IT TILL FASTPRIS

SAMMA KOSTNAD VARJE MÅNAD - MED QSUPPORT FÅR DU FULL KONTROLL ÖVER ER IT

Vill ni ha full koll på hur era IT-kostnader kommer att se ut framöver?

Ni kanske till och med vill ha en kostnad per medarbetare för all IT inom företaget för att enklare kunna budgetera för personalkostnader och rekryteringar? I så fall är Qsupport Personal och Qsupport Server är två tjänster som är perfekta för er.

Qsupport Personal – samma kostnad varje månad

När en ny medarbetare börjar sin anställning kontaktar ni oss och utifrån den mall vi gemensamt satt upp ordnar Qsys så att det finns en dator på plats när den behövs. Såklart med konton, programvara och e-post. Under anställningen har användaren tillgång till fri support och hjälp via e-post och telefon från våra proffessionella IT-tekniker. Skulle en medarbetare sluta tar vi hand om att säkra data, tömma berörda datorer på företagsinformation och att aktuella konton stängs ned.

IT till fastpris med Qsupport Personal är smidigt, enkelt och tryggt. Kostnaden är densamma varje månad oavsett hur mycket supporten utnyttjas.

Qsupport Server – säkerhet och rätt uppdateringar till fast månadskostnad

Har ni många virtuella eller fysiska severar med kostnader som är svåra att förutse eftersom de kräver olika mycket support under vissa perioder? Qsys erbjuder en lösning med fast månadskostnad per virtuell eller fysisk server. Incidenthantering, övervakning och underhåll ingår förstås. Vi håller era servrar och tjänster up-to-date med rätt säkerhetsuppdateringar samtidigt som vi övervakar driften för att kunna förutse eventuella driftstopp och för att kunna åtgärda incidenter så snabbt som möjligt.

Inga extra kostnader eller dyra konsulttimmar tillkommer – vi levererar IT till fastpris. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan skapa enkla, kostnadseffektiva och lättöverskådliga IT-lösningar.