Qpick inleverans

Vårt plocksystem har flera moduler och i Qpick-modulen för inleverans kan du arbeta mobilt med dina inköpsordrar. Ankomstregistrera varor, ta reda på var de ska ställas och verifiera att artiklarna hamnar på rätt plats med hjälp av streckkoder. Det går att sortera, gruppera och filtrera artiklar för att förenkla hanteringen. Det finns stöd för att ange vilken artikel som ankommit lagret och systemet kan föreslö vilken eller vilka inköp artikeln finns på. När inleveransen är klar kvitteras arbetet automtiskt i ditt affärssystem.

Att ta hand om godset direkt och få det inkvitterat gör att lagerartiklarna blir tillgängliga snabbare med alla de fördelar det innebär.

Qpick lagerplock

I Qpick-modulen för lagerplock förädlas fysiska plocklistor till digitalt format som visas i Qpick-klienten. Listorna kan grupperas och filtreras efter egna önskemål och Qpick sorterar plocklistorna samt ger förslag på lämpligt samplock. Den som arbetar med plocket får enkel och tydlig vägledning över hur varor ska plockas och Qpick verifierar att rätt sak plockas från rätt plats. Arbetet rapporteras in i ert affärssystem och en av de stora fördelarna är att modulen sparar tid när allt rapporteras automatiskt istället för manuellt.

Smarta funktioner i Qpicks plockmodul:

 • Sortera och gruppera plocklistor
 • Samplock
 • Plocka från alternativa lagerplatser
 • Förpackningshantering
 • Saldojusteringar/inventering och artikelinfo under plock
 • Impulslagerflytt under plock
 • Tillägg av emballage
Qpick inventering

I Qpicks inventeringsmodul kan du arbeta med uppdrag (anmodan) som är genererade i affärssystemet eller impulsstyrt, med inventeringar initierade direkt i klienten.Artiklarna som räknats mellanlagras i Qpick Portal granskas innan affärssystemet uppdateras för att förhindra onödiga saldofel. Från affärssystemet kan uppdrag skickas ut till användarna för att ominventera vissa artiklar.

Du kan inventera samtidigt som du tillåter plock och inleverans av artiklar eftersom Qpick håller reda på vad som är utplockat och/eller inlagrat men ännu inte blivit rapporterat.Qpick är ett investeringssystem med bättre förutsättningar för att införa rullande inventering, arbetet blir inte lika betungande och personalintensiva och tidsbesparingen är stor, ofta uppemot 70%.

Funktioner i Qpicks inventeringssystem:

 • Inventera med anmodan eller impulsstyrt
 • Uppdelade rutiner mellan räkna och rapportera
 • Sortering, gruppering och filtrering av inventeringsunderlag
 • Granska inventerade rader innan uppdatering i affärssystem
 • Initiera ominventering från portalen
 • Välj om saldo ska visas
 • Inventering under plock och inleverans
Qpick lagerflytt

I Qpick-modulen för lagerflytt kan du arbeta med flyttförslag genererade på anmodan i affärssystemet men du kan även initiera en förflyttning impulsstyrt direkt i klienten.

Du kan välja att jobba med förflyttningarna genom att flytta artikel för artikel eller genom att plocka ut flera artiklar under ett arbetsmoment för att sedan övergå till att lägga in alla de utplockade artiklarna på sina nya platser. Arbetsrutinerna kan även delas upp mellan olika användare, tillexempel kan en användare plocka ihop varor med truck och ställa på pall vid en ny zon för att en annan användare skall komma och hämta upp dem för att flytta till nya platser.

Qpick lagerflytt gör det enklare att se till att lagerförflyttningar sker när det verkligen behövs och utan att någon behöver lämna sin plats för att gå och registrera en lagerglytt i affärssystemet. Det gör att blockplatserna blir väl underhållna och saldodifferensen minimeras. Rutinen nås enkelt direkt från övriga Qpick-moduler vilket ytterligare bidrar till att förflyttningarna blir utförda.

Funktioner i Qpick lagerflytt:

 • Flytt på anmodan eller impulsstyrt.
 • Rutinerna är uppdelade mellan plocka ut och lägga in.
 • Byta standardplats på artikel
 • Artikel- och saldofråga
Qpick förstudie

En Qpick förstudie identifierar möjligheter, behov och brister i lagerhanteringen samt rekommenderar en helhetslösning för optimal effektivitet, säkerhet och därmed lönsamhet.

Förstudien är en aktivitet som genomförs på plats hos er och involverar såväl administrativ personal som lagerpersonal. Vi brukar räkna med att medarbetare från Qpick finns på plats under en till en och en halv dag och när förstudien är klar sätter vi gemensamt av två timmar för att gå igenom resultaten och rapporten.

Ni får tillgång till ett frågeformulär i god tid innan förstudien och med hjälp av den förbereder ni er genom att fundera kring frågor som vilka övergripande mål som finns med en förändring samt se till att lämpliga medarbetare finns på plats när förstudien genomförs. I formuläret samlas en del av den information som används för framräkning av ROI.

Under förstudien kommer vi att intervjua medarbetare; personer som är ansvariga för verksamheten samt personer som arbetar med respektive rutin på lagret.

Vi använder mindmap-teknik till förstudien och materialet sammanställs i en rapport där även ROI presenteras.

Rapportinnehåll Qpick förstudie:

 • Identifiering av problemområden
 • Förslag till nytt arbetssätt
 • Förslag på systemstöd i det nya arbetssättet
 • Beskrivning av ett implementationsprojekt
 • Prisindikation för ett implementationsprojekt
 • Return of Investment (ROI)