Nyheter

Senaste nytt från oss på Qsys
2023-04-03

Optimera förpackningarna och transportera mindre luft

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här får du varje månad råd och tips om hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden & bättre ekonomi & hållbar arbetsmiljö. Även denna gång tar vi hjälp av Klas Sjöberg hos vår samarbetspartner Proxio. Och ämnet är Miljö – Varför betalar ni för att frakta luft?

Optimera förpackningarna och transportera mindre luft

Vi inom lager och logistik har ett stort tryck från både kommersiella och privata kunder att bli bättre på att packa klimatsmart. Nästan alla som handlat över nätet har väl någon gång hämtat ut en jättelåda och undrat vad tusan det är som man har köpt. För att sedan finna sin produkt i botten av lådan inpackad i en massa luft.

I en undersökning av fyllnadsgraden i paket som PostNord gjort hos svenska konsumenter uppskattar man att cirka 30 procent av varje e-handlat paket idag består av onödig luft. Det får allt fler konsumenter att reagera på för stora förpackningar. PostNords slutsats av undersökningen är att en tredjedel av alla utsläpp från transporter skulle kunna uteslutas om emballagen vore bättre optimerade.

Optimera lönar sig

Transportemballage behövs ibland i distributionen för att skydda produkten. Men ju fler lager man lägger på desto större är risken att det transporteras luft mellan varje lager i produkten.

Ser man på saken strikt ekonomiskt är ju sanningen den att optimerade förpackningar ända inifrån produkten ger lägre totalkostnad igenom hela supply chain. Men dagens verklighet ser ju så här: Det är ofta en konflikt mellan att hålla nere kostnader i produktionen i form av få maskiner och standardförpackningar mot att optimera förpackningarna och reducera transportkostnaderna.

Tyvärr verkar det vara så att produktionen vinner, det är för billigt att transportera saker. Få verkar fullt ut förstå det verkliga värdet i att minska sina förpackningar och optimera.
Däremot förstår många vikten av en hög fyllnadsgrad i lastbilen. Dessvärre är det så att även om lastbilen ser full ut så består den sannolikt av 30 procent luft i form av icke optimerade förpackningar.

Sampacka en bra idé

Det är viktigt att få in tänket kring värdet av smartare förpackningar i det dagliga arbetet. Exempelvis om du har en kund som har beställt en stor produkt och en liten kan du istället för att skicka i två separata paket, sampacka båda produkterna i en låda och göra en besparing direkt.

Att tänka optimerade ledtider är en annan väg till fyllda lådor och bilar. Är det så att kunden verkligen efterfrågan den här produkten nästa dag, eller kan vi invänta nästa order och sampacka? Kanske går det till och med att samla ihop alla order för en vecka till en veckoleverans. De produkter som behövs omgående kan skickas separat.

Även till synes små insatser kan ge stort resultat över tid. Ett tips är att skära av i emballaget och vika in kanterna. Det ger större yteffektivitet i både förpackning och fordon. Insatsen visar också att man som företag bryr sig om sina förbrukningsmaterial.

Ytteremballage kan definitivt vara nödvändigt, speciellt om man har produkter vars konsumentförpackning är en del av köpupplevelsen för kunden. Men tillför detta skal ingenting är det en bra idé att skippa ytterförpackningen.

Kunderna vill ha smartare förpackningar

Egentligen är transporterna alldeles för billiga idag, annars hade vi redan optimerat effektivare. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser – för oss inom lager och logistik är utmaningen just att trimma upp packningsgraden inom transporterna.

Att packa smart och med mindre luft är en växande konkurrensfaktor som drivs av medvetna konsumenter med klimatoro. Är ditt företag duktiga på att packa med minsta möjliga luft? Berätta det i er hållbarhetsrapport och i övrig kommunikation. Den största vinsten kommer ifrån en bil som aldrig behöver köras. Det minskar utsläpp, vägslitage och ökar trafiksäkerheten.

Vårt bästa råd: Gör nulägesrapport – åtgärda – följ upp

Låt din ekonomiska kalkyl bygga på att välja rätt storlek på förpackningen och minimera luft. Det ger färre pallar att fylla och färre bilar som rullar. Du vinner på det. Klimatet vinner på det.

Börja med att göra en nulägesanalys av hur optimerat ni förpackar varor och bilar. Mät sedan och ta reda på om åtgärderna som ni sätter in gör nytta. Hitta rätt storlekar för era förpackningsbehov. Idag finns nya lösningar som är smidiga och genererar mindre luft i transportkedjan. Det finns maskiner som komprimerar eller skär ner emballaget och på så sätt tar bort den mesta delen av luften, eller förvikningar i lådan som möjliggör att man kan anpassa höjden. Det finns även teknisk utrustning som minimerar mängden onödig luft genom att konstruera emballage som är mer precist anpassade till innehållet. Bra för ekonomin och bra för miljön! Kanske kan det löna sig att beställa specialdesignade emballage till storsäljarna. Fundera också på om ni verkligen behöver pallar för att lagra och packa.

För att få en helhetsbild är det bra att i nuläget både ta med kostnad och miljöpåverkan av era förpackningar och transporter. Det ger en tydlig bild av hur era åtgärder minskar både kostnader och miljöpåverkan.

Har du frågor om klimatsmarta lösningar för förpackningar?

Tveka inte att höra av dig till oss på Qsys, eller direkt till Klas Sjöberg hos vår samarbetspartner Proxio. Klas hjälper dig gärna att hitta ett upplägg för hur ditt företag kan optimera era förpackningar. Passa också på att beräkna utsläppen från era transporter och hur era åtgärder påverkar utsläppen,

Om Proxio
Proxio tillhandahåller transport- och logistikvärldens mest effektiva verktyg för visualisering, analys och simulering. Proxio erbjuder lösningar för företag att få kontroll på sina transportkostnader och med att beräkna miljöbelastningen.

Kontakta gärna oss

Klas Söberg
Head of Sales
klas.sjoberg@proxio.se
Mattias Olsson
Logistikkonsult
mattias.olsson@qsys.se

Här kan du läsa mer:

https://www.www.www.www.www.postnord.se/om-oss/pressmeddelanden/2021/svenska-konsumenter-reagerar-negativt-pa-onodig-luft-i-paket
https://www.www.www.www.www.branschkoll.se/de-ska-hitta-e-handelns-luftsnalaste-paket/

Lästips: Kolla in Klas Sjöbergs tidigare lektion om hur vi som arbetar inom lager och logistik effektivt kan bidra till transporter som minskar utsläppen för ett bättre klimat.

Alltid bra tips på lager!

Är namnet på vårt månatliga nyhetsbrev där vi bjuder på tips, råd och trender
som kan skapa mätbar affärsnytta i din verksamhet.
Nyhetsbrev (sidfot)
© Copyright Qsys Sverige AB, All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram