Nyheter

Senaste nytt från oss på Qsys
2024-04-03

Effektiva plocklistor & plockslingor ett vinnande team

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här kommer du varje månad att få råd och tips på hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden & bättre ekonomi & hållbar arbetsmiljö. Ämnet denna gång är: Struktur för effektivt orderflöde – Plocklistor & plockslingor

I många distribuerande företag är lager och logistik den del av verksamheten som kräver mest tidsåtgång, utrustning, medarbetare och kapitalinsatser. Ett effektivt lager ska ses som en strategisk tillgång som lyfter leveranskvalitet och kundnöjdhet. Företag med denna insikt ser till att alla moment är effektiva och skapar värden – inte minst viktigt är digitaliserade och optimerade plocklistor och plockslingor. Detta är något som vi på Qsys brinner för!

Målet är korta körsträckor
Plocklistor och plockslingor ska man alltid prata om på samma gång, för de hänger naturligt samman i det dagliga arbetet på lagret. Plocklistorna berättar vad som ska hämtas och i vilken ordning. Plockslingans layout styrs av flera faktorer. ABC-klassning där A står för de mest frekvent efterfrågade produkterna. Annat som spelar in är produkternas placering, längd, bredd, höjd, volym, vikt och känslighet. Målet är alltid kortast möjliga körsträcka för att genomföra en plockorder.

Låt ”handen i lådan” styra placering
Man brukar lite skämtsamt säga att det där ”handen är i lådan oftast” ska placeras närmast på lagret. Men det är inte alltid så självklart var produkter ska hyllplaceras. Tänk dig ett lager för kläder. Det kan kännas logiskt att placera alla blå byxor av ett visst märke på samma ställe lagrade i storleksordning. Men om storlek 36/32 är mest efterfrågade ska dessa byxor ligga mest lättplockade.

Grunden för denna logik är att ha koll på kundernas köpmönster och även ha blick för vilka kombinationer av olika produkter som är vanligast. Köper många blå byxor och väljer till vita skjortor ska det påverka hyllplacering och bidra till att göra plockslingan effektivare.

Digitalisera och få helt ny kontroll
Det finns en väldig kraft i att digitalisera så många funktioner som möjligt i ett lager. Jämfört med information på papper är digital lagerhantering säkrare, snabbare och effektivare i varje parameter. Plocklistor på papper kan vara utskrivna flera dagar i förväg och bli inaktuella när saker förändrats under tiden. Digitalt plockstöd är alltid uppdaterat och online. Är man flera som plockar på samma rad så ser man dynamiskt hur arbetet framskrider vilket underlättar samarbetet. Även återrapporteringen går snabbare och med hög tillförlitlighet.

Endast relevant information visas i Qpick
En del företag har lösningar som ger lagerarbetarna alldeles för mycket information under plockprocessen. Det skapar ett visuellt buller som stör, förvirrar och försinkar arbetet. Vårt råd är alltid: Visa relevant information och presentera på ett logistiskt och pedagogiskt sätt.

Ett bra sätt att uppgradera sitt lager är att använda vårt egenutvecklade digitala plocksystem Qpick. I Qpick är informationen till lagerarbetaren nerskalad. Bara den information som behövs i varje givet ögonblick visas på displayen. Det handlar om vilken artikel, som ligger var och hur många som ska plockas. Det blir lätt att göra rätt.

Qpick tillför så många mervärden i det dagliga arbetet på lagret. En stor fördel är att det är lätt att göra dynamiska plocklistor för olika behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med de som gör jobbet bland hyllorna. Ofta får vi höra hur är enkelt och intuitivt systemet är att använda vilket ger både arbetsglädje och gör jobbet effektivare. Läs gärna mer om hur Qpick fungerar på vår hemsida och tveka inte att höra av dig till oss om du vill få fördjupad information.

Mitt bästa råd: Rätt information och rätt placerade produkter är grunden
Basen för optimerade plocklistor och plockslingor är korrekta masterdata. Nästa byggsten är att rätt produkt finns på rätt ställe i lagret, baserat på bland annat köpfrekvens. Och till sist ska vi underlätta lagerarbetarnas jobb genom att visa relevant information i plockstödet.

Har du frågor om effektiva plocklistor och plockslingor?
Tveka inte att höra av dig till oss på Qsys. Vi hjälper dig gärna att se över både struktur och innehåll.

Alltid bra tips på lager!

Är namnet på vårt månatliga nyhetsbrev där vi bjuder på tips, råd och trender
som kan skapa mätbar affärsnytta i din verksamhet.
Nyhetsbrev (sidfot)
© Copyright Qsys Sverige AB, All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram