Nyheter

Senaste nytt från oss på Qsys
2023-02-07

Ny projektmodell gör Qsys team snabbare på bollen

På Qsys är det match varje dag. Eller snarare spelas det många matcher parallellt när Qsys specialister hjälper kunderna att skapa ännu mera effektivitet i deras lager och logistik. Men går det att öka produktiviteten i kundteamen ytterligare? Den frågan ställde sig Qsys Boris Gasic när han fick ansvar för att utveckla ett nytt projektbaserat arbetssätt.

–Vi funderade på om vi kan snäppa upp vårt arbetssätt till en ny nivå. Svaret blev att vi numera agerar i ett tydligare projektformat. Vi rev ner gränserna mellan våra team för teknik och logistik och bygger nu olika team med rätt kompetens utifrån kundernas behov. Satsningen har blivit mycket framgångsrik.

–Själv blev jag också rejält utmanad när jag efter många år och roller på Qsys fick chansen att ta jobbet som konsultchef.

Är det bra drag i de nya projektteamen?

–Absolut! Nu upplevs vi ännu mera som ”ett Qsys” när våra tekniker och logistikexperter arbetar sömlöst tillsammans i de olika kundprojekten. Vi har också blivit ännu bättre på att snabbare leverera resultat med bibehållen kvalitet. Lösningarna kan börja göra nytta inom en kortare tidsplan. Det ökar verkningsgraden ute i kundernas verksamheter.

Hur fungerar det nya arbetssättet i praktiken?

–Basen är en gemensam projektmall med de olika stegen tydligt beskrivna. Alla medarbetare vet vad som förväntas av dem i sina roller. Det göra att vi kan starta projekten snabbare och arbeta mera effektivt.

–De tydliga projektramarna ger teamet en egen spåkula. Man vet i förväg när kritiska moment kan uppstå. Även kunden får en bild av hur processen fortskrider, kan förutse händelser på vägen och proaktivt vidta åtgärder. Det ger en ny möjlighet för kunden att aktivt kunna informera övriga i organisationen om den fortlöpande processen. Resultatet blir en gemensamt upplevd trygghet hos Qsys team och hos kunderna.

–Vår nya projektmall gör det också lättare att snabbt få in nya medarbetare i gänget med rätt ingångsvärden.

–Men tro inte att projektmallen är skriven i sten. Så klart lär vi oss saker på vägen och justerar innehållet fortlöpande. På Qsys tror vi på att arbeta med ständiga förbättringar. Vi drar nytta av både framgångar och motgångar i ett prestigelöst utvecklingsarbete.

Hur arbetar du som konsultchef för att coacha projekten?

–Jag ska se till teamen har de bästa förutsättningarna när det är action ute hos kunden. Min roll är lite som en fotbollsdomare som säkerställer vilka regler som gäller och följer upp att processen följer regelboken.

–När teamen sätts ihop har arbetsgrupperna sista ordet, de ska ju göra jobbet. Man märker en stor arbetsglädje när vi numera verkar fritt över yrkesgränserna och får utvecklas av varandras kompetenser och erfarenheter.

–På Qsys får du bli hur duktig som helst tillsammans med dina arbetskamrater. Därför vill alla vara på tå för att sporra varandra till stordåd i kundprojekten. Vi stöttar varandra i alla lägen och utvecklas som specialister inom ramen för det nya projektbaserade arbetssättet.

Kontakta gärna mig

Boris Gasic
Konsultchef
boris.gasic@qsys.se

Alltid bra tips på lager!

Är namnet på vårt månatliga nyhetsbrev där vi bjuder på tips, råd och trender
som kan skapa mätbar affärsnytta i din verksamhet.
Nyhetsbrev (sidfot)
© Copyright Qsys Sverige AB, All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram