerande verktyg i sig men anpassas efter olika parametrar och blir på så vis skräddarsytt för varje kunds önskemål. Förutom handhållna datorer och scanners fanns i kravbilden från början även ett mobilt skrivarbälte. Valet föll slutligen på stationära skrivare för optimal driftsäkerhet.

– Vi har haft ett mycket gott samarbete hela vägen och Qpick har hjälpt oss att nå våra interna mål – säkrare leveranser, färre returer, stora besparingar och nöjdare kunder som fått ökat förtroende för oss. Qsys har inte bara sålt ett system till oss utan har verkligen varit med hela vägen – före, under och efter, säger han.

Minskade returer med över 70 procent

Efter en relativt lång testperiod kunde lagerhanteringssystemet Qpick gå live i februari förra året. För att övergången skulle gå så smidigt som möjligt hjälpte Qsys till med att ta fram ett utbildningsmaterial så att alla 120 medarbetare fick en gedigen träning i det nya systemet.

- Vi gick efter principen ”train the trainer”, dvs internutbildade tränare som i sin tur utbildade operatörerna. Som alltid när man genomför en stor förändring så kan det finnas motstånd internt mot att ändra något men jag tycker att den långa testperioden gjorde att övergången gick smidigt, säger Rickard.

Med den utrustningen som finns på Arla Foods idag kan fyra operatörer arbeta samtidigt och resultatet av ett digitaliserat lager har överträffat målbilden med råge. Felleveranser och returer har minskat med över 70 procent!

- Vi är såklart nöjda med utfallet och vi räknar med en ROI på lite drygt två år. Arla säljer produkter både i Sverige och globalt och nyfikenheten över det goda resultatet i Jönköping har väckts på fler siter och i fler länder – såväl Arlas mejeri i Stockholm som i Danmark och England har visat intresse. Så det kan nog bli Qpick även där, avslutar han.

Rickard Widegrens bästa tips på vägen mot ett digitaliserat, effektivt lager:

· Förarbetet är viktigt – skriv en noggrann kravspecifikation på vad du vill ha ut.

· Sätt tydliga deadlines.

· Ett glatt humör är viktigt – saker och ting skiter sig alltid någon gång under en utvecklings- eller implementeringsfas.

· Var nyfiken och ha ett öppet sinne. Det är viktigt att vilja implementera nya saker.

På lagret ryms totalt 3 000 rullburar med 72 - 120 förpackningar i varje bur. En vanlig dag är det cirka 1 800 rullburar som ska hanteras.
Medarbetarna på lagret använder sig av handdator och scanner när de plockar rullburarna.
Rickard Widegren är nöjd med resultatet på lagret och kunde snabbt notera 70 procent färre returer.

Alltid bra tips på lager!

Är namnet på vårt månatliga nyhetsbrev där vi bjuder på tips, råd och trender
som kan skapa mätbar affärsnytta i din verksamhet.
Nyhetsbrev (sidfot)
© Copyright Qsys Sverige AB, All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram