Nyheter

Senaste nytt från oss på Qsys
2024-04-03

Bygg in flexibilitet i lagret redan från början

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här får du varje månad råd och tips om hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden och bättre ekonomi och hållbar arbetsmiljö. Ämnet denna gång är: Struktur för ett effektivt orderflöde – Hur du bygger lagret rätt.

Plötsligt känns ditt lager – som var så stort – mycket mindre. Det kan bero på många saker som i sig kan vara positiva. Några exempel: Ökad försäljning och ökat antal produkter, liksom krav på lagerhållning av populära produkter från kunderna. Ytorna i lagret fylls snabbt och det få förunnat att kunna bygga ut direkt när trångboddheten slår till.

Det är lätt hänt att många temporära lagerlösningar blir permanenta och den önskade ordningen och kontrollen av artiklar uteblir. En följd av situationen är att resurser äts upp samtidigt som trycket på personalen ökar. Det extra kapital man från början hade börjar sippra ut på mängder av små kostnader. Känner du igen detta läge i ditt lager?

Ösa vatten eller laga hålet?

För att nämna ett par konkreta exempel där kostnadskontrollen glöms av och som också blir en följd av att utöka sitt befintliga lager:
- Längre interna transportsträckor då antalet kvadratmeter som ska täckas ökat
- Högre underhållskostnader av lokal, personal och utrustning
- Mer bundet kapital i form av varor
- Ökat antal hyllvärmare (för nu finns det mer plats än innan, eller hur?)

Kanske är följande citat är passande: ”Som att ösa vatten ur ett sjunkande skepp istället för att laga hålet”

Så höjer du effektiviteten i ditt lager

Tyvärr finns det ingen magisk knapp att trycka på för att lösa alla problem. Men som tur är har de flesta typer av lager ungefär samma funktion vilket också innebär att de oftast har en liknande struktur. Och det bästa; det finns många beprövade lösningar och strategier som går att kombinera för att omvandla ett lager med växtvärk till ett funktionellt och effektivt lager. Här får du några av mina bästa råd:

Mät upp och se över alla ytor. För att kunna göra ett så optimalt flöde i lagret som möjligt så måste vi redan från början veta vilka fysiska förutsättningar som finns.
Kategorisera ytorna. Hur mycket plats behövs för lagring, ompackning, emballagehantering, källsortering, truckgångar med mera.
Se över alla lagerförda produkter. Hur mycket ska lagras, hur länge och hur frekvent kommer produkterna att förflytta sig mellan platser är alla avgörande faktorer för hur de på bästa sätt ska lagras.
Skissa upp ställage och hyllor. Hur många lagerplatser behövs, hur höga ska de vara och var ska de placeras för att få så effektiv yta som möjligt? Inte alltid helt enkelt men börja med att rita, se över alla möjligheter och framför allt be om input från övriga i verksamheten. Tänk på att nyttja lokalens höjd så gott det går samt att avvara yta för gångstråk och tillräckligt breda truckgångar.
Tänk över lagermärkningen. Alla platser måste märkas, hitta en logik som passar hela verksamheten och som gör det lätt att orientera sig. Titta gärna på de stora kommersiella affärerna som har självplock, som IKEA eller Netonnet, för att skapa en uppfattning av hur man kan göra detta på det bästa sättet.
Kategorisera era artiklar. Även en enkel kategorisering där artiklarna delas upp baserade på frekvens kommer drastiskt hjälpa till att skapa optimala plockslingor för den dagliga verksamheten. Består verksamheten av flera olika lager/zoner så använd dessa i den mån det går som naturliga avgränsare. En god grundtanke är att försöka ha så korta körtider som möjligt, det tar lika lång tid att plocka en artikel oavsett var den står men körtiden dit är den enskilda tidsfaktorn som går att spara ner.
Optimering är A och O. Framför allt är det ett levande arbete som alltid måste göras. Allteftersom affärsverksamheten utvecklas kommer också lagerverksamheten behöva göra detsamma. Köps till exempel nya produkter in så kan också lagret behöva formas om för att på ett enkelt och effektivt sätt kunna lagerhålla dessa produkter.

Alla dessa punkter är konkreta åtgärder som ska samspela i många typer av lager. Som sagt, det finns ingen magisk knapp att trycka på. Det är ett arbete som kan ta flera månader att få ordning på i ett redan befintligt lager. Bästa metoden att korta denna tid är att planera in för olika scenarier redan från början.

Mitt bästa tips: Lyssna på medarbetarna på lagret

Ge dig tid till att regelbundet prata med medarbetarna som gör jobbet på lagret. Här arbetar de verkliga experterna som kan hjälpa till att identifiera vilka problem som finns i verksamheten. Även om de inte alltid har lösningen får du en bild av problematiska arbetsområden. Många små förbättringar ger tillsammans en stor effekt. När upplevelsen av att saker och ting förändras så brukar det ofta bli enklare att hitta nya och kreativa lösningar.

Har du frågor om hur man bygger sitt lager rätt?

Tveka inte att höra av dig till mig och mina kollegor på Qsys. Vi hjälper dig gärna att se över både struktur och innehåll.

Kontakta gärna mig

Fredrik Larsson
Konsultchef
fredrik.larsson@qsys.se

Lästips: Fler kloka råd i artikeln Effektiva plocklistor & plockslingor ett vinnande team.

Alltid bra tips på lager!

Är namnet på vårt månatliga nyhetsbrev där vi bjuder på tips, råd och trender
som kan skapa mätbar affärsnytta i din verksamhet.
Nyhetsbrev (sidfot)
© Copyright Qsys Sverige AB, All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram