Nyheter

Senaste nytt från oss på Qsys
2023-01-31

VD Sebastian Wollter ser ljust på Qsys möjligheter

Vi har ett fullspäckat år framför oss och vi är optimister!

Jag tog över som VD med ett tydligt mål för Qsys att fortsätta växa och befästa en stark position på logistikmarknaden. Planen framåt är att fortsätta att ligga i täten med lösningar för den snabba utvecklingen inom vårt fokusområde lager och logistik genom att leverera ännu mera kundnytta. Tillsammans med det kompetenta teamet här på Qsys fortsätter vi resan 2023, mot målet att vara både nya och befintliga kunders självklara val som partner oavsett om det gäller systemstöd eller logistiktjänster.

År 2022 innebar mycket positivt för vår organisation och inför 2023 står vi väl rustade för att ännu bättre kunna möta kraven från ett brett spektrum av kunder – allt från e-handlare och grossister till tillverkande bolag. Vi har redan påbörjat ett stort arbete med att omforma vår organisation, där vi har förändrat och effektiviserat hur vi arbetar i våra kundteam. Tydlighet och robusthet var några av målen för förändringen. Vi har byggt en ny struktur för ett gemensamt projektinriktat arbetssätt med ett mycket starkt konsultteam. Vårt förnyade arbetssätt har redan burit frukt och vi märker redan av ökad effektivitet och kontroll som gör att vi kan driva fler projekt parallellt med bibehållen kvalitet.

Vi har ett fullspäckat år framför oss och vi är optimister. Qsys erbjudande är attraktivt och vi står starka rent ekonomiskt. Men självklart ser vi nyktert på det nuvarande världsläget som påverkar såväl oss som våra kunder.

Under 2023 ska vi fortsätta att växa genom att bredda och fördjupa vårt erbjudande som kommer skapa ett ännu större värde för våra kunder. Vi bygger en organisation för framtiden med stor flexibilitet för att snabbt kunna göra de förändringar marknaden efterfrågar och möjlighet att anpassa erbjudandet efter kundernas behov. Ett tecken på att utvecklingen går i rätt riktning är att vi redan inför starten av året har definierat grundpelarna i säljorganisationen för att på kort och lång sikt kunna stärka våra relationer med kunder, partners som leverantörer.

Jag ser fram emot ett 2023 som redan startat i ett rasande tempo där vi har vidare tillväxtambitioner med högt satta mål. Vi ska fortsätta resan mot och säkerställa att vi förblir våra kunders givna logistikpartner.

Sebastian Wollter, vd Qsys

Kontakta gärna mig

Sebastian Wollter
VD
sebastian.wollter@qsys.se

Alltid bra tips på lager!

Är namnet på vårt månatliga nyhetsbrev där vi bjuder på tips, råd och trender
som kan skapa mätbar affärsnytta i din verksamhet.
Nyhetsbrev (sidfot)
© Copyright Qsys Sverige AB, All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram