Nyheter

Senaste nytt från oss på Qsys
2024-04-22

Rätt skyltning gör jobbet säkrare på lagret

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här får du varje månad råd och tips om hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden & bättre ekonomi & hållbar arbetsmiljö. Ämnet denna gång är: Säkerhet – Golvmärkning & skyltar.

I detta avsnitt tar vi en närmare titt på golvmärkning, varningsskyltar, speglar och allmänt vett och etikett på ett lager. Oavsett om lagret huserar i en toppmodern byggnad med uppmärkta gångstråk eller är av äldre karaktär så finns det vissa lagar och regler som måste följas. Rätt skyltning bidrar också till ett effektivt jobb i en säker arbetsmiljö.

Golvmärkning

Hur man gör detta är självfallet upp till varje företag. Vanligast är dock att man tejpar med varseltejp alternativt målar upp märkning med färg som är avsedd för golvets typ, till exempel betong eller asfalt.

Detta vill vi alltid vill se i ett lager:

Uppmärkta avställningsytor för utleverans
Hur mycket gods är det som behövs ställas av innan lastningstillfället? Har man till exempel fasta avgångstider, olika speditörer som hanterar olika sändningar eller en viss typ av gods som kräver speciell hantering – märk upp den ytan efter behov och namnge gärna facken/ytorna enligt ett enkelt system som ni även märker fraktsedlarna med. På så vis får ni koll på var godset är placerat. Och chaufförerna kan själva hitta sina pallar genom att titta på fraktsedeln och behöver således inte ta upp tid för personalen för att visa vilket gods som ska hämtas.

Ett normalt mått att förhålla sig till är pallens längd eller bredd (beroende på hur gods ställs av) plus 5–10 cm per sida. Ska vi tejpa upp en yta med flera fack bredvid varandra ska varje fack vara antingen 90–100 cm eller 130–140 cm breda.

Anledningen till att göra facken bredare än pallen är för att ta höjd för eventuellt utstick på pallarna, extra yta för att underlätta truckkörning samt att vid behov kunna klämma sig in mellan pallarna för att till exempel. etikettera eller kontrollera någonting på godset.

Bilden ovan är ett exempel där varje fack är 140 cm brett och har en gång mellan varje fack på 30 cm för att till exempel kunna fästa etiketter, kontrollera gods eller liknande. Gången på 30 cm kan tyckas onödig och tar givetvis upp lite extra yta i avställningen. Men den möjliggör en lättare hantering för att fylla sina fack, reducerad risk att köra på gods och att chaufförer kan arbeta mer självständigt i sina arbetsmoment.

Uppmärkta avställningsytor för inleverans
Har man inte möjlighet att ställa upp inkommande gods direkt vid ankomst så krävs det precis som för utleverans dedikerade ytor för avställning av gods. Nyttjar man samma portar för inleverans som utleverans används givetvis samma rader. Var noga med att hålla koll på vad som är ingående och utgående.

Om möjligt, försök planera verksamheten så att till exempel godsmottagning sker på förmiddagen och utleverans under eftermiddagen. Avställningsytan blir i detta läge en hybridyta vilket är helt uppenbart för alla anställda, men chauffören som är där och ska hämta sitt gods ser oftast inte skillnaden.

Använder man däremot olika portar för in och utleverans så gäller samma rekommendation för mått som på utleverans med undantaget att här behövs oftast inte en gång på 30 cm mellan raderna. Skulle något behöva märkas om eller korrigeras löses detta oftast enklast genom att flytta upp övrigt gods.

Parkeringsförbud eller parkeringsplatser
Beroende på verksamhet så nyttjas antingen eller men aldrig båda samtidigt! Finns det ytor där man absolut inte får parkera aviseras parkeringsförbud och detta ska tydligt märkas upp i golvet. Har ni ytor där truckar kan placeras vid raster, snabba ärenden eller liknande så märk upp dessa.
Det kommer alltid att finnas tillfällen där några anställda är på rast och några andra arbetar vidare. Att då parkera alla truckar framför en port, plastmaskin, mitt i en avställningsyta, i en truckgång eller en nödutgång är inte det mest smarta valet. Vårt råd är att satsa på ordning och reda från början så blir det betydligt mindre irritation och man undviker onödiga diskussioner och arbetsmoment.

Gångavdelare
Vid större lager med mycket trafik är avgränsare för färdriktning en rekommendation, precis som i vanliga trafiken är de flesta regler här tillämpliga. Vi kör på högersida, lämnar företräde och har förkörsrätt i till exempel den större gången innan man åker ner i de mindre truckgångarna. Var tydlig med vilka regler som gäller för truckkörning i era lokaler och försök i största möjliga mån se till att dessa regler är förenliga med ordinarie trafikregler, man behöver ju inte uppfinna hjulet igen.

Gångstråk
Inte alla som vistas i ert lager kör truck. Här möter vi ofta både chaufförer, besökare, kontorspersonal eller servicetekniker som kommer rör sig i era lokaler. Precis som i övriga trafikregler ska inte gångtrafikanter gå ”mitt i vägen”. De har gångbanor att röra sig på och precis samma tankesätt gäller på ett lager.
Märk upp ytorna väl, planera dem efter var personal och besökare oftast behöver gå och informera all truckpersonal om att vara vaksamma. Om ekonomin tillåter så avgränsa gärna med staket för att undvika påkörningar och eventuella olyckor till följd av att till exempel en pall under färd välter.
Tänk på att: Blir du påkörd av en bil så rullar du ofta upp på motorhuven och sedan över taket. Blir du påkörd av en truck så rullar du inte överhuvudtaget.

Skyltar
Vilka regler är det som gäller och för vem gäller de? Det enkla svaret är att samma regler gäller för alla! Det är nog ytterst få som varje gång de besöker ett nytt lager eller arbetsplats läser igenom hela arbetsmiljöpolicyn och ännu färre som memorerar vilka regler det är som gäller i en miljö med truckar. Min rekommendation är således att sätta upp skyltar som endast innehåller den för området mest vitala informationen.

Ingångar
Angränsar lagret till den övriga verksamheten som till exempel kontor? Märk dörrarna med en skylt som enkelt beskriver att efter denna gräns måste besökaren använda den för verksamheten rekommenderade skyddsutrustningen, exempelvis skyddsskor, varselväst, hjälm och/eller hörselskydd. Skriv gärna en enkel påminnelse om att använda dedikerade gångstråk och att besökare håller 5 meter avstånd från en truck som är i drift. Även om både besökare och operatör ser varandra så kan gods fortfarande rasa ner. Därför är ett säkerhetsområde på minst 5 meter är att föredra.

Truckladdning
En eller flera skyltar avsedd för den operativa personalen som informerar om vad som gäller vid till exempel påfyllnad av batterivatten, vilka dagliga rutiner som ska göras på truckarna vid skiftets start och vilken skyddsutrustning ska användas i detta område. Finns ögon och/eller nöddusch i laddningsrummet, märk tydligt upp dessa och framförallt testa dessa regelbundet så att alla vet hur de fungerar!

Takmärkning
Om lagret består av stora områden sätt gärna upp orienteringsskyltar i taket vilket gör det enkelt för både besökare och personal att orientera sig och veta vilken hall, zon, avdelning eller lager de befinner sig i. Kan det tyckas onödigt? Givetvis kommer alla anställda efter en kort tid kunna hitta i alla delar av lagret. Men om en olycka sker och ambulanspersonal ska kallas till plats, hur ska de hitta till rätt plats på enklast sätt?

Utrymningsplan
Ska visa var nödutgångar, portar och eventuella ställage finns utplacerade. Gärna med lagerplatsbenämning så att det är lätt att orientera sig. Finns det flera hallar så gör skyltarna tydliga för den aktuella hallen, ange eventuell återsamlingsplats och nödvändig information för hur en utrymning ska gå till.

Ska visa var nödutgångar, portar och eventuella ställage finns utplacerade. Gärna med lagerplatsbenämning så att det är lätt att orientera sig. Finns det flera hallar så gör skyltarna tydliga för den aktuella hallen, ange eventuell återsamlingsplats och nödvändig information för hur en utrymning ska gå till.

Nödutgångar
Enkel riktlinje: Du ska kunna se var nödutgångar finns så fort du kommer in i lagret. För att göra det avancerat och tydligt så framgår detta i Arbetsmiljöverkets föreskrifter med komplett information kring hur dessa ska placeras, belysas, minsta tid för belysning vid batteridrift, läsavstånd, belysningsstyrka och hur frekvent nödbelysningen ska kontrolleras.

Första hjälpen
Har ni första hjälpen-stationer utplacerade runtom i lagret? Om inte så skaffa detta bums! Komplettera med grundläggande information för Första hjälpen L-ABC, kontaktuppgifter till larmcentral och företagsadress. Vid en allvarligare olycka är det få som vet precis hur de reagerar. Även att man har åkt till samma adress i flera år så kan adressuppgifter eller annan vital information helt försvinna ur minnet.

Brandsläckare
Precis som för nödutgångar ska det vara enkelt att identifiera var dessa finns. Det ska vara rätt typ av släckare på rätt plats. Viktigt: Regelbundna kontroller av brandsläckare måste göras!

Några sammanfattande tankar:

Detta är bara ett axplock av skyltar och märkning som kan finnas i ett lager och är att se som en grundnivå. Har er verksamhet till exempel rörliga ställage med klämrisk eller traverser som är i bruk så behövs självklart märkning för detta.

Är ni osäkra på vilka skyltar som kan behövas, om speglar för döda vinklar är ett måste, risk för halka då någon kör skurmaskin under ett aktivt skift? Utgå ifrån att om det föreligger en risk eller om tillbud sker så behöver informationen förtydligas och svaret är då oftast att en skylt med rätt information behövs.

Med detta skrivet så ska ni självklart inte göra en fondvägg på era lager med skyltar för då kommer ännu färre läsa dem. En skylt ska innehålla kortfattad information med tydliga instruktioner för de mest vitala delarna, övriga regler och rutiner ska istället vara en del av er arbetsmiljöpolicy och är att se som ett levande dokument för att uppfylla BAM & SAM (Bättre/Systematiskt ArbetsMiljö).

Behöver ni hjälp att kartlägga er verksamhet eller har funderingar kring vad som kan göras bättre? Tveka inte att kontakta oss på Qsys.

Skyltar och instruktioner i all ära. Men den absolut bästa satsningen är att redan från början se till att de inte ska behövas genom att sätta goda arbetsrutiner och således proaktivt eliminera riskerna!

Vårt bästa tips: Utbilda ständigt i vad skyltar och märkning står för

Tänk på att kunskap är en färskvara som måste hållas aktuell och hela tiden fyllas på. Se därför till att ha en plan för regelbundna utbildningsinsatser. Även de som arbetat länge på lagret kan behöva en påminnare. Och för nyanställda är en sådan utbildning i vad skyltar och märkning betyder – och vilket beteende som krävs i det dagliga arbetet – absolut nödvändig.

Har du frågor om hur man golvmärkning och skyltat?

Tveka inte att höra av dig till oss på Qsys. Vi hjälper dig gärna med råd om hur man skapar en tydlig skyltning.


Lästips:

Kolla gärna in tidigare artikel i Logistikskolan om Hur du bygger lagret rätt.

Alltid bra tips på lager!

Är namnet på vårt månatliga nyhetsbrev där vi bjuder på tips, råd och trender
som kan skapa mätbar affärsnytta i din verksamhet.
Nyhetsbrev (sidfot)
© Copyright Qsys Sverige AB, All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram