Vi är kundens egen IT-avdelning

Molntjänster, backup & drift, IT-support och nyanställningar? Vi erbjuder ett komplett IT-stöd.

Qsupport är vårt tekniska affärsområde och ett team med duktiga tekniker. De jobbar med IT-support och flera av dem har specialistkompetens inom olika områden. På Qsys arbetade vi tidigt med molntjänster vilket gör att vi idag är specialister på att utnyttja molnet på bästa sätt för våra kunders räkning.

Det är mycket att tänka på kring IT-lösningarna för ditt företag. Genom att lämna över den delen till oss på Qsys frigör ni mer tid till er kärnverksamhet och ni behöver inte oroa er för att missa något viktigt. Qsupport kan hjälpa er med hela eller delar av företagets IT och vi arbetar gärna med fastprislösningar för att erbjuda ett komplett stöd inom IT.

Qsupport hjälper er med backup och återställning, vi ser till att allt löper smidigt vid nyetableringar och nyanställningar, vi arbetar med verksamhetsstöd och IT-planering. Att arbeta med oss är tryggt och enkelt och vi är inte nöjda förrän våra kunder känner att vi är en av deras absolut bästa investeringar.