Nyheter

Senaste nytt från oss på Qsys
2024-04-03

Märkning – en förutsättning för effektiv lagerhantering

Ett väl uppmärkt lager är en grundförutsättning för att man ska kunna orientera sig och hitta sina produkter. En bra uppmärkning gör det lätt att hitta, förstå och enkelt utöka och förändra sitt lager över tid. Men det gör det också enklare att använda lagret i digitala sammanhang som till exempel digitala plocksystem.

Ett effektivt lager handlar inte bara om att förenkla för de som just nu arbetar där, det ska också vara lätt för framtida lagerpersonal och tillfälliga lagerplockare att lära sig att hitta och förstå logiken. En god uppmärkning skapar dessutom förutsättningar för en effektiv och ren arbetsmiljö vilket gör att den allmänna trivseln ökar.

Planera ditt lager – börja med slingan

För att lyckas med en lageruppmärkning måste man först planera för och säkerställa att rätt logik används beroende på vad och hur man ska märka. Ett lager har många olika delar som ska märkas och dessa delar kräver olika typer av märkning. Efter planeringen måste man också säkerställa att uppmärkningen fungerar med den tänkt hårdvaran och mjukvaran.

Märkningen börja med att man tar fram den optimala slingan på lagret. Slingan är den väg man går och den ordning som plocket utförs. Man vill undvika att ha folk som går emot varandra eller går onödiga sträckor och man vill säkerställa att det inte finns områden i lagret där det kan bli folkstockning då detta kommer försämra effektiviteten. En bra slinga möjliggör flera medarbetare utan att effektiviteten minskar. Om slingan är dåligt planerad minskar effektiviteten ju fler medarbetare som arbetar där.

Som en karta över lagret

Lagerplatsnamnet ska uppfattas som en karta över lagret. Ett bra lagerplatsnamn är något man kan titta på och utan större ansträngning direkt förstå vart man ska. Detta gäller även för en nybörjare som redan efter en timme ska kunna navigera på lagret utifrån lagerplatsnamnet. Men när man arbetar med lageruppmärkning så är det inte enbart platser man ska märka. Här ska man även tänka på gångar, zoner och lager. Ett bra exempel på tydlig uppmärkning är att titta på hur en flygplats är uppmärkt. På en flygplats kan nybörjare hitta lika enkelt som de erfarna resenärerna. Principen bygger på att man visar tydligt med stora bokstäver/siffror var man är och vad som finns i olika riktningar.

Etikettdesign och läsavstånd

Vid design av etiketter till sitt lager måste man tänka på avståndet som etiketten ska skannas ifrån i förhållande till den tänkta utrustningen. Därför är det viktigt att etiketterna som designas alltid testas mot de tänkta avstånden de ska användas i. En etikett som ska läsas på 10 meters avstånd måste ha en streckkod anpassad för det avståndet för att kunna läsas av.

Streckkodens storlek är den största påverkansfaktorn för läsavståndet. Här är det viktigt att tänka på att ju större streckkoden är, desto längre ifrån går det att skanna. Men med en större streckkod påverkas samtidigt minsta avståndet som man kan skanna ifrån. Reflektioner från lampor och ljusarmaturer och andra källor som kan reflektera ljus påverkar också läsavståndet. Därför räcker det inte att bara testa den tilltänkta skannern tillsammans med etiketten som ska användas. Man måste även testa att placeringen av etiketten fungerar tillsammans med den tilltänkta utrustningen och etiketten.

Var ska platsen märkas?

Lagerplatsen ska märkas så nära platsen som möjligt så att det tydligt framgår vilken plats som avses. Ibland kan markeringspilar på etiketten underlätta. Man kan klistra märkning direkt på ställaget men det finns många fördelar med att använda hållare för etiketten vid märkning av platser. En märkning på en hållare är lättare att ersätta om man behöver ändra längre fram i tiden. Med hållare kan man också vinkla etiketten så den bli mer synlig ju längre upp man märker på stallaget.

Enkel märkning med Storage Markup

Lageruppmärkning är som sagt en en tidskrävande uppgift som kräver mycket planering för att det ska bli rätt och hållbart över tid. Qsys har tagit fram en programvara, Storage Markup, som förenklar processen och gör det flexibelt att skapa rätt etiketter vid rätt tillfälle. Med hjälp av Storage Markup tar vi fram etiketter och en etikettdesign som gör er vardag enklare.
• Flexibla utskrifter per våning, sektion eller plats
• Enkelt att förstå, slipp Excel-listor

Vill du veta mer om lagermärkning och hur du kan effektivisera ditt lager? Kontakta någon av våra logistikkonsulter!

Alltid bra tips på lager!

Är namnet på vårt månatliga nyhetsbrev där vi bjuder på tips, råd och trender
som kan skapa mätbar affärsnytta i din verksamhet.
Nyhetsbrev (sidfot)
© Copyright Qsys Sverige AB, All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram