Nyheter

Senaste nytt från oss på Qsys
2021-04-19

Så använder du statistik för att få bättre fart på lagret

Statistik i form av siffror i långa rader gör ingen människa glad och bidrar inte till att utveckla företagens lager och logistik. Men det finns bättre lösningar. En sådan är Vellox lagermodul som tillsammans med Qsys digitala lagerhanteringssystem Qpick visualiserar statistiken och gör den användbar för att skapa effektivare plock på lagret.

– Lagret är ofta hjärtat i ett handelsföretag. Här blir det tydligt när det är snurr på affärerna. Med intelligent användning av statistik från lagret går det att identifiera hyllvärmare, höja effektiviteten, minska värdet som är bundet i lagret och samtidigt öka servicegraden.

Det säger Robert Stenvall på Develox, en partner till Qsys som erbjuder företag tjänsten Vellox lagermodul. Denna modul kan användas tillsammans med Qsys egenutvecklade digitala lagerhanteringssystem Qpick för att analysera och visualisera data från arbetet på lagret. En lösning som skapar värden hos Qsys kunder när verksamheten utvecklas.

Jönköpingsföretaget Develox affärsidé är att utveckla kundföretagen med hjälp av Business Intelligence (beslutstöd). Det finns en lång historia tillsammans med Qsys då man tidigare varit grannar och affärspartners liksom nu.


Exempel från Vellox Qpick-modul i Power BI

Det smarta med Vellox Lagermodul är att insamlad data och statistik kan visualiseras pedagogiskt för att synliggöra mönster i bland annat plocktid och körtid. De slutsatser man kan dra bidrar till att förbättra artikelplaceringar när ordermönster ändras. Kanske finns det lågfrekventa artiklar, de berömda hyllvärmarna, som kan placeras i andra lagersektioner.

– Smart visualiserad lagerdata är viktiga beslutsunderlag för många avdelningar i ett handelsföretag så som lagerchefen, inköpschefen, säljchefen och ekonomichefen. Vi levererar en dynamisk bild av verksamheten som synliggör nya köpmönster hos kunderna. Något som direkt påverkar det dagliga arbetet på lagret från inleverans till utleverans. Alla delar måste lira ihop för att man snabbt ska kunna anpassa och optimera strukturen på lagret, säger Robert Stenvall.

Mattias Olsson, teamleder & logistikkonsult på Qsys, ser koll på statistiken som en viktig framgångsfaktor.

– Bra statistik är en förutsättning för att skapa konkurrenskraftiga lager och logistiklösningar med rätt saker på rätt plats. Vårt digitala lagerhanteringssystem Qpick i kombination med Vellox lagermodul är en lösning som ger nya möjligheter för våra kunder att visualisera förbättringspotential och dra rätt slutsatser.

Höj effektiviteten på ditt lager med statistik.

Tre steg:
• Analysera
• Visualisera
• Utveckla

https://www.www.www.www.vimeo.com/527230599

För mer information om Develox, besök Vellox.se

Kontakta gärna mig

Mattias Olsson
Logistikkonsult
mattias.olsson@qsys.se

Alltid bra tips på lager!

Är namnet på vårt månatliga nyhetsbrev där vi bjuder på tips, råd och trender
som kan skapa mätbar affärsnytta i din verksamhet.
Nyhetsbrev (sidfot)
© Copyright Qsys Sverige AB, All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram