Nyheter

Senaste nytt från oss på Qsys
2020-03-24

Stort internationellt dataintrång – vi på Qsys och våra kunder har inte påverkats

Ett omfattande internationellt cyberangrepp, Cloud Hopper, har avslöjats – ett angrepp där man i första hand riktat sig mot IT-leverantörer och deras kunder. Flera företag och organisationer i Sverige har påverkats men varken vi på Qsys huvudkontor eller någon av våra kunder är inte berörda av intrånget.

För oss är säkerheten viktig och vi arbetar kontinuerligt med att se till att IT-miljön är säker och skyddad, både internt och ute hos våra kunder. Eftersom vi är våra kunders IT-avdelning, och de flesta av våra kunder dagligen är utsatta för olika typer av intrångsförsök är det av yttersta vikt att vi alltid är uppdaterade och har en god och hög IT-säkerhet.

Vi använder oss av WeCloud Email Security för att aktivt förhindra att mail med skadlig kod kommer in i företagens mailflöden. Vi kompletterar detta med Webroot Cloud Antivirus för att förhindra attacker och skydda interna IT-miljöer när virusangrepp är på gång. 

Förutom säkerhetsåtgärder, epostfilter och antivirusprogram uppmanar vi alltid våra kunder att vara försiktiga med och skeptiska till mejl med länkar som inte direkt rör organisationen. Var skeptisk och fundera ett varv till innan du klickar på en länk!

Vill du läsa mer om cyberangreppet finns det ytterligare information hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Alltid bra tips på lager!

Är namnet på vårt månatliga nyhetsbrev där vi bjuder på tips, råd och trender
som kan skapa mätbar affärsnytta i din verksamhet.
Nyhetsbrev (sidfot)
© Copyright Qsys Sverige AB, All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram