Nyheter

Senaste nytt från oss på Qsys
2024-01-31

”Vi är med där det händer!”

Vad gör logistikkonsulterna på lagret? Häng med Mikaela på Qsys under en dag!

När Qsys logistikkonsulter besöker en kunds lager har de med sig många års erfarenhet och kompetens. Inte bara den egna kunskapsbanken. Logistikkonsulterna jobbar alltid som ett team med ständig uppgradering av den gemensamma kompetensen. Målet är att identifiera förbättringsåtgärder och sätta Qsys digitala lagerhanteringssystem Qpick i arbete med maximal effektivitet.

Mikaela Amritzer är en i teamet av logistikkonsulter som skapar nya möjligheter i kundernas verklighet på lagergolvet. Arbetet börjar med en nulägesanalys som sätter strålkastaren på flöden och processer på lagret. Allt sker i nära samarbete med kunden och dialog med de verkliga experterna – lagerarbetarna som i högt tempo fräser runt på sina truckar bland hyllorna och pallställen.

Låt oss hänga med Mikaela Amritzer en dag ute hos en kund och få svar på hur hon arbetar rent praktiskt.

Följer ni logistikkonsulter en lista för att systematiskt hitta svaga punkter ute hos kunderna?

–Alla vi logistikkonsulter har samma rutiner när vi i projektform kartlägger nuläget i verksamheten på lagret. Vi följer flödet steg-för-steg för artiklarnas väg från inleverans via lagerplacering, plockrutiner, körslingor och hela vägen fram till slutleveransen till beställaren. Vi pratar med både chefer och lagerarbetarna för att på djupet förstå hur jobbet på lagret är organiserat.

–Vi tittar på lagerlayouten som pallställens placering, rutinerna vid inköp, plockslingor, märkning, hur man bokar frakt och mycket mer. En viktig faktor när det gäller ett digitalt system som Qpick är att wifi-nätet är stabilt för att scanners, annan teknik och kopplingen till affärssystemet ska fungera klockrent. Här mäter vi standarden, kollar accesspunkter och får en bild av helheten i wifi-lösningen. Ett arbete som görs i nära samarbete med Qsys teknikkonsulter som har huvudansvaret.

–Resultatet blir en kartläggning, i ett gemensamt dokument med kunden, där både styrkor och förbättringsåtgärder beskrivs i detalj.

–Vårt fokus är lager där man använder Qpick. Men vi är också öppna för att hjälpa företag med lager som arbetar med andra system. Välkommen att kontakta oss!

Vad säger folket på lagret när det kommer några utifrån och kollar hur man jobbar?

–Förändring kan göra ont. Men all förändring är inte av ondo eller gör ont. Det finns många tillfällen när förbättringar är något som är efterlängtat av medarbetarna på lagret. Vi visar snabbt att vi är på deras sida genom att lyssna och ta deras förslag vidare i vår kartläggning. Vi är på plats och för en ständig dialog fram till att förbättringarna är genomförda på golvet.

Hur sätter man förslagen på förbättringar i arbete tillsammans med kunden?

–När kunden godkänt våra förslag är det dags att implementera nya rutiner på lagret och samköra med affärssystemets funktioner. En styrka är att vi på Qsys inte bara säljer en produkt och sedan säger adjö. Vi är med hela vägen tills allt fungerar. Blir det problem så finns vår support bara ett telefonsamtal bort. När verksamheten växer är vi som partner redan inkörda när våra kunder behöver uppgradera lager och logistik.

Vilken nytta skapar effekterna av kartläggningen ute på golvet och hos kundens kund?

–Målet är att kunden ska få ut maximalt värde av investeringen i vårt lagerhanteringssystem Qpick. Vinsterna är ekonomiska i form av ökad konkurrenskraft och effektivitet. Dyra lagerdiffar kan elimineras. Men lika viktigt är att medarbetarna på lagret får ökad arbetsglädje och stolthet när det blir lätt att göra rätt i plocket. Artiklarna ligger där de ska. När leveransprecisionen ökar blir också slutkunderna gladare, det bygger viktig lojalitet inför framtiden.

–En annan stor fördel för våra kunder är att vi logistikkonsulter har insyn i många verksamheter och branscher. Det gör att kunderna kan få tips och råd som redan gör nytta i andra lager. Korsbefruktning av kompetens helt enkelt!

Till sist, Mikaela, kan du bjuda på några vanliga ”enkla missar” som ni logistikkonsulter upptäcker ute på lagren?

–Vi noterar att ganska ofta finns det speciella platser på lagret där truckförarna riskerar att krocka i värsta fall. En annan vanlig syn är att det i vissa gångar uppstår en kö av truckar. Sen har vi så klart klassikern nummer ett. Produkter som plockas ofta, ligger långt borta i körslingan.

Vi som är på tillfälligt besök har fördelen att vi kan upptäcka problem som snabbt går att åtgärda med lite nytänkande och enkla lösningar.

Alltid bra tips på lager!

Är namnet på vårt månatliga nyhetsbrev där vi bjuder på tips, råd och trender
som kan skapa mätbar affärsnytta i din verksamhet.
Nyhetsbrev (sidfot)
© Copyright Qsys Sverige AB, All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram